Visa utbildning.se som: Mobil

Controllerutbildning fördjupning

Taurus Ekonomiutbildning
Kort om utbildningen
8 dagar
28 000 SEK exkl. moms
Öppen utbildning
   
Stockholm

Kursbeskrivning

Med viktiga beslut som skall tas, så har controllern en viktig roll att fylla med att ofta på kort tid ta fram relevanta beslutsunderlag. Detta kräver både en hög analytisk förmåga och praktisk erfarenhet av att ta fram beslutsunderlag.


Målgrupp/förkunskaper
Utbildningen vänder sig dels till de som tidigare gått vår utbildning Diplomerad controller eller vår Controllerutbildning och som ytterligare vill träna upp sina praktiska färdigheter via ett antal olika praktiska case inom ekonomistyrning. Utbildningen passar också dig som idag arbetar med controlleruppgifter och vill utvecklas inom området via praktiska övningsuppgifter.

Syfte
För att företagsledningen skall kunna fatta rätt beslut i rätt tid, krävs väl underbyggda ekonomiska analyser. Dock är tiden ofta knapp för detta arbete. Dessutom har du kanske inte någon att ”bolla” din frågor/funderingar med på företaget/organisationen. Denna utbildning är praktiskt inriktad där du dels kommer att öka din analytiska förmåga och dessutom kommer du att kunna öka din ”verktygslåda” inom ekonomistyrning.

Innehåll
Business-case 1
Till sin hjälp har man två utvalda företags senaste tre års årsredovisning. Deltagarna skall utföra nyckeltalsanalyser, kassaflödesanalyser och känslighetsanalyser. Därefter skall deltagarna ta fram relevanta branschinriktade nyckeltal och utifrån dessa analyser upprättar man en grov SWOT-analys. Under arbetets gång, så stannar vi upp för gemensamma reflektioner och analyser.

Business-case 2
Arbetsgången är densamma som i det tidigare business-caset, men här är det två utvalda företaget som verkar i en annan bransch. Vi kommer att diskutera likheter och skillnader mellan bolagen och hur detta påverkar val av relevanta nyckeltal mm.

Konkurrensanalys
Här väljer deltagarna själva ut två till tre konkurrenter till sina egna företag/organisationer. Arbetsgången är densamma som i de tidigare business-casen, men skall slutligen kompletteras med en skriftlig analys som också innehåller förslag på åtgärder inom det egna företaget/organisationen.

Modell: Att styra och följa upp med hjälp av nyckeltal
Vi startar med att gå igenom modellens olika steg som startar med att identifiera KPI:er utifrån målgrupperna: ägare, kunder och medarbetare. Deltagarna arbetar sig igenom modellen utifrån sina egna företag/organisationer. Vi delar med oss av våra respektive erfarenheter och eventuella svårigheter vi stött på.

Företagsvärdering
Deltagarna utför en företagsvärdering på några utvalda företag. Vi diskuterar vad det egna företaget kan göra för att öka värdet och vilken roll controllern kan/bör ha i detta arbete.

Erfarenhetsutbyte
Till varje tillfälle kommer ca. ½ dag läggas på erfarenhetsutbyte. Vi kommer att välja ut några avsnitt inom ekonomi- och verksamhetsstyrning. Deltagarna kommer inför varje tillfälle få möjlighet att välja ut något/några aktuella ämnen. Det kan handla om aktuella problem/svårigheter som kan vara nyttigt att ta hjälp av varandra.

Kurslängd

8 dagar fördelat på 4 kurstillfällen. Maximalt 10 deltagare per utbildningstillfälle.
Datum: Stockholm: 2019: 16-17 apr | 14-15 maj | 13-14 juni | 20-21 aug

Investering

I kursavgiften ingår kursdokumentation, för- och eftermiddagskaffe samt lunch.

Kursledare

Michael Andersson har under närmare 20 år arbetat som controller och affärscontroller inom olika branscher och har stor erfarenhet av att genomföra effektiviseringar (ring 070-608 58 17 om du vill veta mer eller undrar över något).

Intresseanmälan

Fyll i formuläret för att få mer information om Controllerutbildning fördjupning, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

Taurus Ekonomiutbildning

Taurus Ekonomiutbildning

Taurus Ekonomiutbildning erbjuder kvalificerade och praktiskt inriktade ekonomiutbildningar. Bakom varje siffra så finns det en aktivitet som orsakats av människor. Det är här som vårt genuina intresse ligger. Att på olika sätt hjälpa dig att verkligen styra verksamheten via olika medvetna...


Läs mer om Taurus Ekonomiutbildning och visa alla utbildningar.

Kontaktuppgifter

Taurus Ekonomiutbildning

Svetsaregatan 4
42668 Västra Frölunda

 Visa telefonnummer

Recensioner
Kursrecensioner
Bli den första att recensera Controllerutbildning fördjupning!

Arrangörsrecensioner
(4,8)
Baseras på 50 recensioner.
Alla recensioner för arrangören