Visa utbildning.se som: Mobil

COVID-19 - hur påverkas din utbildning? Vi samlar artiklar kring coronaviruset och utbildning samt tips för dig som ska söka utbildning. Läs mer här.

Förflyttningskunskap för sjukgymnaster, fysioterapeuter och arbetsterapeuter

Durewall institutet AB
Kort om utbildningen
3 dagar
6 200 SEK exkl. moms
Nästa tillfälle: 2020-09-15 09:00 - Stockholm
Sista ansökan: 2020-08-31
Öppen utbildning
   
Stockholm

Kursbeskrivning

Förflyttningskunskap för sjukgymnaster, fysioterapeuter och arbetsterapeuter

En praktiskt inriktad utbildning som ger dig fördjupad och aktuell kunskap kring förflyttningskunskap. Målet är att du skall få fördjupade kunskaper om förflyttningskunskap och stärka dig i din roll som handledare. Att du skall få ökad kunskap kring vilka faktorer som påverkar en förflyttning och därmed få en ökad säkerhet i arbetet kring förflyttningar. Utbildningen baseras på vetenskap och beprövad erfarenhet och uppfyller lagens krav kring förflyttningsutbildningar.

Kursintyg samt kursmaterial ingår.

För- och eftermiddagsfika samt lunch ingår.

Hur påverkar COVID-19 denna utbildning?

Vi på utbildning.se är övertygade om att kunskap driver människor och organisationer framåt. Det gör även de arrangörer vi samarbetar med.
Många utbildningar ställs exempelvis om från klassrums- till distansutbildning.

För att ta reda på om utbildningen påverkas med anledning av COVID-19, kontakta gärna arrangören.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till dig som är sjukgymnast/fysioterapeut eller arbetsterapeut och som vill utöka eller fördjupa dina kunskaper inom förflyttningskunskap.

Kursinnehåll

 • Presentation av kursdeltagare och föreläsare
 • Genomgång av kursdeltagarnas förväntningar och behov
 • Kort presentation av Durewallmetoden - historik och bakgrund
 • Skapa det goda mötet - Empati, etik, kommunikation löper som en röd tråd genom utbildningen
 • Aktiverande arbetssätt - Att arbeta för bevarad autonomi, integritet och självständighet för patient/omsorgstagare.

Arbetsmiljölagen och det systematiska arbetsmiljöarbetet

Delaktighet i riskbedömning och analys av vårdtyngd utifrån kunskaper i principbaserad förflyttningskunskap. Kännedom om arbetsgivarens ansvar att undersöka, riskbedöma, åtgärda och kontrollera arbetsmiljön och arbetstagarens ansvar att delta aktivt i detta arbete. Vilka föreskrifter finns det som vi skall ta hänsyn till och följa i vårt arbete? En kännedom om lagstiftningen samt vad det praktiskt innebär i vårt dagliga arbete.

Belastningsergonomi och vår kropp
Grundläggande information om hur din kropp fungerar och hur du undviker belastningsskador. Använder det naturliga rörelseområdet och använder kroppens fysiska resurser optimalt och inte maximalt. Både för din egen del och för omsorgstagaren.

Att arbeta förebyggande och hälsofrämjande och förstå sambandet mellan högt arbetstempo, stress och belastningsskador.

Lösningsfokuserat arbetssätt utifrån kunskaper om grundprinciper som
verktyg att lösa en faktisk förflyttningssituation med hänsyn till miljö och mänskliga faktorer.

Att vara utbildare och handledare
Kursdeltagarna får konkreta verktyg för ett handledarskap som bygger på ett salutogent synsätt. Vi ser möjligheter i mötet med vårdpersonalen för att skapa delaktighet, dialog och samverkan kring förflyttningssituationerna. Grundläggande teorier kring pedagogik, metodik och motivation.

Vad bör vi tänka på som utbildare och handledare? Vi har alla olika lärstilar, dvs olika sätt att lära in. Vi går igenom de olika sätten du kan använda för att öka genomslagskraften i dina utbildningar och poängterar vikten av att lägga tyngdpunkten på praktiska övningar


Metodik

I metodiken ingår dels hur kursdeltagarna skall lära in, instruktören förmedla, hur
övningarna skall göras och vilket resultat vi skall uppnå. Även trivsel, motivation och förståelse ingår här.


Durewallmetodens basprogram

Basprogrammet ger grunden och förståelsen för en skonsam och energisnål arbetsmetodik.

 1. Principinlärning – genomgång och inlärning av biomekaniska principer som konkreta verktyg för en skonsam och energisnål arbetsmetodik. Samt principer för bemötande och god kommunikation.

 2. Kroppsmedvetenhetslära – medvetenhet om den egna kroppen såsom känslolära, koordination och kroppens varningssignaler

 3. Handkunskap – hur använder jag mina händer på ett avlastande och medvetet sätt? Vad förmedlar de i mötet med brukaren/ omsorgstagaren? Kroppsspråk och positiv beröring.

 4. Arbets- och skyddsställningar

 5. Rörelsemetodik – balans, koordination och rörelseövningar

 6. Kroppshanteringsmetodik – hur , var och med vilken kraft kan jag ta i brukaren/vårdtagaren med hänsyn till etiska, resursbevarande och ergonomiska perspektiv.

 7. Hjälpmedelsmetodik – genomgång av de vanligaste hjälpmedlen med perspektiv på nytta och risk

 8. Bedömningsteknik – träning i att se hur en förflyttning genomförs och hur jag kan vägleda omvårdnadspersonalen för att minimera ansträngning och risker i förflyttningssituationen.

Förflyttningstekniker

Förflyttningarna görs utifrån olika förutsättningar som t ex ensamarbete, två hjälpare, med och utan hjälpmedel och utifrån olika funktionsnivåer hos omsorgstagaren/patient.

 • Vändningar i säng
 • Förflyttning högre i säng
 • Förflyttning i och ur säng
 • Förflyttning i och ur stol
 • Förflyttning från säng-rullstol-säng
 • Förflyttning rullstol-toalett-rullstol
 • Få igång, stödja och vända stående
 • Placering av lyftsele

I alla moment tar vi hänsyn till personens egna förmågor.
Under dagarna varvar vi teori och praktik. De praktiska förflyttningarna kan anpassas till gruppens behov och önskemål.

Upplägg

Utbildningen omfattar tre dagars teori och praktisk träning i förflyttningskunskap. Dessutom innehåller utbildningen moment som ger grundläggande kunskaper i att handleda, instruera och utbilda personal i förflyttningssituationer.

Arbetssättet tillvaratar både personalens behov av en skonsam arbetsmetodik och vårdtagarens möjligheter att vara delaktig. Det ger en skonsam och trygg vård som även är funktionsbevarande. Vi lägger också stor vikt vid bemötande och kommunikation för att skapa en behaglig vårdsituation för alla parter.

Intresseanmälan

Fyll i formuläret för att få mer information om Förflyttningskunskap för sjukgymnaster, fysioterapeuter och arbetsterapeuter, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

Recensioner

Snittbetyg: 4,8

Baseras på 6 recensioner.

Linnea Eriksson. Leg sjukgymnast
(5)
En otroligt rolig och inspirerande kurs med mycket information som är enkel att applicera och praktisera ute i verksamheten. Inspirerande och duktig instruktör som hade lösningar och tips på de flesta frågor oavsett hur kluriga de var. Kursen har helt klart fått mig att se på förflyttningar på ett nytt sätt.
Jessica Axtelius.
(5)
Vår kursledare ledde oss lugnt o metodiskt genom momenten. Fokus var på vårt behov och vi fick med oss guldkorn/knep att visa på våra enheter. Vi fick både en bas och en högre nivå. Oerhört proffsig och kunnig instruktör
Sara Ullsten, leg arbetsterapeut
(5)
Väldigt pedagogisk utbildning. Roligt att öva mycket praktiskt. Lärde mig jättemycket!

Durewall institutet AB

Durewall institutet AB

Våra utbildningar gör skillnad. 

Durewall Institutet är ett väletablerat nationellt kunskaps- och utbildningscentrum inom bl a förflyttningskunskap, bemötande och självskydd.Som Sveriges äldsta och mest erfarna utbildningsverksamhet inom arbetsmetodik erbjuder vi utbildningar och kompetenshöjande insatser.Vi genomför öppna utbildningar, instruktörsutbildningar och föreläsningar i hela Sverige. Vi genomför även...


Läs mer om Durewall institutet AB och visa alla utbildningar.

Kontaktuppgifter

Durewall institutet AB

Box 5243
402 24 Göteborg

 Visa telefonnummer

Recensioner
Kursrecensioner
(4,8)
Baseras på 6 recensioner.
Läs recensioner
Arrangörsrecensioner
(4,7)
Baseras på 372 recensioner.
Alla recensioner för arrangören

Liknande utbildningar