Visa utbildning.se som: Mobil

Jobba säkert digitalt - Mikrokursprogram

SSF Stöldskyddsföreningen
Kort om utbildningen
1 mikrokurs / vecka i 7 veckor.
Nästa tillfälle: Valfritt - Distans
Företagsanpassad utbildning
Distans

Video

- Sätt hela organisationens digitala säkerhte på agendan.

Kursbeskrivning

Är du ansvarig för kompetensutveckling eller den digitala säkerheten inom er organisation? SSF:s mikrokursprogram Jobba säkert digitalt ger dig ett effektivt verktyg som förbättrar medarbetarnas digitala säkerhetsbeteende och höjer hela organisationens digitala medvetandegrad.

Om mikrokursprogrammet

Att hålla it-säkerheten på en ständigt hög nivå i hela organisationen är idag högprioriterat inom alla typer av företag och organisationer. Risken att utsättas för digitala brott och dataintrång ökar, vilket gör att chefer och medarbetare ständigt behöver hålla sig uppdaterade.

Vårt mikrokursprogram syftar till att förbättra medarbetarnas digitala säkerhetsbeteende samt höja organisationens medvetandegrad kring digital säkerhet.

 • Mikrokursprogrammet riktar sig mot samtliga medarbetare och belyser digital säkerhet ur medarbetarnas perspektiv.
 • Kurserna guidar medarbetare till ett mer säkert digitalt beteende inom områden som säkra lösenord, mobila enheter, nätverk, surf, mail, program, appar samt till ett gemensamt digitalt ansvar inom verksamheten.
 • Organisationens riktlinjer och policys inom digital säkerhet vävs in i mikrokursernas grundstomme för att stämma överens med verksamhetens krav.

Utbilda personalen

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till alla medarbetare på små och stora företag.

Varför en företagsanpassad utbildning hos SSF?

 • Ni kan utforma mikroutbildningarna efter er organisations behov.
 • Förankra era riktlinjer, rutiner och policys i hela organisationen.
 • Gamification ingår, för att repetera och förankra kunskapen på ett roligt sätt.
 • Kostnads- och tidseffektivt genomförande.
 • Mätbar effekt.

Kursinnehåll

 • Vecka 1: Mikrokursprogrammet inleds med ett kort introduktionsavsnitt. Medarbetarna skattar sitt nuvarande agerande i verksamhetsrelaterade situationer kopplade till digital säkerhet.
 • Vecka 2: Vårt gemensamma ansvar
 • Vecka 3: Lösenord och mobila enheter
 • Vecka 4: Nätverk
 • Vecka 5: Surf & mail
 • Vecka 6: Program & appar. Livesänd gamification alternativt digitalt quiz.
 • Vecka 7: Avslutande självskattningstest som visar om organisationen förbättrat sitt digitala säkerhetstänk.

Varje mikrokurs tar ca 15 minuter att genomföra. Företagsanpassning sker i samarbete med Stöldskyddsföreningens digitala utbildningsproducenter och verksamhetens representanter. Programmet utformas för att överensstämma med verksamhetens it-policy, rutiner och riktlinjer för digital säkerhet.

Utbildningens mål

Målsättningen med utbildningsinsatsen är att utveckla ett förbättrat digitalt säkerhetsbeteende och öka medvetandegraden kring it-säkerhet på organisationsnivå.  Ambitionen är också att stimulera medarbetarna att fortsättningsvis söka kunskaper och färdigheter som går i linje med ett säkert digital beteende.

Efter slutförd utbildning har medarbetarna både ökat sitt digitala säkerhetstänk och gjort betydande förändringar i sitt säkerhetsbeteende. Denna typ av förändrat säkerhetsbeteende innebär en kraftig förstärkning av företagets ”mänskliga brandväggar”.

9 av 10 svarar att de ökat sitt digitala säkerhetstänk i samband med mikrokursprogrammet.

7 av 10 svarar att de har gjort någon form av beteendeförändring som syftar till att öka den digitala säkerheten.

Upplägg

Mikrokursprogrammets utformning och pedagogiska modell

Den pedagogiska modellen med komprimerade mikrokurser som distribueras under en längre period, syftar till att återkommande ge små mentala knuffar i rätt riktning genom såkallad nudging.

Mikrokursprogrammet sträcker sig över sju veckor. Kursdeltagarna får tillgång till en kort utbildningsmodul varje vecka. I programmet finns även inslag av livesänd gamification (alternativt självrättande quiz).

Programmet inleds med ett introduktionsavsnitt och ett självskattningstest där kursdeltagarna får möjlighet att fundera över sitt eget digitala säkerhetstänk. 

Mikrokurser distribueras veckovis. Varje mikrokurs tar ca 10-15 minuter att genomföra. Genomförandet sker i Stöldskyddsföreningens utbildningsportal (alternativt företagsinternt LMS). Gränssnittet är responsivt och kan genomföras på dator, mobil eller surfplatta.

Varje vecka avslutas med ett gemensamt och digitalt quiz där företagets IT-säkerhetsansvariga agerar spelledare. Medarbetare ges möjlighet att både ställa frågor och repetera veckans mikrokurs. (Alternativt självrättande quiz).

När alla mikrokurser är avslutade genomförs samma självskattningstest igen. På så sätt blir det mätbart om företaget totalt sett har ökat sitt digitala säkerhetstänk efter utbildningsinsatsen.

Intresseanmälan

Fyll i formuläret för att få mer information om Jobba säkert digitalt - Mikrokursprogram, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

SSF Stöldskyddsföreningen

Säkerhetsarbetet blir allt viktigare i företag och organisationer. Stora värden står på spel för den som inte har kunskapen att skydda sina tillgångar. I 50 år har vi genomfört säkerhetsutbildningar som ger dig praktiska verktyg för att skapa en trygg...


Läs mer om SSF Stöldskyddsföreningen och visa alla utbildningar.

Kontaktuppgifter

SSF Stöldskyddsföreningen

Tegeluddsvägen 76
115 87 Stockholm

 Visa telefonnummer

Recensioner
Kursrecensioner
Bli den första att recensera Jobba säkert digitalt - Mikrokursprogram!

Arrangörsrecensioner
(4,2)
Baseras på 598 recensioner.
Alla recensioner för arrangören
Intresseanmälan

För att få mer information om utbildningen Jobba säkert digitalt - Mikrokursprogram från SSF Stöldskyddsföreningen , fyll i dina uppgifter: