Visa utbildning.se som: Mobil

COVID-19 - hur påverkas din utbildning? Vi samlar artiklar kring coronaviruset och utbildning samt tips för dig som ska söka utbildning. Läs mer här.

Arbete På Väg – Steg 1 (1.1, 1.2 och 1.3)

Svensk Uppdragsutbildning
Kort om utbildningen
1 dag
Nästa tillfälle: Kontakta oss för mer information - Sverige
Företagsanpassad utbildning
   
Rikstäckande

Kursbeskrivning

Enligt Nollvisionens synsätt måste mänskliga misstag tolereras i trafiken, men konsekvenserna av misstagen får inte leda till att människor dödas eller skadas.

Som väghållare (vägägare) eller väghållningsmyndighet är man ansvarig gentemot trafikanterna, enligt Väglagen och Plan- och Bygglagen, att ens vägnät är trafiksäkert även då man måste reparera, underhålla eller bygga väg. Detta innebär att Trafikverket och kommunerna har detta ansvar. Därför kräver de nämnda myndigheterna att den personal som hyrs in för att sköta nämnda arbetsuppgifter har den utbildning och kompetens som krävs för att sköta detta i väghållningsmyndighetens namn.

Vägarbete kan sägas vara alla de typer av arbete som utförs av väghållaren eller dennes entreprenör.
Är man tveksam kan man ställa sig tre frågor. Är det något som jag gör:

 • på vägen eller för vägen?
 • bredvid vägen eller i vägen?
 • över vägen?

Svarar man ja på någon av frågorna är det ett vägarbete som man utför.

Kursen Arbete På Väg – Steg 1 utgår från Trafikverkets kompetenskrav och riktar sig till alla som arbetar med vägarbete eller liknande, oavsett om det är byggande, underhåll eller drift.

Målet med kursen

Att deltagarna efter genomförd utbildning ska ha kunskaper om de föreskrifter som Trafikverket, kommunerna och Arbetsmiljöverket har som krav, hur eget och andras uppträdande kan påverka trafiksäkerheten vid vägarbeten

Giltighetstid

5 år

Hur påverkar COVID-19 denna utbildning?

Vi på utbildning.se är övertygade om att kunskap driver människor och organisationer framåt. Det gör även de arrangörer vi samarbetar med.
Många utbildningar ställs exempelvis om från klassrums- till distansutbildning.

För att ta reda på om utbildningen påverkas med anledning av COVID-19, kontakta gärna arrangören.

Målgrupp

Kursen vänder sig till anställda och entreprenörer som utför vägarbeten, oavsett om det rör sig om byggande, underhåll eller drift. Till exempel: entreprenadföretag, åkerier, i vissa fall elektriker som sysslar med kabelläggning eller reparationer längs vägen, riv- och saneringsföretag, kommuner med flera.

Kursinnehåll

Utmärkning av vägarbetsplatser ska ske enligt de föreskrifter som Trafikverket, kommunerna och Arbetsmiljöverket gett ut. I denna utbildning tar vi upp både synen på säkerheten vid vägarbetet på både det statliga och kommunala vägnätet. Utbildningen uppfyller alla de krav som Trafikverket ställer på personal som utför arbete på väg. Kommunerna har egna regler då de är egna myndigheter.
Vi går igenom:

 • Nollvisionen och modernt trafiksäkerhetsarbete
 • Trafiksäkerhet och arbetsmiljövillkor
 • Det egna uppträdandet och hur det kan påverka säkerheten (värderingar, attityder, beteende, risker)
 • Trafikantens uppträdande och hur det kan påverka säkerheten
 • Ansvar och ansvarsfördelning vid vägarbete
 • Grundläggande säkerhetskrav
 • Fordonsutmärkning i väghållningsarbete
 • Enkla grundregler för utmärkning av fast vägarbetsplats
 • Kraven och villkoren för det egna uppträdandet på vägen
 • 15 kontrollfrågor

Kursledare

Utbildning genomförs av erfarna instruktörer från branschen med stor pedagogisk förmåga.

Examen, diplom m.m.

Certifikat utfärdas av Svensk Uppdragsutbildning och rekommenderas av Trafikverket och kommuner att gälla i fem år. Andra krav kan förekomma i enskilda upphandlingar från väghållaren.

Intresseanmälan

Fyll i formuläret för att få mer information om Arbete På Väg – Steg 1 (1.1, 1.2 och 1.3), direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

Svensk Uppdragsutbildning

Svensk Uppdragsutbildning

Svensk Uppdragsutbildning är marknadsledande och erbjuder över 100 olika högkvalitativa utbildningar inom branscherna Bygg & Anläggning, El, Ledarskap & Individutveckling, Personal, Skog, Teknik & Industri, Transport och Verksamhet. Varje år genomför vi över 1 200 utbildningtillfällen med sammanlagt över 17...


Läs mer om Svensk Uppdragsutbildning och visa alla utbildningar.

Kontaktuppgifter

Svensk Uppdragsutbildning

Logementsvägen 4
281 35 Hässleholm

 Visa telefonnummer

Recensioner
Kursrecensioner
Bli den första att recensera Arbete På Väg – Steg 1 (1.1, 1.2 och 1.3)!

Arrangörsrecensioner
(4,6)
Baseras på 5944 recensioner.
Alla recensioner för arrangören

Liknande utbildningar