Visa utbildning.se som: Mobil

Lågaffektivt bemötande inom äldreomsorg och demensvård

Lära
Kort om utbildningen
2 dagar
4 690 SEK exkl. moms
Nästa tillfälle: 2019-12-05 - Stockholm
Öppen utbildning
   
Stockholm

Kursbeskrivning

Inom äldreomsorg och demensvård – Bemöt personer med förändrat beteende

Förebygg utmanande situationer med lågaffektivt bemötande

Personer med demenssjukdom kan i takt med att sjukdomen utvecklas börja bete sig annorlunda än tidigare. Beteenden som kan vara utmanande och stressande för personen själv och andra omkring dem. Exempel på olika beteendemässiga symtom kan vara aggressivitet, rop och rastlöshet. Beteenden som kan vara svåra att tolka och förstå och kan leda till situationer som är besvärliga att bemöta på tryggt sätt.

För att skapa en lugn och trygg miljö så behöver vi bättre förstå vilka underliggande behov ett beteende kan vara uttryck för, och hur vi med ett lågaffektivt bemötande kan förebygga och minska utmanande situationer.

Under utbildningen går vi igenom teori om bakomliggande orsaker, praktiska metoder och övningar som kan underlätta vardagen. Vi lägger även tid för diskussion och lärande mellan deltagarna.

Efter utbildningen kommer du ha förutsättningar för att kunna agera lugnt och tryggt i en utmanande situation, genom att ha fått större förståelse för underliggande orsaker och verktyg för att hantera olika situationer. De nya kunskaperna och färdigheterna är direkt omsättningsbara i det dagliga arbetet.

Lågaffektivt bemötande

Lågaffektivt bemötande är ett arbetssätt som bygger på omsorg, förståelse och respekt för individen. Det handlar om att bemöta situationer som vi upplever som utmanande på ett lugnt och tryggt sätt, så att vi kan förmedla trygghet och omsorg. Arbetssätt och förhållningssätt lär du genom både teori och praktik på utbildningen.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till yrkesverksamma inom äldreomsorg eller andra som möter personer med demenssjukdom.

Förkunskaper

Grundläggande kunskaper inom demenssjukdom och personcentrerad vård.

Kursinnehåll

• Vad är utmanande beteende och lågaffektivt bemötande?
• Ökad förståelse för bakomliggande orsakar till utmanande beteende – hur kan vi jobba med kunskap, insikt och hypoteser i det förebyggande arbetet?
• Arbeta respektfullt och personcentrerat för att kunna förebygga och bemöta utmanande beteende
• Verktyg till att dämpa frustration och upprördhet hos personer med beteendemässiga symptom och därmed öka livskvaliteten och förbättra arbetsmiljön
• Öka självförtroendet hos kursdeltagarna i att kunna bemöta utmanande situationer på ett lugnt och respektfullt sätt med syfte att minska utmanande beteende
• Aktuell lagstiftning och juridiska aspekter
• Vikten av avlastande kollegiala samtal efter incident med utmanande beteende på arbetsplatsen

Utbildningens mål

Efter utbildningen har du fått förståelse och kunskap kring att bemöta människor med utmanande beteende och hur du genom lågaffektivt bemötande kan minska eller undvika konflikter och utbrott. Du har fått en ökad kunskap kring människor med demenssjukdom och exempel på vad man som personal behöver tänka på i det dagliga arbetet. Du har fått ett ökat självförtroende och vet hur du ska agera i olika situationer.

Mat & logi

Lunch och fika ingår i våra öppna utbildningar

Intresseanmälan

Fyll i formuläret för att få mer information om Lågaffektivt bemötande inom äldreomsorg och demensvård, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

Lära

Lära

Lära – utbildning och handledning inom socialt arbete, äldreomsorg, demensvård och skola Vi erbjuder öppna utbildningar, handledning och skräddarsydda lösningar Lära är ett av Sveriges ledande företag inom utbildning och kompetenshöjande insatser inom vård, omsorg, skola och behandling. Vår vision...


Läs mer om Lära och visa alla utbildningar.

Kontaktuppgifter

Lära

Evenemangsgatan 21, 6 tr
169 79 Solna

 Visa telefonnummer

Recensioner
Bli den första att recensera Lågaffektivt bemötande inom äldreomsorg och demensvård!