Visa utbildning.se som: Mobil

Instruktörsutbildning i förflyttningskunskap

Durewall institutet AB
Kort om utbildningen
7 dagar
16 500 SEK exkl. moms
Nästa tillfälle: 2020-01-28 - Göteborg
Öppen utbildning
   
Göteborg

Kursbeskrivning

Om kursen

En praktisk och givande utbildning som ger dig kompetens att utbilda dina kollegor i trygga och skonsamma förflyttningar. 

Kunskapssammanställningen som Arbetsmiljöverket utgivit 2019 gällande förflyttningsteknik visar att utbildningsinsatser där medarbetare utbildas till tränare (så kallad peer coaching) kan minska antalet rapporterade arbetsskador.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till dig som arbetar inom sjukvård, äldreomsorg, hemsjukvård, assistans, handikappomsorg, som vårdlärare och vill utbilda dina kollegor eller elever.

Kursinnehåll

Empati, etik, omsorg och omvårdnad löper som en röd tråd genom utbildningen

Presentation av kursdeltagare och föreläsare

Genomgång av kursdeltagarnas arbetssituation.
Detta ligger till grund för de olika praktiska momenten och diskussionerna under kursens gång.

-Kort presentation av Durewallmetoden. Durewallmetoden bygger på att personalen får kännedom om sin egen kropp, kroppsmedvetenhet, koordination och att iaktta tidiga tecken på överbelastning. Metoden är baserad på tio principer som var och en och tillsammans tar upp de faktorer som bidrar till att en personförflyttning sker med minsta möjliga kraft.

-Historik och bakgrund

-Arbetsmiljölagar och regler. Vilka föreskrifter finns det som vi skall ta hänsyn till och följa i vårt arbete. En genomgång av lagstiftningen samt vad det praktiskt innebär i vårt dagliga arbete.

-Belastningsergonomi och vår kropp. Anatomi/fysiologi. Grundläggande information om hur din kropp fungerar och hur du undviker belastningsskador. Använder det naturliga rörelseområdet både för din egen del och för vårdtagaren

- Pedagogik – Inlärningsteknik. Grundläggande teorier kring pedagogik generellt. Vad vi bör tänka på som utbildare. Vi har alla olika sätt att lära oss på. Vi går igenom de olika sätten du kan använda för att öka genomslagskraften i dina utbildningar.

- Metodik. I metodiken ingår dels hur kursdeltagarna skall lära in, instruktören förmedla, hur övningarna skall göras och vilket resultat vi skall uppnå. Även trivsel, motivation och förståelse ingår här.

- Improvisationsteknik. Hur gör vi när det inte blir som vi planerat. Problem med t ex lokal, deltagare, respons mm

- Instruktörsövningar. Under kursens gång får du regelbundet agera instruktör för att bli bekväm i din nya roll. Vi börjar med enkla övningar och ökar svårighetsgraden allt eftersom

- Utbildningsplanering. Hur lägger du bäst upp en utbildning ? Längd, innehåll, praktiska övningar. Vad måste jag tänka på för att det skall bli en så bra utbildning som möjligt

Upplägg

Kursens syfte

Du får en bred och djup utbildning som ger dig möjlighet att utbilda dina kollegor på din arbetsplats. Du lär dig pedagogik, instruktörskunskap, bedömningsteknik och givetvis en gedigen kunskap i förflyttningskunskap.

Du får kunskap som gör dig flexibel och lösningsfokuserad vid förflyttningssituationer. Kan göra riskbedömningar, vilket ger en minskad risk för arbets- och belastningsskador. Du lär dig att hjälpa, stödja och förflytta människor på ett tryggt, säkert och behagligt sätt. Arbetssättet tillvaratar både dina behov av en skonsam arbetsteknik och vårdtagarens/brukarens möjligheter att vara delaktig.

Med Durewallmetodens principer som grund får du lära dig att arbeta med mindre ansträngning. Minskade muskelspänningar och belastande arbetsställningar gör att risken för onödig trötthet, belastningsbesvär och arbetsskador minskar.

Tid & plats

Utbildningen omfattar totalt 7 dgr praktisk träning fördelade på två tillfällen. 

Under datum anges två tillfällen. Det är datum för modul 1 och 2. Utbildningen består av båda de modulerna. 

Intresseanmälan

Fyll i formuläret för att få mer information om Instruktörsutbildning i förflyttningskunskap, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

Durewall institutet AB

Durewall institutet AB

Våra utbildningar gör skillnad. 

Durewall Institutet är ett väletablerat nationellt kunskaps- och utbildningscentrum inom förflyttningskunskap, bemötande och självskydd.Som Sveriges äldsta utbildningsverksamhet inom arbetsmetodik erbjuder vi utbildningar och kompetenshöjande insatser.Vi genomför öppna utbildningar, instruktörsutbildningar och föreläsningar i hela Sverige. Vi genomför även skräddarsydda utbildningar som utformas efter...


Läs mer om Durewall institutet AB och visa alla utbildningar.

Kontaktuppgifter

Durewall institutet AB

Box 5243
402 24 Göteborg

 Visa telefonnummer

Recensioner
Bli den första att recensera Instruktörsutbildning i förflyttningskunskap!