Visa utbildning.se som: Mobil

Förbränningsteknik i praktiken

Insight Events Sweden
Kort om utbildningen
2 dagar
11 900 SEK exkl. moms
Nästa tillfälle: 2022-12-06 - Stockholm
Öppen utbildning
Stockholm

Kursbeskrivning

Så skapar vi en hållbar, välskött och närproducerad energi av biomassa! Detta är en heltäckande kurs som ger dig övergripande kunskaper om förbränningsprocesser och tekniker, miljökrav och optimering. Utbildningen är konkret, praktisk och verklighetsanpassad.

Biomassa utgör 35-40 % av Sveriges totala energitillförsel. På denna kurs får du lära dig hur väl skötta och underhållna biobränsleanläggningar fungerar och vilka krav som ställs på bränsle från skogen, lantbruket och den kommunala avfallshanteringen. Utbildningen är framtagen för dig som vill höja din kompetens inom området och behandlar grundläggande och moderna koncept, metoder och tekniker.

Första passet tar upp Bränslen och deras egenskaper. Vilken inverkan har tiden, temperaturen och blandningen och hur påverkas dessa av eldstadens utformning och den använda tekniken? Nästa pass tar upp Miljöaspekter, där vi utgår från ett allmänt perspektiv för att successivt fokusera mot vilken roll driften, driftplaneringen och bränslekvaliteten spelar för anläggningens miljöprestanda. Under passet Reduktion av föroreningar får du lära dig mer om förutsättningarna för en samtidigt effektiv och miljömässigt bra förbränningsprocess. Under passet Förbränningsprocessen kommer vi successivt fokusera mot enkla tumregler som kan utgöra en bas och startpunkt för driftoptimering.

Under passet Förbränningstekniker diskuterar vi vilken inverkan tiden, temperaturen och blandningen har och hur dessa påverkas av eldstadens utformning och den använda tekniken.

Det sista passet Aska, belyser hur små förändringar i askans sammansättning kan leda till stora förändringar i askans uppträdande och hur det kan leda till helt olika konsekvenser i olika typer av eldstäder.

Detta är en heltäckande kurs som ger dig övergripande kunskaper om förbränningsprocesser och tekniker, miljökrav och optimering som var för sig är mycket komplexa områden. Kursen är konkret, praktisk och verklighetsanpassad. Den ger dig möjlighet att diskutera och lära av de andra kursdeltagarna i stor interaktion med kursledaren som får högsta betyg av alla deltagare.

Kursinnehåll

Bränslen och deras egenskaper

 • En genomgång av olika förbränningsmaterial
  Fossila bränslen – olja, kol, naturgas, torv
  – Biomassa – hampa, bark, GROT, energiskog, spannmål, stråbränslen, flis, spån
  – Förädlade biobränslen – biogas, briketter, träpellets
  – Avfallsbränslen – sorterade och icke utsorterade avfall
 • Vad är gemensamt för olika typer av bränslen?
 • Vilka är skillnaderna mellan olika typer av bränslen?
 • Hur påverkas och förändras bränslen under hanteringen?
 • Vilka faktorer påverkar askinnehållet och askans egenskaper?

Vi koncentrerar oss på de bränslen och frågeställningar som kursdeltagarna finner mest intressant även om allmänna aspekter utgör grunden.

Miljöaspekter

 • Varför har man gränsvärden på CO och NOx?
 • Vilken funktion har avfallsförbränningsdirektivets krav på temperatur och uppehållstid?
 • Vilken är kopplingen mellan verkningsgrad och miljöprestanda?

Vi utgår från ett allmänt perspektiv för att succesivt fokusera mot vilken roll driften, driftplaneringen och bränslekvaliteten spelar för anläggningens miljöprestanda.

Reduktion av föroreningar

 • Vad är SCR/SNCR?
 • Vad är stegförbränning?
 • Hur eldar man upp kolmonoxid?

Vi diskuterar förutsättningarna för en samtidigt effektiv och miljömässigt bra förbränningsprocess.

Förbränningsprocessen

 • Finns det en motsättning mellan CO och NOx?
 • Finns det en motsättning mellan verkningsgrad och miljöprestanda?
 • Vad är god och effektiv förbränning?

Vi diskuterar allmänna aspekter för att succesivt fokusera mot enkla tumregler som kan utgöra en bas och en startpunkt för driftoptimering.

Förbränningstekniker

 • ”De tre T’na”
 • Olika typer av förbränningstekniker och de grundläggande skillnaderna mellan dem
 • Vilka är de grundläggande skillnaderna mellan olika tekniker?
 • Vad kan man kräva, miljömässigt, av olika tekniker?

Vi diskuterar tidens, temperaturens och blandningens inverkan och ser hur dessa påverkas av eldstadens utformning och den använda tekniken.

Aska

 • Vad är aska?
 • Vad påverkar askans egenskaper?
 • Varför kan askproblem ”komma och gå” på ett till synes slumpartat sätt?

Vi diskuterar hur små förändringar i askans sammansättning kan leda till stora förändringar i askans uppträdande och hur detta kan leda till helt olika konsekvenser i olika typer av eldstäder.

Upplägg

DAG 1      DAG 2
09:00        08:30 Registrering med morgonkaffe
09:30        09:00 Kursdagen inleds
10:30        10:30 Förmiddagskaffe
12:30        12:30 Lunch
15:00        15:00 Eftermiddagskaffe
17:00        16:30 Kursdagen avslutas

Tid & plats

Kursen  hålls fysiskt i centrala Stockholm.

6-7 december 2022 - Stockholm

Kursen kan även skräddarsys för ert företag. Ni bestämmer själva tid och plats för kursen och sparar utgifter för resa och hotell samt får grupprabatt.

Investering

Kurs 2 dagar: 16 490 kr
Anställd i kommun eller länsstyrelse: 11 990 kr

Mat & logi

Frukost, lunch och fika ingår i kursavgiften. För logiförslag och ev. hotellrabatt, kontakta Insight Events direkt.

Kursledare

Björn Zethræus har varit professor vid Linnéuniversitetet från 1999 till och med 2017, men är numera professor emeritus med specialitet förbränningsteknik. Björn är ursprungligen metallurg och började hålla den här typen av kurser för stålindustrins ugnsskötare när man ville gå ifrån oljeeldningen under det senare 1970-talet. Han har sedan dess undervisat branschfolk, eldare och kontrollrumspersonal inom energisektorn.

Examen, diplom m.m.

Efter genomförd kurs får du ett utbildningsintyg, ett värdefullt bevis på din nya kunskap!

Intresseanmälan

Fyll i formuläret för att få mer information om Förbränningsteknik i praktiken, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

Recensioner

Snittbetyg: 4,6

Baseras på 14 recensioner.

Carl
Bra kurs för de som jobbar med drift och styrning av pannor
Mikael Haglund
Högkvalitativ kurs med bra avvägt innehåll
Christian
Lugn och bra föreläsare, med hög kunskapsnivå

Insight Events Sweden

Insight Events Sweden startade sin verksamhet 1994 och genomför årligen närmare hundra mässor, konferenser, kurser och utbildningar på den svenska marknaden. Våra tusentals deltagare är beslutsfattare från både privata näringslivet och offentlig sektor. Målsättningen är att ge våra deltagare ny...


Läs mer om Insight Events Sweden och visa alla utbildningar.

Kontaktuppgifter

Insight Events Sweden

Sankt Göransgatan 57
103 86 Stockholm

 Visa telefonnummer
insightevents.se

Recensioner
Kursrecensioner
(4,6)
Baseras på 14 recensioner.
Läs recensioner
Arrangörsrecensioner
(4,1)
Baseras på 223 recensioner.
Alla recensioner för arrangören
Intresseanmälan

För att få mer information om utbildningen Förbränningsteknik i praktiken från Insight Events Sweden, fyll i dina uppgifter: