Inga recensioner än

Arbete på väg Steg 1 (1.1, 1.2, 1.3)

Kunskapskontoret, i Malmö (+5 orter)
Längd
1 dag
Pris
2 490 SEK exkl. moms
Nästa kurstillfälle
21 mars, 2023 (+15 kursstarter)
Utbildningsform
Öppen utbildning, Onlineutbildning
Längd
1 dag
Pris
2 490 SEK exkl. moms
Nästa kurstillfälle
21 mars, 2023 (+15 kursstarter)
Utbildningsform
Öppen utbildning, Onlineutbildning
Från 2 490 SEK exkl. moms / person

Kursbeskrivning

APV

Trafikverket ställer krav på att den personal som utför vägarbete eller liknande arbete har rätt kompetens. Det är arbetsgivarens, leverantörens, ansvar enligt Arbetsmiljölagen att personalen har rätt kompetens. 

Kommande kursstarter

Välj mellan 15 kursstarter

21 mars, 2023

 • Öppen utbildning
 • Sollentuna

28 mars, 2023

 • Öppen utbildning
 • Sollentuna

29 mars, 2023

 • Öppen utbildning
 • Västerås

4 april, 2023

 • Öppen utbildning
 • Sollentuna

12 april, 2023

 • Öppen utbildning
 • Malmö

13 april, 2023

 • Onlineutbildning
 • Distans

19 april, 2023

 • Öppen utbildning
 • Sollentuna

25 april, 2023

 • Öppen utbildning
 • Segeltorp

3 maj, 2023

 • Öppen utbildning
 • Sollentuna

9 maj, 2023

 • Öppen utbildning
 • Sollentuna

11 maj, 2023

 • Onlineutbildning
 • Distans

15 maj, 2023

 • Öppen utbildning
 • Malmö

16 maj, 2023

 • Öppen utbildning
 • Sollentuna

23 maj, 2023

 • Öppen utbildning
 • Sollentuna

30 maj, 2023

 • Öppen utbildning
 • Segeltorp

Målgrupp

För all personal som utför arbeten som påverkas av eller påverkar trafikanter.

De som ska framföra väghållningsfordon.

De som ska utföra vägarbete eller liknande arbeten

Kursinnehåll

Steg 1.1 Allmän grundkompetens.

Steg 1.2 Grundkompetens för att få framföra väghållningsfordon

Steg 1.3 Grundkompetens för att få utföra vägarbete eller liknande arbeten

Upplägg

Steg 1.1 Allmän grundkompetens.

Är en grundkompetens som krävs för all personal som utför arbeten som påverkas av eller påverkar trafikanter. Med arbete avses även utföra anteckningar, fotografera, diskutera åtgärder etc. 

Personal som endast går efter en väg eller korsar den i enlighet med bestämmelser i TrF, utför per definition inte arbete men bör ändå inneha lägst kompetens steg 1:1.

Steg 1.2 Grundkompetens för att få framföra väghållningsfordon.

Trafikverket kräver att föraren vid ett väghållningsarbete har kompetens om vilka trafikregler som inte får överträdas och vilka undantag från regler som får ske om särskild försiktighet iakttas.

Exempel på fordon som vid vägarbete kräver förare med Steg 1.2 kompetens:

 • personbilar som används i exempelvis projekteringsarbete
 • motorredskap och traktorer som används i exempelvis beläggningsarbete
 • fordon som används vid transporter.

Steg 1.3 Grundkompetens för att få utföra vägarbete eller liknande arbeten

De flesta planerings-, projekterings- och vägarbeten innebär att projektörer och de som utför väghållningsarbete måste beträda vägbanan och vägslänt. Innan området beträds för arbete bör samtliga som utför arbetet känna till och följa gjorda riskanalys/arbetsmiljöplan.

Exempel på personal som måste ha Steg 1.3 kompetens:

 • Utför vaktarbete.
 • Utför markarbeten, beläggningsarbete
 • Utför servicearbeten i eller på anläggning.
 • Medhjälpare vid montage av längsgående skyddsanordning, räcken.

.

Kursledare

KunskapsKontoret AB. Bolaget bildades för att kunna erbjuda industrin prisvärda och flexibla utbildningar utan vare sig sänkt kvalitet eller minskat innehållet.
Våra instruktörer har stor erfarenhet av brandskydd, arbetsmiljöfrågor, riskbedömningar och utbildning.

Examen, diplom m.m.

Efter godkänd utbildning erhålles deltagaren ett utbildningsintyg

Intresseanmälan

Beställ information

Fyll i formuläret för att få mer information om Arbete på väg Steg 1 (1.1, 1.2, 1.3), direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!
Kunskapskontoret
Smålandsgatan 19
21430 Malmö

Kunskapskontoret AB erbjuder ett brett sortiment av utbildningar inom arbetsmiljö, kemikaliehantering, och brandskydd på svenska eller engelska. Vi är certifierade genom Brandskyddsföreningen för heta arbeten, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap för alla våra utbildningar om farligt gods. Vi håller oss...

Läs mer om Kunskapskontoret och visa alla utbildningar.

Highlights