Visa utbildning.se som: Mobil

Arbete På Väg – Steg 2 (2.2)

Presto Brandsäkerhet
Kort om utbildningen
2 dagar
Nästa tillfälle: Kontakta oss för mer information - Sverige
Företagsanpassad utbildning
   
Rikstäckande

Hur påverkar COVID-19 denna utbildning?

Vi på utbildning.se är övertygade om att kunskap driver människor och organisationer framåt. Det gör även de arrangörer vi samarbetar med.
Många utbildningar ställs exempelvis om från klassrums- till distansutbildning.

För att ta reda på om en utbildning påverkas med anledning av COVID-19, kontakta gärna arrangören.

Målgrupp

Enligt Nollvisionens synsätt måste mänskliga misstag tolereras i trafiken, men konsekvenserna av misstagen får inte leda till att människor dödas eller skadas.

De som har sin arbetsplats på vägen eller gatan utsätts för mycket stora olycksrisker. Våra vägar och fordon har genom åren blivit allt bättre. Det innebär att hastigheterna ofta är höga förbi arbetsplatserna. Kravet att vägen som arbetsplats jämställs med andra arbetsplatser är självklart, med tanke på arbetsmiljö och säkerhet. För att inte trafiksäkerheten ska åsidosättas måste vi ta hänsyn till trafikanterna så att de varnas och görs uppmärksamma på begränsad framkomlighet, uppställda maskiner med mera. Trafikanterna har också rätt att ställa vissa krav på framkomlighet. För att ge ett fullgott skydd för vägarbetare och god framkomlighet för trafikanten måste planeringen av trafikanordningarna vara ytterst noggrann.

Som väghållare (vägägare) eller väghållningsmyndighet är man därför ansvarig gentemot trafikanterna, enligt Väglagen och Plan- och Bygglagen, att ens vägnät är trafiksäkert även då man måste reparera, underhålla eller bygga väg. Detta innebär att Trafikverket och kommunerna har detta ansvar. Därför kräver de nämnda myndigheterna att den personal som hyrs in för att sköta nämnda arbetsuppgifter har den utbildning och kompetens som krävs för att sköta detta i väghållningsmyndighetens namn.

Trafikverket kräver att det på en aktiv vägarbetsplats alltid finns en tillgänglig svensktalande person på plats för utmärkningen.

Förkunskaper

Kursen kräver kompetens enligt Steg 1 (1.1, 1.2 och 1.3).

Giltighetstid

5 år

Upplägg

Kunna:

  • Trafikförordningen, Trafikverkets styrande dokument och arbetsmetoder
  • Vägmärkesförordningen och dess föreskrifter samt Information till Trafikverkets trafikcentral samt till 3:e man etc.
  • Anpassning av arbetsplatsen så den ger betryggande säkerhet för personal och trafikant och kunna tillämpa V3-principen, samt trafikanters behov avseende framkomlighet, säkerhet och information
  • Skyddsanordningar, användning och krav enligt Arbetsmiljölagen och dess föreskrifter. Upprätta och underhålla en riskanalys. Vad 30-50-70 regeln innebär.
  • Kommunicera på svenska.

Känna till:

  • Övriga relevanta lagar eller förordningar, handbokvägmärken – anpassat efter de arbetsuppgifter som skall utföras
  • Regelpyramiden, det vill säga vem som fattar de olika besluten, och vilka som använder informationen
  • Roll och befogenheter som utmärkningsansvarig, veta var materiel kan lagras utan att vara trafikfarligt
  • Vanligaste brister på skyddsanordningar vid kontroll, samt samband mellan W-mått och kapacitetsklass

Utbildningen avslutas med ett kunskapsprov

Investering

Certifikat utfärdas av Svensk Uppdragsutbildning och rekommenderas av Trafikverket att gälla i fem år. Andra krav kan förekomma i enskilda upphandlingar från väghållaren.

Kursledare

Anställda och entreprenörer som utför vägarbeten. Till exempel: entreprenadföretag, åkerier, i vissa fall elektriker som sysslar med kabelläggning eller reparationer längs vägen, kommuner, riv- och sanering med flera.

Intresseanmälan

Fyll i formuläret för att få mer information om Arbete På Väg – Steg 2 (2.2), direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

Recensioner

Snittbetyg: 5

Baseras på 2 recensioner.

Henrik Hake, Västkustens Mark & Asfalt AB
Niklas Fehér, Västkustens Mark & Asfalt AB

Presto Brandsäkerhet

Varje timme förändras förutsättningar för företag och verksamheter då olyckor sker eller brand bryter ut. Varje timme riskeras människors liv och hälsa. Varje timme förstör brand och olycka resurser och tillgångar och gör framtiden osäker. Varje timme gör vi alla...


Läs mer om Presto Brandsäkerhet och visa alla utbildningar.

Kontaktuppgifter

Presto Brandsäkerhet

Logementsvägen 4
281 35 Hässleholm

 Visa telefonnummer

Recensioner
Kursrecensioner
(5,0)
Baseras på 2 recensioner.
Läs recensioner
Arrangörsrecensioner
(4,6)
Baseras på 7851 recensioner.
Alla recensioner för arrangören
Intresseanmälan

För att få mer information om utbildningen Arbete På Väg – Steg 2 (2.2) från Presto Brandsäkerhet, fyll i dina uppgifter: