Inga recensioner än

Säkerhet i reception

Säkkon AB, Rikstäckande
Längd
1 dag
Nästa kurstillfälle
Utbildningen anordnas på beställning se detaljer
Utbildningsform
Företagsanpassad utbildning
Längd
1 dag
Nästa kurstillfälle
Utbildningen anordnas på beställning se detaljer
Utbildningsform
Företagsanpassad utbildning
Få mer information om utbildningen, arrangörerna svarar oftast inom 48h 👍

Kursbeskrivning

Säkerhet i reception

Säkerhet i receptionen!

Då arbete i reception innebär omfattande kontakter med människor är också receptionsarbete i högre utsträckning utsatt för risker kopplat till hot, trakasserier eller våld.

I denna kurs får deltagaren kunskaper i att förebygga och hantera situationer som är eller riskerar att bli hotfulla eller våldsamma. Kursen behandlar fysiska situationer såväl som situationer via telefon, epost eller brev.

Kommande kursstarter

1 tillgänglig kursstart

Utbildningen anordnas på beställning

  • Företagsanpassad utbildning
  • Sverige

Målgrupp

Kursen anpassas alltid till uppdragsgivarens förutsättningar. Kursen riktar sig till alla typer av receptionsarbetare. Exempelvis receptionsarbete inom offentlig förvaltning, så som medborgarkontor eller bevakningspersonal i reception.

Kursinnehåll

Exempel på innehåll:

  • Mänskliga begränsningar och stresshantering
  • Tecken på aggression
  • Handlingsplaner vid verbala konflikter
  • Reaktionstid, säkerhetsavstånd, reträttvägar och personlarm
  • Praktiska övningar i deeskalering av konflikter

Upplägg

Utbildningen omfattar en heldag med avbrott för lunch. Kortare pauser tillhandahålls löpande under utbildningens gång. Möjlighet finns att hålla utbildningen i beställarens egna lokaler.

Kostnader

Kontakta oss för offert

Kursledare

Daniel Grubb
Daniel Grubb är seniorkonsult och utbildare specialiserad på juridik och säkerhet. Daniel har tidigare arbetat som lärare på Växjö universitet där han även konstruerat kursmaterial och studentlitteratur. Ett av områdena han undervisar inom är hur man hanterar hot och våldssituationer.

Daniel undervisar på heltid sedan 2006 inom Bevakningsbranschens Yrkes- och Arbetsmiljönämnd samt arbetar deltid som militärpolis inom Försvarsmakten. Daniel har en kandidatexamen i medieteknologi från Linnéuniversitetet där han även har undervisat, samt en masterexamen i datalogi från Chalmers.

Kursledare

Mikael Bron

Mikael Bron, är seniorkonsult och utbildare specialiserad på arbetsmiljö och säkerhetsriskhantering. Ett av områdena han undervisar inom är hur man som tjänsteman kan förebygga och hantera situationer med hot och våld vid myndighetsutövningen.

Mikael undervisar på heltid sedan 2004 inom Bevakningsbranschens Yrkes- och Arbetsmiljönämnd. Utöver undervisningen skriver han rapporter, handböcker och ger juridisk rådgivning inom risk- och säkerhetsfrågor. Mikael har en examen i elektroteknik med säkerhetsinriktning från BTH där han även har undervisat i riskhantering och brottsförebyggande arbete.

Kursledare

Anna Rolfsdotter

Anna Rolfsdotter är seniorkonsult och utbildare specialiserad på vuxenutbildning inom säkerhet med fokus på personellt skydd. Hennes pedagogiska bakgrund kommer från hennes gymnasielärarutbildning.  Anna har dessutom erfarenhet av att ha tagit fram samt arbetat med förebyggande säkerhet på HVB-hem.

Anna undervisar sedan 2016 inom Bevakningsbranschens Yrkes- och Arbetsmiljönämnd (BYA). Kursledaruppdraget varvar hon med projektledning, ansvar för utbildningar, skriva säkerhetshanböcker samt att utföra säkerhetsbesiktningar och analyser. Anna har sin bakgrund från säkerhetsbranschen där hon tjänstgjort på flera högsäkerhetsanläggningar där hennes styrka har varit förmågan att kombinera hög säkerhet med god service.

kursledare

Kornelius Haaland

Kornelius Haaland är konsult och utbildare specialiserad på självskydd och säkerhetsriskhantering. Han håller kurser i hur man skyddar sig mot hot, våld och annan otillåten påverkan samt yrkesmässigt självskydd med kommunikation och konflikthantering.

Kornelius har en yrkeshögskoleexamen som säkerhets- och trygghetssamordnare från Företagsuniversitet där han även har undervisar i riskhantering, säkerhetsskydd och arbetsmiljösäkerhet.

kursledare

Examen, diplom m.m.

Deltagaren erhåller diplom för genomgången kurs innehållandes kursinnehåll undertecknat av kursledaren.

Intresseanmälan

Beställ information

Fyll i formuläret för att få mer information om Säkerhet i reception, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!
Säkkon AB
Hantverksvägen 15 2tr
436 33 Askim

Utbilda dig inom säkerhet med Säkkon!

Säkkon är ett av Länsstyrelsen auktoriserat bevakningsföretag. Förutom operativa bevakningstjänster är vi specialiserade på utbildning och rådgivning inom skydd mot brott, brand, olyckor och ohälsa. Våra tjänster bygger på forskning, beprövad erfarenhet och vi tar hänsyn till samspelet mellan människa,...

Läs mer om Säkkon AB och visa alla utbildningar.

Highlights