Visa utbildning.se som: Mobil

Grundläggande psykoterapiutbildning med KBT-inriktning – Steg-1 KBT

Sverigehälsan
Kort om utbildningen
2 år
84 000 SEK exkl. moms
Nästa tillfälle: 2023-01-26 - Malmö
Göteborg, Malmö, Stockholm
Svenska
Öppen utbildning

Kommande starter
Malmö
84 000 SEK
2023-01-26

Stockholm
84 000 SEK
2023-02-02

Video

Kursbeskrivning

Grundläggande utbildning i psykoterapi med inriktning KBT. Du studerar på halvdistans under 4 terminer. Kan med fördel göras parallellt med ditt arbete.

För dig som

  • vill arbeta som KBT-terapeut och behandla klienter med KBT*
  • vill utvecklas inom din yrkesroll och integrera KBT-verktyg i ditt arbete
  • söker en gedigen utbildning inom samtal och bemötande
  • vill utbilda dig vidare inom den legitimationsgrundade utbildningen i psykoterapi (Steg-2) och bli legitimerad psykoterapeut.**

* Under förutsättning att du får regelbunden handledning av legitimerad psykoterapeut har du efter utbildningen behörighet att behandla klienter med KBT.
** Utbildningen uppfyller kraven för en godkänd Steg 1-utbildning och du som har en relevant yrkesutbildning kan därmed söka vidare till den legitimationsgrundande utbildningen (Steg-2).

Kognitiv beteendeterapi

Kognitiv beteendeterapi (KBT) brukar karakteriseras som en strukturerad, mål- och problemorienterad och pedagogiskt upplagd psykoterapiform. Behandlingsmetoderna innehåller såväl beteendeinriktade som kognitiva inslag men tar också ständigt till sig ny empiriskt grundad kunskap från andra teorier och terapiformer. Några av de främsta tillämpningsområdena idag är ångesttillstånd, depressioner, drogproblematik, ätstörningar och psykoser. Vid stressproblematik, förebyggande av utbrändhet eller vid psykosomatiska problem finns goda behandlingsresultat med KBT. Andra tillämpningsområden är behandling vid olika personlighetstörningar. KBT används också vid en rad andra områden som vid arbete i skolan och i arbetet med organisationer.

För mer information om utbildningen vänligen fyll i en intresseanmälan nedan.

Varför välja Sverigehälsan?

Bli diplomerad/certifierad

Påbörja utbildningen omgående

Distansutbildningar med föreläsningar i realtid

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till personal inom exempelvis primärvård, psykiatri, socialtjänst, skola och HR. Klienter för psykoterapi utbildningsterapi ska företrädesvis kunna rekryteras från det egna yrkessammanhanget. Om detta inte är möjligt kan dessa rekryteras på annat vis.

Ansökan

Fyll i ansökan via formuläret på vår webbplats eller blanketten som finns att ladda ner på samma ställe på sverigehalsan.se. Vi tar emot ansökningar tills platserna är fyllda av behöriga sökande.

Behörighet

  • Grundläggande behörighet för högskolestudier samt goda kunskaper i engelska enligt betyg från gymnasieskola eller motsvarande.

  • Utbildning i och praktisk erfarenhet av människovårdande eller psykosocialt arbete.

  • I yrkesutbildningen ska ha ingått minst 150 undervisningstimmar i ämnen som psykologi, sociologi, pedagogik, eller psykiatri. Studier kan även ha bedrivits i ett beteendevetenskapligt ämne motsvarande en termins heltidsstudier på universitet eller högskola. Alternativt ska den sökande ha tillgodogjort sig motsvarande kunskaper på annat sätt.

  • I den yrkesutövning som löper parallellt med utbildningen ska en väsentlig del bestå av människovårdande kontakter eller behandlande arbetsuppgifter. De psykoterapeutiska uppgifterna inom utbildningens ram bör lokalmässigt kunna bedrivas på den egna arbetsplatsen. Patienter för utbildningen bör kunna rekryteras från den egna arbetsplatsen.

Urval

Urval bland behöriga sökanden sker på det sätt som ledningen för utbildningen bestämmer. Därefter sker en samlad bedömning av den sökandes teoretiska utbildning, yrkeserfarenhet, egenterapi samt den sökandes personliga motivering för att genomgå utbildningen. Intervjuer kompletterar antagningen.

Följande kriterier tas i beaktande:

a) Om sökanden har grundläggande och särskild behörighet.

b) Den sökandes nuvarande och tidigare yrkeserfarenhet.

c) Tidigare kurser inom beteendevetenskapliga, psykiatriska och psykoterapeutiska ämnen.

d) Den sökandes kunskaper i engelska och svenska.

e) Tidigare genomgångna utbildningar i kognitiv beteendeterapi exempelvis orienteringsutbildning i kognitiv beteendeterapi.

f) Intervjuer med sökande.

Målsättning

Efter avslutad utbildning skall den studerande besitta sådana kunskaper och färdigheter som fordras för att under handledning kunna bedriva psykoterapi med inriktningen kognitiv beteendeterapi.

Efter avslutad utbildning samt två års arbete med minst 50 % psykoterapeutiska arbetsuppgifter ska deltagarna inneha behörighet att söka legitimationsgrundande psykoterapiutbildning med KBT-inriktning (tidigare kallad Steg-2).

Utbildningens innehåll

A. Psykiatrisk diagnostik, psykopatologi, funktionell analys
B. Psykoterapeutiska teorier och metoder inom KBT
C. Forsknings- och utvärderingsmetoder i psykoterapi
D. Psykoterapi under handledning (120 timmar i grupp)
E. Egenterapi (20 timmar individuellt, 50 timmar i grupp)

Utbildningen organiseras i enlighet med Högskoleverkets rekommendationer för tidigare Steg-1.

Läkare under specialistutbildning uppmanas att före ansökan och eventuellt deltagande kontrollera med sin utbildningsinstitution att vår utbildning fyller de specifika kraven.

Fortsatta studier

Utbildningen utgör en grundutbildning för den som vill fortsätta inom den legitimationsgrundande utbildningen i psykoterapi.

Efter avslutad utbildning (samt två års arbete med minst 50 procent psykoterapeutiska arbetsuppgifter) har du behörighet att söka legitimationsgrundande psykoterapiutbildning med KBT-inriktning (tidigare kallad Steg-2).

Upplägg

Utbildningen pågår under fyra terminer och motsvarar i omfattning 60 hp. Utbildningen är upplagd som halvfartsutbildning och omfattar totalt 280 timmars teori och 120 timmars handledning i grupp. Teoridelens föreläsningar och seminarier löper över termin ett till tre och är koncentrerade till ca tio heldagar per termin. Handledningen under momentet Psykoterapi kommer att ske små grupper och pågår under terminerna 2-4. Förutom schemalagd undervisning förutsätts att tid regelbundet finns avsatt för inläsning av litteratur.

Investering

Kursavgift per termin: 26 250 kr inkl. moms. Kostnad för grupphandledning tillkommer med ca 18 000 kr inkl. moms per termin under tre terminer.

Total kostnad för 4 terminer: 105 000 kr inkl. moms samt ca 54 000 kr inkl. moms i kostnader för grupphandledning.

Kursledare

I Malmö och Stockholm leds utbildningen av Lis Johles, leg. psykolog, leg. psykoterapeut, specialistpsykolog och handledare tillsammans med Jonas Evander (på videon), leg. psykolog, leg. psykoterapeut och specialistpsykolog.

I Göteborg leds utbildningen av Jan-Eric Jönsson, leg psykolog, leg psykoterapeut och handledare.

Tillsammans med en rad legitimerade och yrkesverksamma psykoterapeuter och specialister undervisar de på utbildningarna.

Examen, diplom m.m.

Intresseanmälan

Fyll i formuläret för att få mer information om Grundläggande psykoterapiutbildning med KBT-inriktning – Steg-1 KBT, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

Recensioner

Snittbetyg: 4,2

Baseras på 4 recensioner.

Sami
Jag är väldigt nöjd med utbildningen och rekommenderar den för alla som är intresserade. Bra föreläsningar och relevant kurslitteratur. Jag fick många (!) nya verktyg i min verktygslåda, och då har jag ändå jobbat 20 år inom socialt arbete.
Sara
Bra upplägg med kombination av föreläsningar, handledning samt egenterapi.

Sverigehälsan

Sverigehälsan – Hälsa och välmående börjar med kunskap

På Sverigehälsan erbjuder vi både korta och längre utbildningsprogram. Vi har yrkesprogram som du läser via kommunal vuxenutbildning eller yrkeshögskolan och kompetensutbildning för yrkesverksamma och uppdragsutbildning för verksamheter och företag. Allt inom hälsa, friskvård, skola, omsorg och behandling. I samtliga uppdrag...


Läs mer om Sverigehälsan och visa alla utbildningar.

Kontaktuppgifter

Sverigehälsan

Nils Forsbergs plats 3
217 54 Malmö

 Visa telefonnummer

Recensioner
Kursrecensioner
(4,2)
Baseras på 4 recensioner.
Läs recensioner
Arrangörsrecensioner
(4,6)
Baseras på 98 recensioner.
Alla recensioner för arrangören
Intresseanmälan

För att få mer information om utbildningen Grundläggande psykoterapiutbildning med KBT-inriktning – Steg-1 KBT från Sverigehälsan, fyll i dina uppgifter:

Mer inom området