Gör vår undersökning om kompetensutveckling för chansen att vinna en helt gratis utbildning från Keystone Production!

Arbete på väg 1 och 2

Längd
2 månader
Pris
1 100 SEK exkl. moms
Nästa kurstillfälle
Online utbildning, flera språk. se detaljer
Utbildningsform
Onlineutbildning
Längd
2 månader
Pris
1 100 SEK exkl. moms
Nästa kurstillfälle
Online utbildning, flera språk. se detaljer
Utbildningsform
Onlineutbildning
Från 1 100 SEK exkl. moms / person

Kursbeskrivning

Arbete på väg 1 och 2 (Steg 1.1, 1.2, 1.3 & 2.1)

2.1 behöver kompletteras med Trafikverkets certifieringsprov med godkänt resultat:

Trafikverket höjer nu kompetens på alla personliga som av de nya kontraktskraven TDOK 2018: 0371 som ett led i arbetet med att höja säkerheten på vägarbetsplatser och minska olyckstalen.

Trafikverket höjer nu kompetenskraven på all personal som omfattas av de nya kontraktskraven TDOK 2018:0371 som ett led i arbetet med att höja säkerheten på vägarbetsplatser och minska olyckstalen.

APV 1.1 Allmän grundkompetens är obligatorisk för alla som utför arbeten som påverkas av eller påverkar trafikanter. Detta innebär samtlig personal oavsett roll/funktion, inklusive besökare som bara tillfälligt vistas på en vägarbetsplats.

Detta är kontraktskrav i Trafikverkets upphandlingar som kommer att vara gällande from jan 2019

Kommande kursstarter

1 tillgänglig kursstart

Online utbildning, flera språk.

 • Onlineutbildning
 • Distans

Målgrupp

Utbildningen Arbete på väg nivå 1.1-2.1 utgår från Trafikverkets kompetenskrav och riktar sig till alla som arbetar med vägarbete eller liknande oavsett om det är byggande, underhåll eller drift. Utbildningen ger även kunskap och behörighet att utrusta och utmärka sitt eget fordon samt hur fordonet ska placeras för att uppnå en säker arbetsmiljö samt en hög trafiksäkerhet för trafikanterna. (OBS! För att agera flaggvakt behöver Steg 1:3 kompletteras med en flaggvaktsutbildning.)

Kursinnehåll

Delar av innehåll

 • V2-principen (Varna, vägleda och värna) går som en röd tråd genom utbildningen
 • Personlig skyddsutrustning
 • Trafikantbeteende, hastighet
 • Möjligheter och skyldigheter vid framförande av fordon för vägarbete
 • Arbetsmetoder
 • Grundläggande bestämmelser i AML och AFS
 • Sin egen riskanalys
 • Kunskap om vilka lagar som styr, bl.a. AML (arbetsmiljölagen) och dess föreskrifter
 • Ansvar och roller vid ett vägarbete
 • Definitioner av de olika zon-indelningarna på en arbetsplats
 • Möjligheter och skyldigheter vid framförande av fordon för vägarbete
 • Regler för förare av väghållningsfordon
 • Lyktor och vägmärken tillåtna på fordon
 • Fordons placering på väg
 • Skyddsanordningar, TMA
 • Arbete från arbetsplattform
 • Prov

OBS.....
Tid för att göra kurs är satt till 2 månader, därefter stängs kursen automatiskt och för att öppna den igen så tar vi ut en administrativavgift på 295kr ex moms. 

Upplägg

Arbete på väg (APV)

Steg 1.1, 1.2, 1.3 & 2.1 möter även de krav som de flesta kommuner har på utbildning vilket tidigare kallades Arbete på väg 1 och 2.

Trafikverket höjer nu kompetenskraven på all personal som omfattas av de nya kontraktskraven TDOK 2018:0371 som ett led i arbetet med att höja säkerheten på vägarbetsplatser och minska olyckstalen.

Arbete på väg 1.1 allmän Grundkompetens

Allmän grundkompetens är obligatorisk för alla som utför arbeten som påverkas av eller på trafikanter. Detta innebär samtliga personliga oavsett rullar / funktion, inklusive besökare som bara tillfälligt vistas på en vägarbetsplats.

Detta är kontraktskrav i Trafikverkets upphandlingar som kommer att vara gällande från januari 2019

Målgrupp: Utbildningen Arbete på vägnivå 1.1 utgår från Trafikverkets kompetenskrav och rättigheter till alla som arbetar med vägarbete eller liknande oavsett om det är byggande, underhåll eller drift. Utbildningen ger även kunskap och beteende till utrusta och utmärka sitt eget fordon samt hur fordonet ska placeras för att uppnå och en säker arbetsmiljö samt en hög trafiksäkerhet för trafikterna.

Arbete på väg 1.2 även ha Grundkompetens för att få framföra väghållningsfordon

Målgrupp: Förare av väghållningsfordon ska utöver allmän grundkompetens Steg 1: 1 även ha Grundkompetens för att få framföra väghållningsfordon Steg 1: 2.

Innehåll: Utbildningen omfattar kunskap kring hur väghållningsarbete från fordon ska ske på ett trafiksäkert sätt. Hur ska fordonet placeras och hur undviker föraren de risker som kan uppstå med passerande fordonstrafik. Vilka vägmärken är tillåtna och hur ska fordonet ska utrustas på rätt sätt. Hur ska fordonet placeras för att uppnå och en säker arbetsmiljö samt en hög trafiksäkerhet för trafikanterna. Kunskap om Arbetsmiljölagen och dess föreskrifter samt Trafikförordningen, Väglagen och Vägförordning.

Arbete på väg 1.3 Grundkompetens för att få utföra vägarbete

Målgrupp: Personlig som utför vägarbete eller liknande arbetare, exempelvis projektteringsuppdrag, ledningsarbeten, på en vägbana eller tillhörande innerslänt / vägslän där passagerare fordon förekommer, ska utöver allmän grundkompetens Steg 1: 1 har denna kompetens.

Innehåll: Deltagaren ska efter utbildningen inneha allmänna kunskaper om Trafikförordningen, Vägmärkesförordningen och dess föreskrifter. Kunna specificerar de bästa skälen som ska användas för att utföra och ha en anpassad kompetens för det arbete som personer utförs. Kunna Trafikverkets regelverk för aktuellt arbete samt undvika de risker som kan uppstå med passerande fordonstrafik. Kunna ta emotionell instruktion och utföra arbetet som person med APV 2 kompetens förmedlar. OBS! För att agera flaggvakt måste Steg 1.3 kompletteras med en flaggvaktsutbildning.

Arbete på väg 2.1 Förare av vissa väghållningsfordon

Förare av väghållningsfordon som är utrustad med energiupptagande skydd (TMA, TA), samt samtliga förare av väghållningsfordon som utför arbeten med intermittent utmärkning på skyddsklassade och TEN-T vägar. Utbildningen är förberedande inför certifieringsprov för de som arbetar på kontrakt för Trafikverket.

Föraren ska veta hur anordning X5 Gul ljuspil eller pilar ska användas. Dessutom ska föraren av väghållningsfordonet veta hur fordon med energiupptagande skyddsanordning ska placeras på vägbanan för att uppnå god arbetsmiljö och säkerhet för trafikanter samt kunna kommunicera på svenska med andra förare av väghållningsfordon som ingår i aktuellt arbete.

Utbildningen avslutas med ett skriftligt kunskapstest för att säkerställa att kunskapskraven uppnås. Efter avslutad utbildning samt godkänt kunskapstest ges varje deltagare ett diplom samt ett utbildningsbevis där det framgår vilken typ av utbildning som är genomförd.

Examen, diplom m.m.

Dokumentation - utbildningsbevis.

Efter godkänt teoretiska prov utfärdas ett utbildningsbevis till deltagaren.

Vi kör nivå 1.1, 1.2, 1.3 & 2.1 som en kombinationsutbildning. Certifikatets giltighetstid: 4 år.

Intresseanmälan

Beställ information

Fyll i formuläret för att få mer information om Arbete på väg 1 och 2, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

reCAPTCHA logo Den här hemsidan är skyddad av reCAPTCHA och Googles Integritetspolicy och Användarvillkor tillämpas.
Brandskyddskoncept
Markörgatan 2
136 44 Handen

Vi utbildar ditt företag

Brandskyddskoncept är ett ungt företag som etablerades 2015, men med mycket erfarenhet. Våra medarbetare har erfarenhet från Räddningstjänsten, ambulansen, IVA och akutsjukvården.  För oss är det viktigt att våra utbildningar håller hög klass och att vi förmedlar kunskap. Vi är...

Läs mer om Brandskyddskoncept och visa alla utbildningar.

Highlights