Visa utbildning.se som: Mobil

PRINCE2 Foundation

PRINCE2 Foundation

Projekt har ofta en förmåga att växa och ofta är de dessutom både komplexa och internationella. PRINCE2 är en projektledningsmetod som hjälper dig att hålla ihop de olika delarna. En av fördelarna med PRINCE2 är att projektet delas upp i hanterbara etapper, vilket innebär att du som projektledare får en bättre överblick, och därmed kontroll.

PRINCE2 Foundation är grundkursen i PRINCE2 som även kan ges i kombination med uppföljningskursen Practitioner. PRINCE2® Foundation ger en introduktion i metodiken och passar alla som arbetar med projektledning och vill få en ökad förståelse för ansvarsområden, roller och användning av denna PRINCE2.

Varför certifiera dig inom PRINCE2 Foundation?

Syftet med PRINCE2 Foundation är att säkerställa att du kan fungera i en projektledningsgrupp som använder PRINCE2. För att uppnå detta måste deltagarna visa förståelse för principerna och terminologin i metoden.

Efter att ha utbildat dig inom PRINCE2 kommer du att kunna:

  • Använda PRINCE2’s processer, teman och principer för effektiv projektledning
  • Förstå de sju processerna och teknikerna för produktbaserad planering och kvalitetsgranskning
  • Anpassa PRINCE2 till olika miljöer och projekt
  • Förstå ansvarsområden och syftet för alla PRINCE2’s roller
  • Förstå förhållandet mellan de sju principerna, teman, processerna, produkterna och rollerna i ett PRINCE2-projekt
  • Förstå vad som är output och input till och från managementprodukterna
  • Förstå syftet med managementprodukter och skapandet av produktbeskrivningar, business case, risk- och kvalitetsloggar samt projektärendelogg

Vem ska certifiera sig enligt PRINCE2?

Att certifiera dig enligt PRINCE2 kan bättra på ditt CV och möjliggöra nya arbetsuppgifter och ett utökat ansvar. Certifieringar inom PRINCE2 riktar sig huvudsakligen till dig som projektledare eller dig som vill arbeta som projektledare. Även övriga som på något sätt är involverade i projekt kan ha nytta av att certifiera sig.