Säkerhetsskyddssamordning

Längd
12 veckor alt. 30 veckor
Nästa kurstillfälle
Vår 2024 se detaljer
Utbildningsform
Korta YH-utbildningar
Längd
12 veckor alt. 30 veckor
Nästa kurstillfälle
Vår 2024 se detaljer
Utbildningsform
Korta YH-utbildningar
Få mer information om utbildningen, arrangörerna svarar oftast inom 48h 👍

Kursbeskrivning

Säkerhetsskyddssamordning

SÄKERHETSSKYDDSSAMORDNING

Utbildningen startar med att lägga en nivå av baskunskaper för de studerande vad gäller systematiskt säkerhetsskyddsarbete inklusive en genomgång av aktuell hotbild, lagar och krav, samt upphandling genom säkerhetsskyddsavtal. På detta sätt uppnår deltagarna direkt en högre säkerhetsmedvetenhet. Därefter byggs kompetensen ytterligare på inom de mer specifika delområdena personalsäkerhet, fysisk säkerhet och informationssäkerhet för att successivt höja de studerandes kunskaper,

Genom att kombinera teoretisk genomgång med praktiska moment och enskild reflektion med gruppdiskussioner erhålls en hög grad av träning, erfarenhetsutbyte och kompetensöverföring. Projekteringen av säkerhetsskyddsåtgärder utvecklar en förmåga att finna och applicera lösningar liksom att ta ansvar, kommunicera och samarbeta.

Kommande kursstarter

1 tillgänglig kursstart

Vår 2024

 • Korta YH-utbildningar
 • Distans

Företagsuniversitetet är certifierade av Almega

I maj 2021 fick Företagsuniversitetet Almega Utbildningsföretagens högt ansedda auktorisation och anses därmed uppfylla de fastställda kvalitetskriterierna.

 – Vi är stolta över auktorisationen. Det är ett formellt bevis på det som våra kursdeltagare och kunder alltid vittnat om: att Företagsuniversitetet står för hög kvalitet och att vi har system för att åstadkomma det, säger Stefan Haglund, Företagsuniversitetets vd.

 

Behörighet

För behörighet krävs en sammanlagd yrkeserfarenhet inom säkerhetsområdet om minst 1,5 år på heltid, eller motsvarande tid på deltid. Detta omfattar även arbete inom något av följande områden: personalsäkerhet, fysisk säkerhet och/eller informationssäkerhet. Kravet på yrkeserfarenhet kan ersättas av komplett utbildningsexamina (yrkeshögskola, universitet, högskola, folkhögskola) från minst 1,5 års heltidsstudier med huvudinriktning på säkerhet där något eller flera av de angivna ämnena har ingått.

Kursinnehåll

Denna utbildning till säkerhetssamordnare består av sju delkurser som är upplagda för att successivt öka de studerandes kunskap och kompetens inom området, och därmed ge färdigheter i deras fortsatta arbete med säkerhetsskydd.

1. Introduktion till säkerhetsskydd, 9 Yh-poäng

 • Allmänt om säkerhetsskydd (2 YHP) 
 • Den svenska säkerhetsskyddslagstiftningen (3 YHP)

Här presenteras flera lagar såsom:

 • Säkerhetsskyddslag (2018:585)
 • Säkerhetsskyddsförordning (2018:658)
 • Lag (2019:109) om säkerhetsskydd i riksdagen och dess myndigheter
 • Offentlighets- och sekretesslag (2009:400)
 • Dataskyddsförordning

Därutöver ges en inblick i myndigheters föreskrifter och vägledningar, vilka behandlas djupare i utbildningen i övrigt.

 • Hotet mot Sverige (3 YHP) 
 • Säkerhetsskyddsorganisationen (1 YHP) 

2. Fysisk säkerhet, 10 Yh-poäng

 • Allmänt om fysisk säkerhet (2 YHP) 
 • Hotbilden ur ett fysiskt säkerhetsperspektiv (2 YHP) 
 • Projektering av fysisk säkerhet (6 YHP)

Delkursen beskriver detta utifrån den s.k. skyddslöken och inkluderar bl.a.

 • personell bevakning och tekniska övervakningssystem
 • tillträdesstyrning, byggnadstekniska förstärkningar och audiovisuell överhörning
 • hanterings- och kontinuitetsplaneringsrutiner

Här ingår även projektering av säkerhetsskyddsåtgärder utifrån tilldelade case för att lära hur fysisk säkerhet anpassas utifrån behov, förutsättningar och krav.

3. Informations-, IT- och cybersäkerhet

 • Allmänt om informationssäkerhet (2 YHP)
 • Hotbilden ur ett informationssäkerhetsperspektiv (2 YHP)
 • Projektering av informationssäkerhet (6 YHP)
 • IT- och cybersäkerhet (4 YHP)

4. Personalsäkerhet

 • Allmänt om personalsäkerhet (2 YHP)
 • Hotbilden ur ett personalsäkerhetsperspektiv (2 YHP)
 • Projektering av personalsäkerhet (6 YHP)

5. Säkerhetsskyddsplanering och upphandling med säkerhetsskyddsavtal

 • Säkerhetsskyddsanalys (5 YHP)
 • Säkerhetsskyddsbestämmelser (3 YHP)
 • Upphandling med säkerhetsskyddsavtal (2 YHP)

6. Incidenthantering

Alla som bedriver säkerhetskänslig verksamhet ska skyndsamt anmäla till Säkerhetspolisen, Försvarsmakten och/eller MSB om de får kännedom om en inträffad eller misstänkt säkerhetshotande händelse. Det åligger den egna organisationen att säkerställa att det finns ett fullgott säkerhetsskydd och att ha upprättade rutiner för incidenthantering – både för intern hantering och för extern rapportering. Samtidigt kan incidenternas karaktär och informationsklassificering innebära en utmaning i att hantera detta på sedvanliga sätt. Om händelsen dessutom har bäring på t.ex. dataskydd (GDPR) eller exportkontroll kan särskilda krav föreligga. I den sista kursen får deltagarna kunskap om hur incidentanmälningar ska göras med hänsyn på gällande krav och hur menbedömningar (konsekvensanalyser) tas fram kopplat till dessa. Genom case får de studerande träna sin förmåga att incidenthantera och menbedöma olika situationer.

7. Tillämpning av säkerhetsskydd

Som sista delkurs får de studerande applicera sina kunskaper genom att i ett case tillämpa säkerhetsskydd ur dess tre beståndsdelar fysisk säkerhet, informationssäkerhet och personalsäkerhet. De studerande tilldelas en organisation (reell eller fiktiv) där de utifrån färdiga frågeställningar ska säkerställa att organisationen uppnår adekvat skyddsnivå. Arbetet sker självständigt med presentation i grupper/plenum för att ta del av varandras tankar och genom det erfarenhetsutbytet och tillhörande dialoger uppnå ett än högre lärande.

Upplägg

Alt. 1 - heltidsutbildning på 12 veckor. 2 lärarledda dagar och 3 självstudiedagar per vecka.

Alt 2. - deltidsutbildning på 30 veckor. 1 lärarledd dag och 1 självstudiedag per vecka.

Självstudierna kan bedrivas på valfri tid, därmed även på kvällar och helger. Båda alternativen har 3-4 platsträffar om 1- 2 dagar/träff.

Distansutbildning med fysiska träffar i Stockholm

Ledningsgrupp

I utbildningens ledningsgrupp är personer från följande företag och organisationer representerade:

 • Kronan Säkerhet
 • Svenska Kraftnät
 • Locum
 • Projsec AB
 • Stockholms stad
 • Tryggare Sverige
 • Fairdeal Group AB
 • Riksdagen
 • Secnet
 • Combitech
 • Försvarsmakten
 • Säkkon
 • Ramboll
 • Secnet
 • Arbetsmarknadsförvaltningen
 • Företagsuniversitetet

Intresseanmälan

Beställ information

Fyll i formuläret för att få mer information om Säkerhetsskyddssamordning, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

reCAPTCHA logo Den här hemsidan är skyddad av reCAPTCHA och Googles Integritetspolicy och Användarvillkor tillämapas.
Företagsuniversitetet
Posthuset
Vasagatan 28
11120 Stockholm

Uppgradera dina kunskaper på Företagsuniversitetet

Hos oss hittar du den kunskap du behöver för att framtidssäkra dig i din yrkesroll. Vi erbjuder kurser inom allt från HR, ledarskap och kommunikation till säkerhet och ekonomi. Både öppna datumsatta kurser och företagsinterna skräddarsydda utbildningar. Hos oss hittar...

Läs mer om Företagsuniversitetet och visa alla utbildningar.

Highlights