Livsviktig kompetensutveckling

Vårdpersonal med rätt kompetens är en förutsättning för en säker vård. I den här artikeln tipsar vi om – kanske världens viktigaste – kompetensutveckling.  

Sköterskor och läkare i en operationssal

Hälso- och sjukvårdspersonal utför ett livsviktigt arbete och behöver därför livsviktig kompetensutveckling. Hälso- och sjukvården är under ständig utveckling med ny forskning som presenteras i allt snabbare takt. En viktig del i vårdpersonalens arbete är möjligheten att uppdatera sig om nya forskningsrön, teknisk utrustning, läkemedel och behandlingsmetoder.

Rätt kompetens räddar liv

En analys som Socialstyrelsen har utfört på uppdrag av regeringen visar att bristande bemanning och kompetens ökar risken för vårdskador. Tillgången till personal med rätt kompetens är därför en av flera förutsättningar för en patientsäker vård. I dagsläget är det vårdgivarens ansvar att se till att det finns den personal som behövs för att kunna ge god vård, men ett uppmärksammat förslag har varit att nationellt reglera fortbildningen för anställda inom vård och omsorg. Det skulle i så fall ge vårdpersonal lagstadgad rätt till kontinuerlig kompetensutveckling.

AI revolutionerar hälso- och sjukvården

Artificiell intelligens (AI) har utvecklats snabbt de senaste åren och har fått stort genomslag inom flera samhällssektorer, inte minst hälso- och sjukvården. AI förutspås att på sikt revolutionera sjukvården och används i dagsläget till bland annat att ställa diagnos, upptäcka sjukdomar i ett tidigt skede, ta fram sjukdomsprognoser och förutsäga framtida risker. De snabba och stora förändringar som AI medför ställer krav på kompetensutveckling inom vården. I vissa fall kommer AI även skapa helt nya hälsoprofessioner.

5 populära utbildningar inom vård och omsorg

På utbildning.se kan du hitta över 450 olika fortbildningskurser inom vård och omsorg. Här finns kurser inom allt ifrån neonatalvård och neurosjukvård till sårbehandling och effektivt rapporteringsstöd. Med andra ord, en uppsjö av utbildningar som ska hjälpa dig att hjälpa andra människor. 

Hitta din vårdutbildning här

1. Psykoterapiutbildning med KBT-inriktning – steg 1 med digital behandling

Kognitiv beteendeterapi (KBT) är ett samlingsnamn för psykoterapier där man tränar på att använda sig av nya beteenden och tankemönster för att minska psykologiska problem. KBT som terapiform används ofta vid till exempel ångesttillstånd, depressioner, drogproblematik, ätstörning och psykoser.

Utbildningen vänder sig till dig som jobbar inom vård, behandling, idrott, utbildning, coaching, personalhantering eller annan form av ”människovårdande” yrke. Upplägget är på distans och innefattar både text- och videoföreläsningar. Handledning på plats erbjuds i Stockholm, Karlstad och i Göteborg.

Efter genomförd utbildning kommer du ha grundläggande kunskaper inom KBT och ska med handledning kunna arbeta med KBT både individuellt och i grupp.

Läs mer om utbildningen här

2. Chef i äldreomsorgen

Utbildningen till chef i äldreomsorgen riktar sig till första linjens chefer och verksamhetschefer som arbetar inom vård- och omsorgsförvaltning. Utbildningen ges som uppdragsutbildning, vilket innebär att den kan anpassas efter organisationens och deltagarnas behov och förutsättningar.

Kursen behandlar bland annat delar som det personliga ledarskapet, tjänstemannarollen och att vara chef i äldreomsorgen samt styrning, implementering och förbättringsarbete.

Utbildningen omfattar 7,5 högskolepoäng och kan genomföras i form av fysiska träffar, på distans eller en blandning av båda.

Nyfiken på ledarskap? Läs mer här

3. HLR 

Att ha kunskap inom första hjälpen och hjärt- och lungräddning är viktigt för alla som vill kunna hjälpa till och känna sig trygga att vidta åtgärder vid en nödsituation. Under kursen i HLR får du lära dig hur du identifierar ett plötsligt och oväntat hjärtstopp, hur du gör kompressioner och inblåsningar (HLR) och hur du känner igen symtomen vid hjärtinfarkt och stroke. Du får även lära dig hur en hjärtstartare fungerar och hur du lägger en medvetslös person i stabilt sidoläge. Kursen går även igenom vad du bör göra vid luftvägsstopp, det vill säga när en person har satt ett föremål i halsen.

Kursen kräver inga förkunskaper och efter genomförd utbildning får du ett intyg. Instruktörerna är godkända av Svenska Röda Korset och/eller HLR-rådet.  

Lär dig HLR utan förkunskaper

4. Socialpedagog

Att arbeta som socialpedagog är ett socialt arbete där du verkligen gör skillnad genom att stötta barn, ungdomar och vuxna inom olika områden. Som socialpedagog engagerar du och stöttar personen i vardagen, till exempel med fritidssysslor, i skolan eller på jobbet. Det långsiktiga målet är att förbereda personen för ett självständigt liv i samhället, utanför behandlingshemmet eller institutionen. Personen kan leva ett liv i social utsatthet, ha en funktionsnedsättning eller en bakgrund med beroendeproblematik.

Utbildningen till socialpedagog är en ettårig yrkesutbildning. Utbildningen går att förlänga till två år vid behov, till exempel om en arbetsgivare kräver en tvåårig utbildning. Utbildningen är på distans utan fysiska träffar.  

Nyfiken? Läs mer om utbildningen här

5. Apoteksassistent

Som apoteksassistent packar du upp nya leveranser av läkemedel och andra produkter. Du tar även hand om kassan och hjälper kunder med alla receptfria produkter som säljs på ett apotek. Utbildningen till apoteksassistent är en ettårig yrkesutbildning och du får bland annat lära dig mer om farmakologi, hälsopedagogik och service. Kursen erbjuds på distans.

Läs mer om utbildningen här

Utbildningarna är de fem mest visade på utbildning.se under perioden 2022-07-01 till 2023-06-30. 

Källor: socialstyrelsen.se, läkartidningen.se, sjukhusläkaren.se, worldeconomicforum.org

Josephine Lindgren

Josephine Lindgren

Digital Project Manager (Visa mer)
Josephine Lindgren arbetar som Digital Project Manager på utbildning.se. Med en bakgrund som journalist tycker hon om att skriva och producera grafiskt material, men även att leda projekt och arrangera events. Josephine har en kandidatexamen från Luleå tekniska universitet med inriktning journalistik och har förutom journalistyrket arbetat för olika näringslivsorganisationer. Med inställningen att det aldrig är för sent att utbilda sig får hon en kick av att lära sig nya saker, både privat och i yrkeslivet. Nästa kompetensutvecklingsmål är en fortsättningsutbildning inom projektledning! (Mindre)

Om

Josephine Lindgren arbetar som Digital Project Manager på utbildning.se. Med en bakgrund som journalist tycker hon om att skriva och producera grafiskt material, men även att leda projekt och arrangera events. Josephine har en kandidatexamen från Luleå tekniska universitet med inriktning journalistik och har förutom journalistyrket arbetat för olika näringslivsorganisationer. Med inställningen att det aldrig är för sent att utbilda sig får hon en kick av att lära sig nya saker, både privat och i yrkeslivet. Nästa kompetensutvecklingsmål är en fortsättningsutbildning inom projektledning!

Annonser