Visa utbildning.se som: Mobil

COVID-19 - hur påverkas din utbildning? Vi samlar artiklar kring coronaviruset och utbildning samt tips för dig som ska söka utbildning. Läs mer här.

Instruktörsutbildning i förflyttningskunskap

Durewall institutet AB
Kort om utbildningen
7 dagar
   
Rikstäckande

Kursbeskrivning

Instruktörsutbildning i ergonomi och förflyttningskunskap

En praktisk och givande utbildning som ger dig kompetens att utbilda dina kollegor i trygga och skonsamma förflyttningar. 

Kunskapssammanställningen som Arbetsmiljöverket utgivit 2019 gällande förflyttningsteknik visar att utbildningsinsatser där medarbetare utbildas till tränare (så kallad peer coaching) kan minska antalet rapporterade arbetsskador.

Kursens syfte

Du får en bred och djup utbildning som ger dig möjlighet att utbilda dina kollegor på din arbetsplats. Du lär dig pedagogik, instruktörskunskap, bedömningsteknik och givetvis en gedigen kunskap i förflyttningskunskap.

Du får kunskap som gör dig flexibel och lösningsfokuserad vid förflyttningssituationer. Kan göra riskbedömningar, vilket ger en minskad risk för arbets- och belastningsskador. Du lär dig att hjälpa, stödja och förflytta människor på ett tryggt, säkert och behagligt sätt. Arbetssättet tillvaratar både dina behov av en skonsam arbetsteknik och vårdtagarens/brukarens möjligheter att vara delaktig.

Med Durewallmetodens principer som grund får du lära dig att arbeta med mindre ansträngning. Minskade muskelspänningar och belastande arbetsställningar gör att risken för onödig trötthet, belastningsbesvär och arbetsskador minskar.

Företagsanpassad utbildning. 

Hur påverkar COVID-19 denna utbildning?

Vi på utbildning.se är övertygade om att kunskap driver människor och organisationer framåt. Det gör även de arrangörer vi samarbetar med.
Många utbildningar ställs exempelvis om från klassrums- till distansutbildning.

För att ta reda på om en utbildning påverkas med anledning av COVID-19, kontakta gärna arrangören.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till dig som arbetar inom sjukvård, äldreomsorg, hemsjukvård, assistans, handikappomsorg, som vårdlärare och vill utbilda dina kollegor eller elever.

Kursinnehåll

Empati, etik, omsorg och omvårdnad löper som en röd tråd genom utbildningen.

 • Presentation av kursdeltagare och föreläsare
 • Kort presentation av Durewallmetoden - historik och bakgrund

Genomgång av kursdeltagarnas arbetssituation
Detta ligger till grund för de olika praktiska momenten och diskussionerna under kursens gång.

Arbetsmiljölagar och regler
Vilka föreskrifter finns det som vi skall ta hänsyn till och följa i vårt arbete. En genomgång av lagstiftningen samt vad det praktiskt innebär i vårt dagliga arbete.

Belastningsergonomi och vår kropp
Anatomi/fysiologi. Grundläggande information om hur din kropp fungerar och hur du undviker belastningsskador. Använder det naturliga rörelseområdet både för din egen del och för vårdtagaren

Pedagogik – Inlärningsteknik
Grundläggande teorier kring pedagogik generellt. Vad vi bör tänka på som utbildare. Vi har alla olika sätt att lära oss på. Vi går igenom de olika sätten du kan använda för att öka genomslagskraften i dina utbildningar.

Metodik
I metodiken ingår dels hur kursdeltagarna skall lära in, instruktören förmedla, hur övningarna skall göras och vilket resultat vi skall uppnå. Även trivsel, motivation och förståelse ingår här.

Improvisationsteknik
Hur gör vi när det inte blir som vi planerat. Problem med t ex lokal, deltagare, respons mm

Instruktörsövningar
Under kursens gång får du regelbundet agera instruktör för att bli bekväm i din nya roll. Vi börjar med enkla övningar och ökar svårighetsgraden allt eftersom

Utbildningsplanering
Hur lägger du bäst upp en utbildning ? Längd, innehåll, praktiska övningar. Vad måste jag tänka på för att det skall bli en så bra utbildning som möjligt

Arbetsplatsrelaterade problemlösningar
Den egna arbetsplatsens problematik ligger som en grund för i stort sett alla avsnitten i utbildningen. Både teoretiskt och praktiskt.

Durewallmetodens Basprogram

 1. Principinlärning - genomgång och inlärning av förflyttningskunskapens ergonomiska och biomekaniska principer
 2. Kroppsmedvetenhetslära - medvetenhet om min egen kropp
 3. Handkunskap - hur använder jag mina händer och vad förmedlar de?
 4. Arbetsställningar
 5. Rörelsemetodik- balans och rörelseövningar
 6. Kroppshanteringsmetodik- hur, var och på vilket sätt tar jag i vårdtagaren
 7. Hjälpmedelsmetodik- genomgång av de vanligaste hjälpmedlen
 8. Bedömningsteknik- träning i att se hur en förflyttning genomförs.

Förflyttningstekniker

 • Vändningar i säng
 • Högre i säng
 • Hjälp i och ur säng
 • Hjälpa i och ur stol
 • Säng-rullstol-säng
 • Rullstol-toalett-rullstol
 • Få igång, stödja och vända stående
 • Skydda mot fall
 • Förflyttning mellan olika plan

Variationsinlärning;

 • Med aktiv patient/Med passiv patient
 • Ensam hjälpare/ Två eller flera hjälpare
 • Manuellt/ Med hjälpmedel
 • Hjälp till självhjälp, medverkan och rehabilitering
 • Kort genomgång av enkla skyddstekniker

Tid & plats

Utbildningen omfattar totalt 7 dgr praktisk träning fördelade på två tillfällen.

Vi kommer gärna till er arbetsplats/ kommun. Kontakta oss för mer information!

Intresseanmälan

Fyll i formuläret för att få mer information om Instruktörsutbildning i förflyttningskunskap, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

Recensioner

Snittbetyg: 4,9

Baseras på 8 recensioner.

Birgitta Eriksson, vårdlärare
(5)
Jag är mycket nöjd med utbildning. Efter sista omgången nu vågar Jag ta ut svängarna.
Sofia Ljungkvist, leg sjukgymnast
(5)
Har fått grunderna på ett exemplariskt sätt för att kunna utbilda själv ! – Kanonbra ledare som verkligen vet vad de pratar om. Trevligt bemötande av all personal
Kursdeltagare
(4)
Allt mycket verklighetsförankrat. Bra med tillåtande kring alternativa metoder. Bra med varför-förklaringar. Det ger säkerhet som instruktör.

Durewall institutet AB

Durewall institutet AB

Våra utbildningar gör skillnad. 

Durewall Institutet är ett väletablerat nationellt kunskaps- och utbildningscentrum inom bl a förflyttningskunskap, bemötande och självskydd.Som Sveriges äldsta och mest erfarna utbildningsverksamhet inom arbetsmetodik erbjuder vi utbildningar och kompetenshöjande insatser.Vi genomför öppna utbildningar, instruktörsutbildningar och föreläsningar i hela Sverige. Vi genomför även...


Läs mer om Durewall institutet AB och visa alla utbildningar.

Kontaktuppgifter

Durewall institutet AB

Box 5243
402 24 Göteborg

 Visa telefonnummer

Recensioner
Kursrecensioner
(4,9)
Baseras på 8 recensioner.
Läs recensioner
Arrangörsrecensioner
(4,7)
Baseras på 372 recensioner.
Alla recensioner för arrangören

Liknande utbildningar