Gör vår undersökning om kompetensutveckling för chansen att vinna en helt gratis utbildning från Keystone Production!

ADR 1,3 - Webbutbildning

Yrkeskompetens.se, Distans (+1 orter)
Längd
2,5 timmar
Pris
840 SEK exkl. moms
Nästa kurstillfälle
Hör av er för mer information (+2 kursstarter)
Utbildningsform
Onlineutbildning, Företagsanpassad utbildning
Språk
Svenska
Längd
2,5 timmar
Pris
840 SEK exkl. moms
Nästa kurstillfälle
Hör av er för mer information (+2 kursstarter)
Utbildningsform
Onlineutbildning, Företagsanpassad utbildning
Språk
Svenska
Från 840 SEK exkl. moms / person

Kursbeskrivning

Obligatorisk behörighetskurs för farligt gods; ADR (vägtransport)

En ADR 1.3 utbildning är uppdelad i tre obligatoriska delar:

- Allmän delom farligt gods, lagar och regler, samt ingående aktörers olika roller och ansvar i transportkedjan.

- Funktionsspecifik del: Här beskrivs de olika rollerna i transportkedjan samt vilka specifika krav som ställs på dessa. I denna del beskrivs också en transportkedja från den allra första åtgärden för att kunna genomföra en transport på ett säkert sätt. Här ska deltagarna även kunna identifiera sin egen roll i kedjan och därmed få kännedom om ett ev. ytterligare utbildningsbehov anpassat efter delegeringsordningen.

- Säkerhet:Här belyses i allmänna ordalag begreppen ”safety” och ”security”. Om deltagare hanterar gods med hög riskpotential ska deltagaren få information om hanteringen av gods med hög riskpotential (security).

(Fördjupad kunskap inom safety erhålls normalt på den egna arbetsplatsen och regleras av bl a arbetsmiljölagen).

Kommande kursstarter

Välj mellan 2 kursstarter

Hör av er för mer information

  • Företagsanpassad utbildning
  • Sverige

Löpande Antagning

  • Onlineutbildning
  • Distans
  • Svenska
  • Sista ansökan: Löpande Antagning

Målgrupp

En ADR 1.3 utbildning är obligatorisk för alla personer som ingår i en transportkedja som innefattar farligt gods. Detta gäller t ex för personal som arbetar med förpackning, märkning/etikettering, truckförare, lagerpersonal, lastare/lossare och dokument skrivare. Det rekommenderas även till arbetsledare, skyddsombud, företagsledning och inköpare av farligt gods relaterat material.

Kursinnehåll

En ADR 1.3 utbildning är uppdelad i tre obligatoriska delar:

- Allmän delom farligt gods, lagar och regler, samt ingående aktörers olika roller och ansvar i transportkedjan.

- Funktionsspecifik del: Här beskrivs de olika rollerna i transportkedjan samt vilka specifika krav som ställs på dessa. I denna del beskrivs också en transportkedja från den allra första åtgärden för att kunna genomföra en transport på ett säkert sätt. Här ska deltagarna även kunna identifiera sin egen roll i kedjan och därmed få kännedom om ett ev. ytterligare utbildningsbehov anpassat efter delegeringsordningen.

- Säkerhet:Här belyses i allmänna ordalag begreppen ”safety” och ”security”. Om deltagare hanterar gods med hög riskpotential ska deltagaren få information om hanteringen av gods med hög riskpotential (security).

(Fördjupad kunskap inom safety erhålls normalt på den egna arbetsplatsen och regleras av bl a arbetsmiljölagen).

Fortsatta studier

Sakerhetsakademin.com

Upplägg

Heldistans studier i egen takt

Erbjudande

Gruppbokningar 

Kursens mål

Huvudsyftet är att genom ökade kunskaper förebygga olyckor under transport, samt förebygga skadeverkningar om en olycka ändå skulle uppstå. Deltagarna ska efter genomgången kurs ha kännedom om de lagar och regler som styr hanteringen av farligt gods. Deltagarna ska också ha tillräckliga kunskaper för att kunna identifiera farligt gods i sin verksamhet. Deltagarna ska ha kännedom om det ansvar som läggs på respektive led i transportkedjan. Deltagarna ska ha kännedom om den säkerhetsnivå (safety/security) som krävs kring farligt gods hanteringen. Deltagarna ska också ha förståelse för att vissa funktioner kan kräva en fördjupad kunskap rörande sina arbetsuppgifter.

Examen, diplom m.m.

ADR 1,3   Bevis

Intresseanmälan

Beställ information

Fyll i formuläret för att få mer information om ADR 1,3 - Webbutbildning , direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

reCAPTCHA logo Den här hemsidan är skyddad av reCAPTCHA och Googles Integritetspolicy och Användarvillkor tillämpas.
Yrkeskompetens.se
Malmö

Vi arbetar med fortbildning och säkerhet för den tunga trafiken. Arbetsmiljöfrågor och trafiksäkerhet är centrala områden på våra kurser. Studier visar att många yrkesförare även efterlyser kunskaper i första hjälpen och HLR. Det hållbara samhället och teknikutvecklingen på våra tunga fordon...

Läs mer om Yrkeskompetens.se och visa alla utbildningar.

Highlights