Inga recensioner än

Säkerhetsprövning – fokus säkerhetsprövningsintervju

Längd
1 dag
Nästa kurstillfälle
Offert, baseras på antal deltagare och anpassningar av innehållet. se detaljer
Utbildningsform
Företagsanpassad utbildning
Längd
1 dag
Nästa kurstillfälle
Offert, baseras på antal deltagare och anpassningar av innehållet. se detaljer
Utbildningsform
Företagsanpassad utbildning
Få mer information om utbildningen, arrangörerna svarar oftast inom 48h 👍

Kursbeskrivning

Vet du hur du hittar rätt balans mellan personlig integritet och skyddet av Sveriges säkerhet? Är du bekant med vilka frågor som bör ställas under en säkerhetsprövningsintervju? Om du är ansvarig för att genomföra säkerhetsprövningar, är denna kurs särskilt utformad för dig och din verksamhet.

Personalsäkerhet är en grundläggande aspekt av säkerhetsskydd, och syftar till att säkerställa att endast lojala och pålitliga personer deltar i säkerhetskänslig verksamhet. En säkerhetsprövning utförs för att utreda en persons lojalitet och pålitlighet och för att hitta eventuella sårbarheter från säkerhetssynpunkt innan personen får tillgång till sådan verksamhet. Säkerhetsprövningsprocessen är integritetskänslig och omfattas av omfattande regleringar och många verksamheter upplever detta område som svårt att navigera.

Under kursen leder kursledare och tillika experten på säkerhetsprövningsintervjuer er igenom grunderna i säkerhetsprövning, dess syfte och betydelse inom säkerhetsskyddet. Ett särskilt fokus läggs på det praktiska genomförandet av säkerhetsprövningsintervjun och vad som krävs för att lyckas. Som deltagare får ni också möjlighet att träna på att genomföra säkerhetsprövningsintervjuer.

Kommande kursstarter

1 tillgänglig kursstart

Offert, baseras på antal deltagare och anpassningar av innehållet.

 • Företagsanpassad utbildning
 • Sverige

Målgrupp

Personer som ansvarar för säkerhetsprövningsintervjuer såväl vid anställning som under säkerhetsskyddsavtal. Mycket av innehållet är även användbart i andra situationer där relationsskapande ligger till grund för ett samtal.

Förkunskapskrav

FHS grundutbildning eller motsvarande kunskaper

Kursens innehåll

Under utbildningen kommer ni att få ökad kunskap, förståelse och svar på följande frågor och utmaningar:

 • Säkerhetsprövningens syfte och betydelse inom säkerhetsskyddet.
 • Hur förbereder ni en säkerhetsprövningsintervju på bästa sätt?
 • På vilket sätt kan grundutredningen användas i säkerhetsprövningsintervjun?
 • Vad krävs av er som genomför en säkerhetsprövningsintervju och vad behöver ni tänka på för att lyckas med det bakomliggande syftet? Vilka möjliga fallgropar bör ni vara uppmärksamma på kopplat till förberedelse och genomförande av en säkerhetsprövningsintervju?
 • Vilken betydelse och inverkan har första intryck, relationsuppbyggnad och kroppsspråk?
 • Vilken slags frågeteknik bör ni använda i ett säkerhetsprövningssamtal? Vad innebär det i praktiken att pröva en persons lojalitet och pålitlighet samt att utreda sårbarheter?
 • Vilken typ av frågor bör ni ställa och hur bör ni balansera kraven i säkerhetsskyddslagen mot skyddet av personlig integritet?
 • Hur bör ni bedöma den information som framkommer vid intervjun?
 • Hur ska säkerhetsprövningsintervjun dokumenteras?
 • Hur fungerar den kontinuerliga säkerhetsprövningen och hur bör ni hantera en situation där nya omständigheter blir kända om en person som redan aktivt arbetar i säkerhetskänslig verksamhet?

Utbildningens mål

Efter genomförd utbildning förväntas ni ha utvecklat kunskaper, förståelse och färdigheter om:

 • Personalsäkerhet relaterat till säkerhetsskydd
 • Säkerhetsprövning och säkerhetsprövningsintervju i teori och praktik
 • Säkerhetsskyddets aspekter
 • Syftet bakom säkerhetsprövning
 • Krav för dig som genomför säkerhetsprövningsintervjun
 • Praktiska exempel på:
  • Förberedelse
  • Genomförande
  • Metod
  • Frågeteknik
  • Struktur
  • Dokumentation

Tid & plats

Kursen kan genomföras på plats hos er eller i SSF:s kurslokaler och datum bestäms i samråd mellan er, SSF och kursledare.

Kursledare

Philip Ölmunger är en mycket erfaren säkerhetsexpert med många års erfarenhet av säkerhetsskydd genom sin tidigare anställning som säkerhetsunderrättelseofficer inom Försvarsmakten. Han besitter stora kunskaper inom säkerhetsskyddets alla områden, men är specialiserad på personalsäkerhet (säkerhetsprövning) och då specifikt inom utfrågning/samtalsledning och lögndetektion där han arbetade som instruktör. Han är således en mycket van föreläsare och utbildare. Idag arbetare Philip som säkerhetsskyddskonsult hos Knowit och stöttar kunder med bl.a. säkerhetsprövning vid rekrytering till säkerhetskänsliga befattningar.

Knowit Cybersäkerhet & juridik är en av Nordens största leverantörer inom cybersäkerhet med en unik satsning inom juridik. De har bl.a ett stort utbud av tjänster inom området säkerhetsskydd där de genom en kombination av strategisk, operativ och juridisk kompetens stöttar kunder och deras säkerhetskänsliga verksamheter med allt ifrån säkerhetsskyddsanalyser och rättsutredningar till implementation och granskning av säkerhetsskyddsåtgärder.

Examen, diplom m.m.

Digital verifiering av din kompetens med TRUE

Syftet med digital verifiering är att öka säkerheten och värdet i våra diplom, intyg och andra arbetsdokument. Säkerhetsarbetet blir allt viktigare i företag och organisationer och det gäller också vid nytillsättning och rekryteringar vid arbetstillfällen. 

Du som har gått eller ska gå en utbildning hos SSF Stöldskyddsföreningen kommer efter avslutad godkänd utbildning få ett digitalt diplom i din inkorg, redo att delas på alla viktiga nätverk. 

Diplomet utfärdas i samarbete mellan SSF och TRUE och bygger på blockchain-metod. Det är en robust databas som lagras i många kopior, som gör det svårt och nästan omöjligt att manipulera. Du säkrar helt enkelt dina diplom och intyg på din kompetens via blockchain-metod och tar dem med dig in i framtiden.

Intresseanmälan

Beställ information

Fyll i formuläret för att få mer information om Säkerhetsprövning – fokus säkerhetsprövningsintervju, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!
SSF Stöldskyddsföreningen
Rosenlundsgatan 29A
11863 Stockholm

Säkerhetsarbetet blir allt viktigare i företag och organisationer. Stora värden står på spel för den som inte har kunskapen att skydda sina tillgångar. I 50 år har vi genomfört säkerhetsutbildningar som ger dig praktiska verktyg för att skapa en trygg...

Läs mer om SSF Stöldskyddsföreningen och visa alla utbildningar.

Highlights