Visa utbildning.se som: Mobil

Arbete på väg Steg 2.2

Motivera Utbildning AB
Kort om utbildningen
2 dagar
6 250 SEK exkl. moms
Nästa tillfälle: 2022-08-23 - Kalmar
Enköping, Kalmar, Rikstäckande
Öppen utbildning, Företagsanpassad utbildning
Kommande starter
Kalmar
6 250 SEK
2022-08-23

Enköping
6 250 SEK
2022-09-06

Kalmar
6 250 SEK
2022-09-27

Sverige
Skicka en intresseanmälan för mer information
Arbete på väg

Kursbeskrivning

Arbete på väg Steg 2.2

Utbildning Arbete på Väg Steg 2.2, kompetenskrav på vissa personer som utför arbete med trafik- och skyddsanordningar samt trafikdirigering (APV 2.2). Personal som svarar för följande arbeten ska utföra Trafikverkets certifieringsprov med godkänt resultat:

 • Utför det praktiska arbetet med att sätta ut, underhålla och ta in markplacerade trafik- och skyddsanordningar på en fast arbetsplats
 • Utför det praktiska arbetet med att sätta ut, underhålla och ta in markplacerade trafik- och skyddsanordningar som är nödvändiga vid trafikdirigering. Exempelvis handhavande av trafiksignal
 • Se till att fordon som utför rörliga- och intermittenta arbeten eller arbeten med intermittent utmärkning är rätt utrustade för aktuellt arbete
 • Personal som leder och instruerar medhjälpare med steg 1 kompetens med den praktiska hanteringen av trafik- och skyddsanordningar eller de personer som utför trafikdirigering, exempelvis vakt och lotsförare

Personal med certifieringskrav ska ha följande kompetens:

 • Ha en fördjupad kunskap av kraven som framgår i steg 1.
 • Kunna tillämpa gällande författningskrav (TrF, VMF, AML, VägL och såp vidare).
 • Kunna tillämpa Trafikverkets regler för trafik- och skyddsanordningar samt trafikdirigering.
 • Förstå funktion och begränsningar av energiupptagande skydd samt kunna utföra montage i enlighet med skyddets monteringsanvisningar.
 • Kunna kommunicera på svenska.
 • Kunna utföra daglig tillsyn och egenkontroll, samt kunna dokumentera utförd syn och kontroll.
 • Kunna leda och instruera personal med steg 1 kompetens
 • Kunna tillämpa aktuell arbetsmiljöplan, arbetsberedning, eller ritning som visar hur trafik- och skyddsanordningar ska placeras.
 • Kunna tillämpa hur trafik- och skyddsanordningar utplaceras för att uppnå en god arbetsmiljö, god säkerhet och acceptabel framkomlighet för trafikanter

Certifiering gäller i 4 år.

Målgrupp

Personal som svarar för följande arbeten ska utföra Trafikverkets certifieringsprov med godkänt resultat:

 • Utför det praktiska arbetet med att sätta ut, underhålla och ta in markplacerade trafik- och skyddsanordningar på en fast arbetsplats.
 • Utför det praktiska arbetet med att sätta ut, underhålla och ta in markplacerade trafik- och skyddsanordningar som är nödvändiga vid trafikdirigering. Exempelvis handhavande av trafiksignal.
 • Se till att fordon som utför rörliga- och intermittenta arbeten eller arbeten med intermittent utmärkning är rätt utrustade för aktuellt arbete.
 • Personal som leder och instruerar medhjälpare med steg 1 kompetens med den praktiska hanteringen av trafik- och skyddsanordningar eller de personer som utför trafikdirigering, exempelvis vakt och lotsförare.

Förkunskap

Inga alls då kursen APV 1.1-1.3 ingår i denna utbildning. Vid önskemål även 2.1

Kursinnehåll

Hela dokumentet med undantag för viten, trafikinformation och kompetenskrav

2 kap Bestämmelser för alla trafikanter

3 kap Bestämmelser för trafik med fordon

10 kap Lokala trafikföreskrifter m.m..

12 kap Bestämmelser för väghållningsarbete

Hur varningslykta ska vara monterad och användas

För vem är VMF skriven och principen hur utmärkning ska utföras.

Vägmärken, trafiksignaler, vägmarkering, andra anordningar som är viktiga vid vägarbeten.

Vilka bestämmelser som gäller vid tillfällig placering av trafikanordningar på vägbana respektive på permanent sätt.

Trafikanordningar på fordon och vägmärkesvagn uppställda och i rörelse.

Lagens ändamål
Upprätta riskanalys och hålla den aktuell.
Hur åtgärda eller minimera risker.AFS 1999:3 Passerande fordonstrafik

AFS 1999:3 Passerande fordon, §§ 81-86,
AMP, Riskanalys

Väglagen, Vägförordningen Vad är väghållning och hur ska vägarbeten utföras.

Lagen och Förordningen om trafikdefinitioner, vägkroppens beståndsdelar Vägområde.

Kursmål

Deltagarna skall efter utbildningen ha goda kunskaper och förståelse för hur agera för att erhålla en god arbetsmiljö och trafiksäkerhet.
Obs! Vid arbete där leverantör kräver skall man efter utförd utbildning vända sig till trafikverket för utförande av slutprov, detta beställs på trafikverkets hemsida.

Intresseanmälan

Fyll i formuläret för att få mer information om Arbete på väg Steg 2.2, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

Motivera Utbildning AB

Motivera Utbildning AB bedriver utbildnings- och utvecklingsverksamhet över hela Sverige.

Vår verksamhet kännetecknas av: utbildnings- och utvecklingsaktiviteter grundade på vuxna individers förutsättningar, krav och behov respekt och hänsyn till den personliga integriteten motiverade och välutbildade lärare – såväl fackmässigt som pedagogiskt stimulerande inlärningsmiljöer där stor vikt läggs vid att tillvarata...


Läs mer om Motivera Utbildning AB och visa alla utbildningar.

Kontaktuppgifter

Motivera Utbildning AB

Be-Ge:s väg 8
572 36 Oskarshamn

 Visa telefonnummer

Recensioner
Bli den första att recensera Arbete på väg Steg 2.2!
Intresseanmälan

För att få mer information om utbildningen Arbete på väg Steg 2.2 från Motivera Utbildning AB, fyll i dina uppgifter: