SE HIT! 😀 Sista chansen att ansöka till SSE MBA-stipendiet 2024, värt 645 000 kr. Årets ansökan stänger fredag 2024-05-31.

Visar 1-25 av 51 träffar
Läs hur vi sorterar resultat
Vill du vet mer om hur vi sorterar resultat? Läs mer om hur vi rankar utbildningar i sökresultatet.
Visar 1-25 av 51 träffar
1
2
3

Mer om psykoterapi/KBT

Psykoterapi är en mycket utbredd psykologisk behandlingsform som syftar till att öka individers allmänna välbefinnande och psykiska hälsa. Genom samtal, antingen på tu man hand, som par eller i grupp, hjälper psykoterapeuten klienten att möta och behandla utmaningar, känslor, tankar eller beteenden som upplevs som betungande eller destruktiva för personen. Tillsammans med klienten sätter psykoterapeuten upp mål med behandlingen och kommer överens om hur ofta och under hur lång tid behandlingen ska fortgå. En av de vanligaste formerna av psykoterapi är KBT.

Söker du information om psykoterapi/KBT i Stockholm? Då har du hamnat rätt. Nedan förklarar vi vad KBT är, hur en sådan utbildning kan vara upplagd och vad som krävs för att få arbeta med psykoterapi/KBT. 

Vad är KBT?

KBT står för Kognitiv Beteende Terapi och är en väl beprövad behandlingsform där klienten aktivt får öva sig på att förändra tankar, beteenden och känslor som ligger till hinder i livet. Kognitiv Beteendeterapi grundas på inlärningsteori som handlar om hur mänskliga beteenden formas i samspel med miljön. Det grundas även på kognitiv teori som tar fasta på hur tankar påverkar känslor och beteenden. Det centrala antagandet i KBT är att individer kan förändra sina känslor och beteendemönster när de ändrar sina tankar och vice versa.

Det finns idag gott om vetenskapligt stöd för att KBT som terapiform är effektiv och hjälper många människor, såväl vuxna som barn, att hantera psykosomatiska problem. Det kan till exempel röra sig om fobier, stress, ångest, sexuella problem, personlighetsstörningar eller oönskade reaktionsmönster. Med hjälp av KBT får klienterna verktyg att förändra eller bättre hantera sin situation och öka sin livskvalitet.

Att gå en utbildning i psykoterapi/KBT i Stockholm

Det finns ett brett utbud av utbildningar som lär ut psykoterapi/KBT i Stockholm. En utbildning i psykoterapi/KBT kan innefatta något eller flera av följande moment:

Beteendeanalys
Kognitivt förhållningssätt och den kognitiva modellen
Forskning & vetenskapsteori
Utvecklingspsykologi
Inlärning & beteende
Tekniker i KBT
Intervju & samtalsmetodik
Anknytningsteori
Analysmetoder inom KBT 

Vem kan arbeta med psykoterapi/KBT?

Grundläggande kunskap om kognitiv beteendeterapeutisk psykoterapi är meriterande i många yrkesgrupper. Inte bara inom vård och psykosocialt arbete utan även inom yrken som HR, rehabili­tering, pedagogik med flera. I takt med att behovet ökat på marknaden har utbildningarna också blivit alltmer populära.

Det är dock sedan 1985 endast legitimerade psykoterapeuter som självständigt får bedriva psykoterapeutiskt arbete. För att bli legitimerad psykoterapeut krävs examen från godkänd psykoterapeututbildning och psykoterapeut-legitimation som utfärdas av Socialstyrelsen. Högskoleverket är den myndighet som prövar ansökningar från de olika utbildningsföretagen. Dessa utbildningar ges som en påbyggnadsutbildning – i regel på halvtid i tre år – efter akademisk examen och inhämtade baskunskaper.

Söker du en utbildning i psykoterapi/KBT i övriga Sverige?
Här har vi samlat alla utbildningar inom kategorin

Så här går du vidare

Sök och hitta en utbildning du är intresserad av


Beställ information eller boka direkt


Du blir kontaktad av utbildningsarrangören

Jämför utbildningar
Håll dig uppdaterad
Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få utbildningsförslag, inspiration och aktuell information – direkt till din inkorg. 📨
Reportage
Om Karolinska Institutets Uppdra...

Karolinska Institutet Uppdragsutbildning levererar kompetensutveckling för landsting, kommun och företag – framför allt inom vård, omsorg och hälsa – och verkar för utveckling i hälso- och sjukvården samt för ett friskare samhälle.

Läs mer