PRINCE2 Practitioner

PRINCE2 Practitioner

Det är vanligt att projekt växer. Ofta är projektet också internationellt och komplext, vilket ställer ännu högre krav på dig som projektledare. PRINCE2 är en metod som hjälper dig att hålla ihop projektet – från start till slut. En fördel med PRINCE2 är att du som projektledare får en tydlig överblick och kontroll över projektet. Detta eftersom projektet delas upp i mindre etapper.

PRINCE2 Practitioner finns både som separat kurs och går att läsas i kombination med PRINCE2 Foundation. Genom att certifiera dig enligt PRINCE2 Practitioner får du lära dig att genomföra och applicera ett mindre projekt i en PRINCE2-miljö.

PRINCE2 är en internationell certifiering som visar att du har en stor förståelse för metodiken. Idag finns det över 1 300 000 projektledare världen över som är certifierade enligt PRINCE2.

Med en certifiering inom PRINCE2 Practitioner kommer du bland annat att:

  • Ha förståelse för sambanden mellan teman processer, ledningsprodukter och tekniker i PRINCE2 samt att de kan tillämpa denna förståelse
  • Känna till och kunna kommentera detaljerade förklaringar av alla teman, processer och tekniker samt PRINCE2 ledningsprodukter
  • Ha god förståelse för hur du kan anpassa PRINCE2 till olika projektmiljöer
  • Förstå skälen bakom processerna, teman och teknikerna i PRINCE2

Vem ska certifiera sig enligt PRINCE2?

PRINCE2 Practitioner riktar sig till seniora projektledare, företagsledning, uppdragsgivare PM Office Managers och programledare. För att läsa en PRINCE2 Practitioner-utbildning måste du först ha läst PRINCE2 Foundation.

Annonser