Visa utbildning.se som: Mobil

Förebygg och bemöt utagerande beteenden inom demensvården

Durewall institutet AB
Kort om utbildningen
1 dag
Nästa tillfälle: Kontakta oss för mer information - Distans
Öppen utbildning
   
Distans, Rikstäckande

Kursbeskrivning

Förebygg och bemöt utagerande beteenden inom demensvården

Utbildningen som ger dig verktyg att använda direkt i arbetet. Du lär dig vad ett lågaffektivt förhållningssätt innebär i praktiken. Både vid förebyggande bemötande och vid en fysisk situation. Fokus ligger på att förebygga genom bemötande, kommunikation och kroppsspråk.

Inom demensvården kan det ibland uppstå situationer som känns obehagliga eller
t o m hotfulla. Personer med demenssjukdom kan i takt med att sjukdomen utvecklas börja bete sig annorlunda än tidigare. Beteenden som kan vara utmanande och stressande för personen själv och andra omkring dem.  Utbildningsdagen ger dig en ökad förståelse för vad som kan utlösa beteendet och i vilka situationer det kan uppstå.

För att skapa en lugn och trygg miljö så behöver vi bättre förstå vilka underliggande behov ett beteende kan vara uttryck för, och hur vi med ett lågaffektivt/konfliktdämpande bemötande kan förebygga och minska utmanande situationer.

Företagsanpassad utbildning.

Hur påverkar COVID-19 denna utbildning?

Vi på utbildning.se är övertygade om att kunskap driver människor och organisationer framåt. Det gör även de arrangörer vi samarbetar med.
Många utbildningar ställs exempelvis om från klassrums- till distansutbildning.

För att ta reda på om en utbildning påverkas med anledning av COVID-19, kontakta gärna arrangören.

Målgrupp

En utbildning för dig som jobbar inom äldreomsorg. 

Kursinnehåll

  • Kort presentation av föreläsare och kursdeltagare. Förväntningar på dagen

  • Probleminventering. Vilka situationer upplever kursdeltagarna som besvärliga? Denna diskussion ligger till grund för de olika övningarna under dagen då vi använder faktiska situationer från kursdeltagarnas vardag.

  • Orsaker – Hur och varför uppstår hotfulla eller utagerande situationer inom demensvården/äldreomsorgen ?

  • Personligt bemötande och trygghetsskapande förhållningssätt vid demens

  • Talet och kroppsspråkets betydelse – Hur kan jag förebygga att en utagerande situation uppstår med hjälp av det egna bemötandet, verbalt, dvs tal och tonfall  och med kroppsspråket? Vilken roll har jag i mötet med den boende?

  • Handkunskap. Hur använder jag mina händer som ett positivt redskap ? Vad förmedlar mina händer ? Hur och var kan jag ta i en person för att minska risken för att skapa obehag eller smärta.

  • Vårdande skyddsteknik: Ibland kan man som personal bli angripen utan att det är menat som ett riktigt angrepp. T ex. grepp i kläder eller hår, nyp eller att den boende får tag i föremål som kan vara farliga för personen själv eller omgivningen. Vi övar på hur man kan skydda sig i dessa situationer utan att göra illa eller kränka den boende.

  • Konfliktdämpande självskydd: Att kunna skydda sig med enkla tekniker utan att göra illa eller kränka den våldsamme. Skydd mot exempelvis: Slag, grepp i handleder/fingrar/ och strypgrepp. Scenariobaserade övningar

Under utbildningen går vi igenom teori om bakomliggande orsaker, praktiska metoder och övningar som kan underlätta vardagen. Vi lägger även tid för diskussion och lärande mellan deltagarna. Utbildningens fokus är att förebygga genom bemötande, kommunikation och kroppsspråk. Skulle en handgriplig situation uppstå får du kunskap i att skydda dig, vid t ex hår-eller klädtag, slag eller knuffar. Utan att på något sätt kränka eller skada den boende/vårdtagaren.

Efter utbildningen kommer du ha förutsättningar för att kunna agera lugnt och tryggt i en utmanande situation, genom att ha fått större förståelse för underliggande orsaker och verktyg för att hantera olika situationer. De nya kunskaperna och färdigheterna är direkt omsättningsbara i det dagliga arbetet.

Kursens syfte

Målet med utbildningen är att du skall få kunskaper i vilka mekanismer som utlöser en utagerande/hotfull situation, samt hur man med hjälp av kroppsspråk, förhållningssätt och bemötande kan undvika och bemöta dessa beteenden.

Att ge övning i att hitta strategier för att undvika utagerande/våldsamma situationer genom att skapa trygghet för och visa hänsyn till vårdtagare eller andra berörda.

Om en fysiskt hotfull situation ändå uppstår har du ha fått kunskaper för att kunna skydda dig själv, din kollega eller andra personer utan att orsaka smärta eller kränka personen i affekt. Empati, etik, omvårdnad och respekt löper som en röd tråd genom dagen. Utbildningen bygger på ett lågaffektivt bemötande och ett mjukt självskydd.

I våra utbildningar varvar vi teori och praktik. Det finns givetvis också utrymme att anpassa innehållet efter era specifika behov och önskemål.

Tid & plats

Grundutbildningen omfattar en dag. Lämpligt med uppföljning och repetition med en halv dag varje år. Genomförs som skräddarsydd utbildning på plats hos er.

Kursintyg: ingår

Kursmaterial: inbundet och illustrerat kursmaterial ingår

Pris: Vi lämnar gärna en offert för en utbildning på plats hos er

Intresseanmälan

Fyll i formuläret för att få mer information om Förebygg och bemöt utagerande beteenden inom demensvården, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

Recensioner

Snittbetyg: 4,6

Baseras på 77 recensioner.

Jessica Fouse
Intressant, lärorikt och relevant utbildning. Konkret och strukturerad uppläggning med tydliga exempel. Mycket engagerad och duktig föreläsare som även gjorde föreläsningen rolig.
Johan Almqvist 2020-02-25
Bra innehåll och kursledare. Bättre med biosittning, så ser man bättre
Marzena Klinkosz 2020-02-24
En fantastiskt lärorik kurs. Har fått bredare kunskaper samt många tips om hur kan jag hantera/bemöta obehagliga/svåra situationer på ett bra sätt

Durewall institutet AB

Våra utbildningar gör skillnad. 

Durewall Institutet är ett väletablerat nationellt kunskaps- och utbildningscentrum inom bl a förflyttningskunskap, bemötande och självskydd.Som Sveriges äldsta och mest erfarna utbildningsverksamhet inom arbetsmetodik erbjuder vi utbildningar och kompetenshöjande insatser.Vi genomför öppna utbildningar, instruktörsutbildningar och föreläsningar i hela Sverige. Vi genomför även...


Läs mer om Durewall institutet AB och visa alla utbildningar.

Kontaktuppgifter

Durewall institutet AB

Box 5243
402 24 Göteborg

 Visa telefonnummer

Recensioner
Kursrecensioner
(4,6)
Baseras på 77 recensioner.
Läs recensioner
Arrangörsrecensioner
(4,7)
Baseras på 373 recensioner.
Alla recensioner för arrangören
Intresseanmälan

För att få mer information om utbildningen Förebygg och bemöt utagerande beteenden inom demensvården från Durewall institutet AB, fyll i dina uppgifter: