Visa utbildning.se som: Mobil

COVID-19 - hur påverkas din utbildning? Vi samlar artiklar kring coronaviruset och utbildning samt tips för dig som ska söka utbildning. Läs mer här.

Handledarutbildning lågaffektivt bemötande - Demensvård

Durewall institutet AB
Kort om utbildningen
5 dagar
Nästa tillfälle: Kontakta oss! - Sverige
Företagsanpassad utbildning
   
Rikstäckande

Kursbeskrivning

Handledarutbildning lågaffektivt bemötande - Demensvård

Inom äldreomsorgen kan det ibland uppstå situationer som känns obehagliga eller t o m hotfulla. Den här utbildningen ger dig möjlighet att handleda kring hur man kan förebygga och bemöta dessa situationer. 

Utbildningens fokus är att förebygga genom bemötande, kommunikation och kroppsspråk. Skulle en handgriplig situation ändå uppstå får du kunskap i att skydda dig, vid t ex hår-eller klädtag, slag eller knuffar. Utan att på något sätt kränka eller skada den boende/vårdtagaren.

Kursens syfte

Durewallmetoden är en praktiskt inriktad metod för bemötande och självskydd som bygger på en humanistisk inställning och ett etiskt förhållningssätt . Ett av våra motton lyder ”människan i centrum”. Detta innebär att både personalens och den boendes välbefinnande står i fokus. En person som är frustrerad eller våldsam är en människa som vi ska bemöta på ett sätt som minskar frustrationen samtidigt som vi skyddar både oss själva och personen i affekt. 

Målet med utbildningen är att du skall få kunskaper i vilka mekanismer som utlöser en utagerande/frustrerad situation, samt hur man med hjälp av kroppsspråk, förhållningssätt och bemötande kan undvika och bemöta dessa beteenden. Att ge övning i att hitta strategier för att undvika utagerande/våldsamma situationer genom att skapa trygghet för och visa hänsyn till vårdtagare eller andra berörda. Om en fysiskt våldsam situation ändå uppstår så ska du ha fått kunskaper för att kunna skydda dig själv, din kollega eller andra personer utan att kränka eller skada personen i affekt. Utbildningen ger även kunskaper i hur man förmedlar råd och stöd till kollegor i problemsituationer.

Att du får kunskaper i pedagogik, bedömningsteknik mm så att du på ett bra och pedagogiskt sätt kan förmedla dina kunskaper i bemötande och mjukt självskydd till dina arbetskamrater.

Empati, etik, och respekt löper som en röd tråd genom utbildningen

Företagsanpassad utbildning.
För kursarvode: vi lämnar gärna en offert för utbildning på plats hos er. 

Hur påverkar COVID-19 denna utbildning?

Vi på utbildning.se är övertygade om att kunskap driver människor och organisationer framåt. Det gör även de arrangörer vi samarbetar med.
Många utbildningar ställs exempelvis om från klassrums- till distansutbildning.

För att ta reda på om utbildningen påverkas med anledning av COVID-19, kontakta gärna arrangören.

Målgrupp

En utbildning för dig som jobbar inom äldreomsorg. 

Kursinnehåll

Bakomliggande faktorer
– Hur och varför uppstår hotfulla och våldsamma situationer?

Kroppsspråk, tal och ton
-Konfliktdämpande och lågaffektivt bemötande, vad är det?

Förebyggande säkerhetstänkande:
Hur förebygger vi incidenter genom planering av arbetsmoment, den fysiska miljön, rutiner, placering mm.

Durewallmetodens basprogram
Principinlärning – genomgång av grundläggande principer

Handkunskap – hur använder jag mina händer som en del i ett positivt bemötande.
Arbets- och skyddsställningar

Rörelsemetodik – balans
Kroppshanteringsmetodik – hur, var och på vilket sätt tar jag i en annan person.

Mjukt självskydd och vårdande skyddsteknik
Vi övar praktiskt på dessa situationer skydd vid: Handledstag, Hår-och klädtag, Klös och bett, slag, spark, Omfamningsgrepp mm

Problemlösningar från egen arbetsplats.

Arbetslagar och regler, AMV:s föreskrifter

Nödvärn (Brottsbalken, 24:e kapitlet)

Tid & plats

Utbildningen omfattar 5 dagar fördelade på två tillfällen. Vi genomför även utbildningen som uppdragsutbildning över hela Sverige. Kontakta oss för offert.

Vi lämnar gärna offert utifrån era behov och önskemål.

Intresseanmälan

Fyll i formuläret för att få mer information om Handledarutbildning lågaffektivt bemötande - Demensvård, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

Recensioner

Snittbetyg: 4,8

Baseras på 5 recensioner.

Camilla Persson
(5)
Lära ut Durewalls arbetssätt skapar trygghet. Bra fördelning mellan teori och praktik. Teori ur ett lite annat perspektiv. Mycket nöjd med Katarinas insats
Anneli Eriksson
(5)
Det har öppnat upp nytt tänkande för mej och hur jag ska förhålla mig till yrket.
Britt-Marie Bergkvist
(5)
både teoretiskt och praktisk övning ,omväxlande. Kommer att stanna upp och tänka till ,inte stressa. Kommer ha nytta av att kunna ta sej ur grepp om det uppkommer situationer.Bra att få öva mycket praktiskt. synd att inte fler kunde få gå hela utbildningen

Durewall institutet AB

Durewall institutet AB

Våra utbildningar gör skillnad. 

Durewall Institutet är ett väletablerat nationellt kunskaps- och utbildningscentrum inom bl a förflyttningskunskap, bemötande och självskydd.Som Sveriges äldsta och mest erfarna utbildningsverksamhet inom arbetsmetodik erbjuder vi utbildningar och kompetenshöjande insatser.Vi genomför öppna utbildningar, instruktörsutbildningar och föreläsningar i hela Sverige. Vi genomför även...


Läs mer om Durewall institutet AB och visa alla utbildningar.

Kontaktuppgifter

Durewall institutet AB

Box 5243
402 24 Göteborg

 Visa telefonnummer

Recensioner
Kursrecensioner
(4,8)
Baseras på 5 recensioner.
Läs recensioner
Arrangörsrecensioner
(4,7)
Baseras på 372 recensioner.
Alla recensioner för arrangören

Liknande utbildningar