Projektledarcertifiering – vilken ska du välja?

Vilka projektledarcertifieringar behöver du innan du ger dig ut och plockar diplom? Vi har sammanfattat de vanligaste certifieringarna inom projektledning.

Olika projektcertifieringar

Det finns många val att överväga när du väljer en projektledarutbildning. Vilken passar dina behov bäst, vad kostar det och behöver du en certifiering? Målet är att du, efter att ha läst denna artikel, ska kunna besvara dessa frågor.

En projektledarcertifiering passar dig som vill fördjupa redan tillskansade kunskaper inom projektledning. Men likväl passar det dig som behöver mer avancerade kunskaper för att kunna styra ett projekt eller hantera nytillkomna arbetsuppgifter. Oavsett om det gäller kompetensbrist eller en törst på kunskap, så är en certifiering för projektledare högst aktuellt för dig som idag jobbar som, eller en dag vill jobba som, projektledare.

 

 Till alla certifierande projektledarutbildningar 


Några av Sveriges vanligaste projektledarcertifieringar:

IPMA

IPMA är en medlemsförening som utvecklat ett ramverk för projektledningscertifieringar världen över. IPMA grundades 2011 och har sedan dess registrerat åtta svenska utbildningsföretag som sina medlemmar.

IPMA:s certifiering kommer i fyra nivåer, från A till D, där A är den högsta nivån.

Nivå-A 32 (mycket komplext)

Nivå-B 25 (komplext)

Nivå-C 16 (måttligt komplext)

Nivå-D Inget krav

 

Organisatör: International Project Management Association.

Prisbild: Mellan 10 000 och 18 000 kr.

Målgrupp: Projektledare med ingen till mycket erfarenhet. Kunskapskrav beror på vilken nivå du väljer.

Styrka: Förmågan att hela tiden kunna bygga på din kompetens i takt med att din karriär avancerar.

 Gå till IPMA-utbildningar 


 

PMP

Project Management Professional är en av de största projektledarcertifieringar som finns. Certifikatet får du efter att du genomgått en examinering. För att få möjligheten att göra examineringen krävs att du först uppfyller några formella krav på arbetslivserfarenhet.

Inom PMP testas du i flera moment som ingår i projektledarrollen. Som exempelvis att koordinera en grupp, att hålla deadlines och hantera kommunikationsvägar, för att nämna några områden.

 

Organisatör: Project Management Institute.

Prisbild: Mellan 17 000 och 27 000 kr.

Målgrupp: Erfarna projektledare.

 • För dig med gymnasieexamen krävs 7 500 arbetstimmar som projektledare under de senaste fem åren i kombination med 35 timmar formell projektledarutbildning.
 • För dig med universitetsexamen behövs 4 500 arbetstimmar under de tre senaste åren i kombination med 35 timmar formell projektledarutbildning.


Styrka: En beprövad och robust metod som alltid är aktuell.

 Gå till PMP-utbildningar 


 

PRINCE2

PRINCE2 står för Projects in Controlled Environments. Ytterligare en internationell certifiering med emfas på att lätt kunna anpassas till olika organisationer och projekt.

PRINCE2 består av två certifieringsnivåer.

 • PRINCE2 Foundation är grundnivån och lägger således grunden till metodiken och hur metoden fungerar.
 • PRINCE2 Practitioner är fortsättningen och fördjupar dina kunskaper inom metoden och dess implementering i projektledningsarbetet.

 

Organisatör: ILX Group

Prisbild: Mellan 6 000 och 16 000 kr.

Målgrupp: Foundation-nivån riktar sig till alla. För att gå vidare till Practitioner-nivån behöver du ha lite mer erfarenhet av projektledning samtidigt som du måste ha slutfört Foundation-nivån.

Styrka: En etablerad metod som skiner med sin flexibilitet och anpassbarhet till olika kontexter och organisationer.

Styrka: En beprövad och robust metod som alltid är aktuell.

 Gå till Prince2-utbildningar 


 

MPS

MPS-certifieringen bygger på tre olika kunskapskärnor. MPS-principer som leder till förändring och förbättring, MPS-styrning som definierar en gemensam målbild för grupper samt organisationen som helhet, och slutligen MPS-flöde vilket bygger på livscykeln av metoden.

Precis som PRINCE2 har MPS en grundnivå för alla och en avancerad nivå att gå vidare med.

 • MPS-Foundation – grundnivå.
 • MPS-Practitioner – avancerad.

 

Organisatör: AXELOS

Prisbild: ca 20 000 kr.

Målgrupp: Projektledare och ledare. Inga förkunskaper krävs för grundnivån, för den avancerade nivån krävs att du slutfört certifieringen för grundnivån.

Styrka: En bra metod vid förändring och innovation.


 

CompTIA

CompTIA står för Computing Technology Industry Association. CompTIA står bakom en serie IT-certifieringar för projektledare. De har gott anseende inom branschen och deras nätverk sträcker sig över 120 länder.

Specifikt för projektledare är det främst Project+ som ger dig de bästa förutsättningarna att leda IT-projekt med bravur. Men beroende på dina andra arbetsuppgifter kan fler av dessa certifieringar vara aktuella för dig.

Certifikat under CompTIA

 • A+
 • Cloud+
 • CySA+
 • Linux+
 • Network+
 • PenTest+
 • Security+
 • Project+
 • Server+

 

Organisatör: Computing Technology Industry Association.

Prisbild: Mellan 17 000 och 30 000 kr.

Målgrupp: IT-projektledare och du som jobbar med nätverk.

Styrka: Stort urval och ett fokus kring IT-projekt och digital utveckling.

Gå till CompTIA-utbildningar


 

PPS

Praktisk projektstyrning är en av de vanligare projektledarmodellerna i Sverige. Det är en metod som på ett pedagogiskt och anpassbart sätt kan appliceras på flera olika projekt. Projektmodellen består av tre faser som ett lyckat projekt bör genomgå.

 • En förberedande fas där projektet planeras och en målbild fastställs.
 • En genomförandefas där projektet ser till att resultat uppnås samtidigt som mål och strategi kan justeras.
 • En avvecklingsfas som återlämnar resurserna som blivit över och summerar projektets förlopp.

 

Organisatör: Tieto.

Prisbild: Mellan 7 000 och 18 000 kr.

Målgrupp: En användarvänlig projektledarmetod. För att vara aktuell för certifieringen behöver du har jobbat som projektledare i minst sex månader under de två senaste åren.

Styrka: En lättbegriplig och effektiv metod för projektledning.

Gå till PPS-utbildningar


 

Scrum (SCM)

Den Certifierade Scrummästare är de agila metodernas Rolex. Agil projektledning är en form av projektstyrning som bygger på metoder som är snabba och flexibla. Scrum anses vara en sådan metod.

Scrum kommer egentligen från en rugbyterm och refererar till det täta och målinriktade samarbetet ett rugbylag har som axel mot axel pressar sig framåt. Med scrummetoden finns det tre roller i varje projekt: produktägaren, scrummästaren och teamet.

Termerna kan förenklas som kund (eller företagsledning), projektledare och arbetsgruppen. Samtliga roller har en specifik funktion hos ett företag som inrättat en scrummetod.

 

Organisatör: The Scrum Alliance

Prisbild: Mellan 15 000 och 20 000 kr.

Målgrupp: Projektledare med några års erfarenhet och intresse för agila metoder. Inga förkunskapskrav.

Styrka: Snabb och flexibel metod.

Gå till Scrum-utbildningar 


Vill du veta mer? Läs vår fullmatade guide där vi går igenom projektledarens roll, ansvar, möjligheter och utmaningar. Projektledarguiden är både för dig som drömmer om att arbeta som projektledare och för dig som redan har många års erfarenhet av yrket.

Ta mig till Projektledarguiden

Sam Ögren

Sam Ögren

Digital marknadsspecialist (Visa mer)
Sam Ögren är digital marknadsspecialist på Keystone Education Group. Han började sin karriär med att skapa och redigera innehåll i formerna bild, video och text. Han har länge varit en av Keystones snabbaste pennor när det kommer till att producera faktabaserade artiklar med en rolig twist. Under sin tid på Keystone har han bland mycket annat varit med och skrivit Ledarskapsguiden och Projektledarguiden. Numera ligger fokuset på specialisering inom sökmotormarknadsföring (SEM) och sökmotoroptimering (SEO), även om han då och då gärna skriver en text eller två. Han har tidigare studerat Medie- och kommunikationsvetenskap på universitetet och har en kandidatexamen från Södertörns Högskola. På fritiden slukar han böcker och tränar, när han inte gör detta jagar han drömmen som fantasyförfattare. (Mindre)

Om

Sam Ögren är digital marknadsspecialist på Keystone Education Group. Han började sin karriär med att skapa och redigera innehåll i formerna bild, video och text. Han har länge varit en av Keystones snabbaste pennor när det kommer till att producera faktabaserade artiklar med en rolig twist. Under sin tid på Keystone har han bland mycket annat varit med och skrivit Ledarskapsguiden och Projektledarguiden. Numera ligger fokuset på specialisering inom sökmotormarknadsföring (SEM) och sökmotoroptimering (SEO), även om han då och då gärna skriver en text eller två. Han har tidigare studerat Medie- och kommunikationsvetenskap på universitetet och har en kandidatexamen från Södertörns Högskola. På fritiden slukar han böcker och tränar, när han inte gör detta jagar han drömmen som fantasyförfattare.

Annonser