Inga recensioner än

Personalhandledning och konsultationsmetodik för psykologer

Längd
2 terminer
Pris
35 000 SEK exkl. moms
Nästa kurstillfälle
20 september, 2023 se detaljer
Utbildningsform
Uppdragsutbildning
Längd
2 terminer
Pris
35 000 SEK exkl. moms
Nästa kurstillfälle
20 september, 2023 se detaljer
Utbildningsform
Uppdragsutbildning
Från 35 000 SEK exkl. moms / person

Kursbeskrivning

Personalhandledning och konsultationsmetodik för psykologer

Handledning för psykologer

Kursen är en specialistkurs för dig som är legitimerad psykolog och känner dig redo att ta ansvarsfulla positioner inom arbetslivet. En sådan position är att handleda annan personal samt vara konsult i ämnesrelaterade frågor. Kursen kombinerar din yrkesmässiga kompetens som psykolog med specifik kunskap i personalhandledning och konsultation.

Kommande kursstarter

1 tillgänglig kursstart

20 september, 2023

  • Uppdragsutbildning
  • Stockholm

Målgrupp

Kursen vänder sig till legitimerade psykologer med två års yrkeserfarenhet och motsvarar 2 delkurser inom specialistordningen för psykologer.

Kursinnehåll

Målsättningen är att kursdeltagaren efter avslutad kurs på egen hand skall kunna använda sina psykologiska färdigheter som personalhandledare respektive konsulter genom att:

1. Ha god kunskap och kompetens i tillämpning av generiska teorier gällande personalhandledning och konsultation.
2. En fördjupad procedurell förståelse för psykologens roll vid handledning och konsultation.
3. En fördjupad kunskap att i teori och praktik kunna integrera personalhandlednings- och konsultationsmetodik med sin psykologiska yrkeskompetens.
4. Fördjupad förståelse för organisatoriska faktorer vid personalhandledning och konsultationer.
5. Vara insatt i de juridiska regelverk som styr handledning och konsultationer.

Upplägg

Kursen motsvarar 15 högskolepoäng (hp), och består av 10 undervisningsdagar med teoretiska seminarier och problemlösande handledning-på-handledning i grupp. Såväl undervisning som handledning är förlagd till Psykologiska institutionen vid Stockholms universitet. Kursdeltagarna genomför personalhandlednings- eller konsultarbete på den egna arbetsplatsen.

Kursledare

Lärare: Sara Henrysson Eidvall, leg. psykolog, specialist i arbets- och organisationspsykologi.
Louise Edberg, leg. psykolog, CEO senior organisationskonsult.

Mats Najström

Examinator:

Mats Najström, FD, leg. psykolog, leg. psykoterapeut

Examen, diplom m.m.

Kursen är en ackrediterad specialistkurs inom specialistordningen. Kursdeltagare erhåller kursintyg på genomgången utbildning.

Intresseanmälan

Beställ information

Fyll i formuläret för att få mer information om Personalhandledning och konsultationsmetodik för psykologer, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!
Psykologiska institutionen, Stockholms universitet
Albanovägen 12
106 91 Stockholm

Psykologiska institutionen vid Stockholms universitet

Psykologiska institutionen vid Stockholms universitet bedriver undervisning och forskning på allt som påverkar individen från gen och hjärna till organisation och samhälle. Vi erbjuder utbildning på alla nivåer och forskar inom psykologins samtliga huvudområden. Psykologiska institutionen erbjuder ett antal specialistkurser för...

Läs mer om Psykologiska institutionen, Stockholms universitet och visa alla utbildningar.

Highlights