Lär dig lågaffektivt bemötande

Vill du veta mer om vad lågaffektivt bemötande är och hur du kan använda dig av det? Här hittar du svar om vad det innebär och hur du kan tillämpa denna teknik.

Vad är lågaffektivt bemötande och hur kan du använda dig av det? Vi hjälper dig att reda ut vad det innebär och hur det kan vara en användbar teknik för att skapa lugna och effektiva samtal och sammanhang. 

Vill du lära dig om hur du kan bemöta dina medmänniskor på ett icke-konfrontativt och lugnande sätt? Lågaffektivt bemötande är en metod som används i flera olika situationer för att skapa en hälsosam och lugn miljö. Metoden fokuserar på hur du på bästa sätt bemöter någon i kris. Målet är att undvika konfrontativa situationer genom att tänka på bland annat kroppsspråk, ögonkontakt och tonläge. 

Lär dig mer om lågaffektivt bemötande

Vad betyder lågaffektivt bemötande?

Lågaffektivt bemötande är en metod som syftar till att vara icke-konfrontativ. Genom att bemöta människor i affekt, alltså som upplever en stark känsla, på ett lugnt sätt är förhoppningen att det ska smitta av sig och personen som upplever den starka känslan i sin tur också ska bli lugn. Utbildningar inom lågaffektivt bemötande lär dig utveckla metoder för att undvika att konflikter blossar upp samt hur du behåller lugnet och utvärderar situationer i efterhand. 

Hur du kan använda lågaffektivt bemötande

Inom vården används ofta metoden för att ge personalen verktyg att hantera problematiska och obehagliga situationer. Även inom skolan kan metoden användas för att bemöta barn och unga på ett lugnande vis. Lågaffektivt bemötande kan dock vara användbart för alla som arbetar med människor. 

Utbildningar inom lågaffektivt bemötande

Det finns flera olika utbildningar inom lågaffektivt bemötande. Om du jobbar inom vården finns det flera utbildningar som fokuserar på hur du kan använda metoden inom ditt yrke. Vissa aktörer erbjuder generella utbildningar som lär dig om metoden oavsett vilken bransch du arbetar inom. Oavsett är lågaffektivt bemötande en mycket lärorik och intressant metod för dig som vill lära dig att bemöta dina medmänniskor på ett lugnt vis och motarbeta konflikter.

Hitta din utbildning inom lågaffektivt bemötande

Gabrielle Längbo

Gabrielle Längbo

Digital Content Specialist (Visa mer)
Gabrielle har en bakgrund inom journalistik och arbetar nu som Digital Content Specialist på Keystone Education Group. Hon är utbildad inom journalistik och har även tagit flera kurser efter sin examen inom historia och franska. Hon skriver gärna om kompetensutveckling och om vikten av att aldrig sluta lära sig nya saker. Hon är född och uppvuxen i Stockholm men har bott i Paris under två år. Intressen inkluderar yoga, musik, film och historia. (Mindre)

Om

Gabrielle har en bakgrund inom journalistik och arbetar nu som Digital Content Specialist på Keystone Education Group. Hon är utbildad inom journalistik och har även tagit flera kurser efter sin examen inom historia och franska. Hon skriver gärna om kompetensutveckling och om vikten av att aldrig sluta lära sig nya saker. Hon är född och uppvuxen i Stockholm men har bott i Paris under två år. Intressen inkluderar yoga, musik, film och historia.

Annonser