Lågaffektivt bemötande - Skapa Trygga möten inom demensvården.

Durewall institutet AB, Distans (+1 orter)
Längd
1 timme
Pris
850 SEK exkl. moms
Nästa kurstillfälle
Löpande kursstart. Enskilda studier (+2 kursstarter)
Utbildningsform
Företagsanpassad utbildning, Onlineutbildning
Språk
Svenska
Längd
1 timme
Pris
850 SEK exkl. moms
Nästa kurstillfälle
Löpande kursstart. Enskilda studier (+2 kursstarter)
Utbildningsform
Företagsanpassad utbildning, Onlineutbildning
Språk
Svenska
Från 850 SEK exkl. moms / person

Kursbeskrivning

Skapa trygga möten i Demensvården
web-utbildning

Om kursen:

Skapa trygga möten i demensvården är en webbaserad utbildning som riktar sig till dig som arbetar, eller kommer i kontakt med demenssjuka personer. Målet är att du ska få en ökad förståelse för vad kan orsaka oro, frustration och utmanande beteenden och hur vi som personal kan agera för att förebygga frustration och känsloladdade möten. Utbildningen kommer också att ge konkreta verktyg för att hantera utmanande beteenden om situationen skulle uppstå.

Utbildningen lägger stor vikt på empati - inlevelseförmåga gentemot den demenssjuke och innehållet tar utgångspunkt i Svenskt demenscentrums nollvision för tvångsåtgärder inom demensvården samt Socialtjänstlagens mål för äldreomsorgen:

 • Trygghet
 • Meningsfullhet
 • Delaktighet
 • Bevarad integritet

Utbildningen består av föreläsningar, scenarier och fallbeskrivningar kombinerat med reflektionsuppgifter, praktiska övningar och kontrollfrågor.

Kommande kursstarter

Välj mellan 2 kursstarter

Löpande starter

 • Företagsanpassad utbildning
 • Sverige

Löpande kursstart. Enskilda studier

 • Onlineutbildning
 • Distans
 • Svenska

Målgrupp

Personal inom äldreomsorg/demensvård/hemtjänst

Kursinnehåll

Ur innehållet: 

Förebyggande bemötande:

 • Hur vi kan förebygga att en obehaglig situation uppstår med hjälp av det egna bemötandet, lågaffektivt bemötande, verbalt, dvs tal och tonfall och med kroppsspråket? 
 • Hur och varför uppstår utagerande och våldsamma situationer inom demensvården/

/äldreomsorgen?

 • Vad tar du själv med dig in i mötet - att vara självreflekterande och spegla lugn.
 • Empati - att vara känslorelaterad och se tidiga tecken på oro och frustration. Det vill säga att känna igen, förstå och möta känslan snarare än beteendet hos den demenssjuke.  
 • Ett trygghetsskapande förhållningssätt vid demens - Ge kontroll istället för att ta kontroll.

Bevara integritet och autonomi, ge känsla av kontroll och självbestämmande och skapa lugn och förutsägbarhet 

Handkunskap:

Hur använder jag mina händer för positiv kommunikation och beröring i omsorgen om den demenssjuke.

Vad förmedlar jag med mina händer? Stress, glädje, omtanke, tillit och vägledning?

Vårdande skyddsteknik:

Ibland kan man som personal uppleva att man blir “angripen”. Det kan väcka rädsla hos personalen och reaktionen kan bli ett avståndstagande. En fasthållning är oftast inte med avsikt utan den demenssjuke kommunicerar ex oro eller rädsla. Det kan yttra sig som grepp i kläder eller hår, nyp.

Vi visar hur man kan ta sig ur dessa situationer med minsta möjliga kraft, följsamhet och utan att kränka eller skada vårdtagaren.

Tid & plats

Du tar del av kursen när det passar dig. 

Investering

Pris per kurslicens är 850 kr ex moms.

Licensen är personlig och ger kursintyg efter genomförandet.

Licensen är giltig i två månader så det finns gott om tid att arbeta igenom utbildningen samt repetera.

Det går även att köpa in kursen till verksamheten. Kontakta oss då för offert.

Examen, diplom m.m.

Efter genomförd utbildning erhåller man kursintyg

Intresseanmälan

Beställ information

Fyll i formuläret för att få mer information om Lågaffektivt bemötande - Skapa Trygga möten inom demensvården., direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

reCAPTCHA logo Den här hemsidan är skyddad av reCAPTCHA och Googles Integritetspolicy och Användarvillkor tillämapas.
Durewall institutet AB
Box 5243
402 24 Göteborg

Våra utbildningar gör skillnad. 

Durewall Institutet är ett väletablerat nationellt kunskaps- och utbildningscentrum inom bl a förflyttningskunskap, bemötande och självskydd.Som Sveriges äldsta och mest erfarna utbildningsverksamhet inom arbetsmetodik erbjuder vi utbildningar och kompetenshöjande insatser.Vi genomför öppna utbildningar, instruktörsutbildningar och föreläsningar i hela Sverige. Vi genomför även...

Läs mer om Durewall institutet AB och visa alla utbildningar.

Highlights