Handledarutbildning lågaffektivt bemötande - Demensvård

Durewall institutet AB, Rikstäckande
Längd
5 dagar
Nästa kurstillfälle
Kontakta oss för en utbildning på plats hos er! se detaljer
Utbildningsform
Företagsanpassad utbildning
Längd
5 dagar
Nästa kurstillfälle
Kontakta oss för en utbildning på plats hos er! se detaljer
Utbildningsform
Företagsanpassad utbildning
Få mer information om utbildningen, arrangörerna svarar oftast inom 48h 👍

Kursbeskrivning

Handledarutbildning lågaffektivt bemötande - Demensvård

Inom äldreomsorgen kan det ibland uppstå situationer som känns obehagliga eller t o m hotfulla. Den här utbildningen ger dig möjlighet att handleda kring hur man kan förebygga och bemöta dessa situationer. 

Utbildningens fokus är att förebygga genom bemötande, kommunikation och kroppsspråk. Skulle en handgriplig situation ändå uppstå får du kunskap i att skydda dig, vid t ex hår-eller klädtag, slag eller knuffar. Utan att på något sätt kränka eller skada den boende/vårdtagaren.

Kursens syfte

Durewallmetoden är en praktiskt inriktad metod för bemötande och självskydd som bygger på en humanistisk inställning och ett etiskt förhållningssätt . Ett av våra motton lyder ”människan i centrum”. Detta innebär att både personalens och den boendes välbefinnande står i fokus. En person som är frustrerad eller våldsam är en människa som vi ska bemöta på ett sätt som minskar frustrationen samtidigt som vi skyddar både oss själva och personen i affekt. 

Målet med utbildningen är att du skall få kunskaper i vilka mekanismer som utlöser en utagerande/frustrerad situation, samt hur man med hjälp av kroppsspråk, förhållningssätt och bemötande kan undvika och bemöta dessa beteenden. Att ge övning i att hitta strategier för att undvika utagerande/våldsamma situationer genom att skapa trygghet för och visa hänsyn till vårdtagare eller andra berörda. Om en fysiskt våldsam situation ändå uppstår så ska du ha fått kunskaper för att kunna skydda dig själv, din kollega eller andra personer utan att kränka eller skada personen i affekt. Utbildningen ger även kunskaper i hur man förmedlar råd och stöd till kollegor i problemsituationer.

Att du får kunskaper i pedagogik, bedömningsteknik mm så att du på ett bra och pedagogiskt sätt kan förmedla dina kunskaper i bemötande och mjukt självskydd till dina arbetskamrater.

Empati, etik, och respekt löper som en röd tråd genom utbildningen

Företagsanpassad utbildning.
För kursarvode: vi lämnar gärna en offert för utbildning på plats hos er. 

Kommande kursstarter

1 tillgänglig kursstart

Kontakta oss för en utbildning på plats hos er!

  • Företagsanpassad utbildning
  • Sverige

Målgrupp

En utbildning för dig som jobbar inom äldreomsorg. 

Kursinnehåll

Bakomliggande faktorer
– Hur och varför uppstår hotfulla och våldsamma situationer?

Kroppsspråk, tal och ton
-Konfliktdämpande och lågaffektivt bemötande, vad är det?

Förebyggande säkerhetstänkande:
Hur förebygger vi incidenter genom planering av arbetsmoment, den fysiska miljön, rutiner, placering mm.

Durewallmetodens basprogram
Principinlärning – genomgång av grundläggande principer

Handkunskap – hur använder jag mina händer som en del i ett positivt bemötande.
Arbets- och skyddsställningar

Rörelsemetodik – balans
Kroppshanteringsmetodik – hur, var och på vilket sätt tar jag i en annan person.

Mjukt självskydd och vårdande skyddsteknik
Vi övar praktiskt på dessa situationer skydd vid: Handledstag, Hår-och klädtag, Klös och bett, slag, spark, Omfamningsgrepp mm

Problemlösningar från egen arbetsplats.

Arbetslagar och regler, AMV:s föreskrifter

Nödvärn (Brottsbalken, 24:e kapitlet)

Tid & plats

Utbildningen omfattar 5 dagar fördelade på två tillfällen. Vi genomför även utbildningen som uppdragsutbildning över hela Sverige. Kontakta oss för offert.

Vi lämnar gärna offert utifrån era behov och önskemål.

Intresseanmälan

Beställ information

Fyll i formuläret för att få mer information om Handledarutbildning lågaffektivt bemötande - Demensvård, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

Recensioner

Snittbetyg: 4,7

Baseras på 7 recensioner.
Skriv en recension
5/5
Terese Åkesson
07 sep 2020

Helt fantastisk. Jag har velat gå denna utbildningen under flera år och vid varje tillfälle jag har varit på demensdagarna så har jag fått samma inspiration till att gå den. När...

Visa mer
4/5
Ellen Schulz
07 sep 2020

Fått bra verktyg i grunder hur man ska tänka/ agera/handleda vid hotfulla situationer inom demensvård.

5/5
Camilla Persson
15 mar 2019

Lära ut Durewalls arbetssätt skapar trygghet. Bra fördelning mellan teori och praktik. Teori ur ett lite annat perspektiv. Mycket nöjd med Katarinas insats

Durewall institutet AB
Box 5243
402 24 Göteborg

Våra utbildningar gör skillnad. 

Durewall Institutet är ett väletablerat nationellt kunskaps- och utbildningscentrum inom bl a förflyttningskunskap, bemötande och självskydd.Som Sveriges äldsta och mest erfarna utbildningsverksamhet inom arbetsmetodik erbjuder vi utbildningar och kompetenshöjande insatser.Vi genomför öppna utbildningar, instruktörsutbildningar och föreläsningar i hela Sverige. Vi genomför även...

Läs mer om Durewall institutet AB och visa alla utbildningar.

Highlights