Visa utbildning.se som: Mobil

Företagsekonomi för små företag och entreprenörer

Diploma Utbildning
Kort om utbildningen
Längd: 1 timme
Pris: 2 650 SEK Momsfri
Nästa tillfälle: Streamad utbildning - Alla orter - Alla datum - Stockholm
   
Ort: Stockholm
Typ: E-learning

Beskrivning av: Företagsekonomi för små företag och entreprenörer

Företagsekonomi för små företag och entreprenörer

Utbildningen Företagsekonomi för små företag och entreprenörer hjälper dig som behöver förstå företagets ekonomi och beslutsunderlag bättre. Utbildningen går igenom hur företagets juridiska och organisatoriska utformning påverkar företagets förmåga till att skapa värde. 

Du får lära dig om företagsekonomiska begrepp, hur resultaträkning och balansräkning hänger ihop och förstå innebörden av likviditet och kassaflöde. Syftet med utbildningen är att du ska kunna fatta bättre beslut vid vanliga ekonomiska beslut som man vanligen ställs inför. 

Företagsekonomi för små företag och entreprenörer är en populär streamad utbildning som kan repeteras

Företagsekonomi för små företag och entreprenörer behandlar även ägarstyrning, ekonomiska ramverk och hur olika intressenter påverkar företagsekonomiska beslut.

Spara tid med streamad version av din favoritutbildning

 • Kursen ger samma utbildningspoäng hos olika branschförbund som den gör i sin fysiska form. 
 • Kursen tar ca 1 timme att genomföra vilket motsvarar ca en halvdags lärarledd utbildning.
 • Kursen leder till diplom. 


Prova utbildningen här nu direkt!


Se utbildningskatalogen för att se alla utbildningar som ingår i PREMIUM

Kursinnehåll

 • Företagets bakgrund och syfte
 • Företagets juridiska ramverk ur ett företagsekonomiskt perspektiv
 • Företagets organisation ur ett företagsekonomiskt perspektiv
 • Ägande och styrande
 • Företagets ramverk och olika intressenter
 • Ekonomiska begrepp
 • Likviditet
 • Kassaflöde och värdebyggande
 • Resultaträkning
 • Balansräkning
 • Kopplingen mellan resultaträkning och balansräkning
 • Bokslut
 • Att analysera ekonomiska siffror
 • Beslutsmässiga situationer chefer ofta hamnar i
 • Tips och råd

Film

Tid & plats

Starta en streamad utbildning när du vill och slutför den när det passar

 • Miljövänligt - Du behöver inte resa till någon utbildning
 • Livspussel - Du behöver inte passa tider
 • Kostnadseffektivt - Samma utbildning med samma lärare och samma diplom digitalt
 • Lätt att hinna med i lärarens tempo - Pausa och repetera efter behov
 • Frihet - Börja framför datorn, fortsätt med mobilen på bussen, avsluta med läsplattan hemma i soffan. Diskutera avsnitt på projektor tillsammans med kollegor.

Streamad utbildning är bekvämt och ger samma diplom

Hög inlärning

 • Alla får tillgång till extra bra lärare från ledande utbildningsföretag
 • Repetera önskat kursavsnitt exakt när du behöver det - Exempelvis svåra samtal inför ett medarbetarsamtal
 • Tillämpa gärna 70/20/10 för bästa inlärning och verksamhetsförståelse. Ägna 10 % åt att utbilda dig, 20 % åt att reflektera över vad detta betyder för dig på din arbetsplats och 70 % av tiden åt att prova de nya kunskaperna i verksamheten.
 • Med streamad utbildning kan du därför se kursavsnitt om 10-15 minuters längd, fundera över innehållet över en kopp kaffe och sedan direkt hela förmiddagen omsätta de nya kunskaperna i verksamheten. Vi kallar det för On the job training


Företagslösningar och egna utbildningsportaler

Kontakta gärna oss på Diploma Utbildning för att lära dig mer om hur företag använder streamad utbildning för att få högre utbildningsresultat ur sina utbildningsinsatser. 

Investering

Betalningsalternativ 1
1 användare av kursen Företagsekonomi för små företag och entreprenörer kostar 2 650 kr. Tillgång till utbildningen i 3 månader. 

Betalningsalternativ 2 - PREMIUM
1 användare får tillgång till alla utbildningar på Diploma Utbildning att gå fritt och repetera under 12 månaders tid till priset 3 695 kr. Användaren kan hoppa fritt mellan över 200 utbildningar och kan gå fördjupningsnivåer. 

Samtliga priser exkl. moms. Utbildningarna är godkända för Unionens studiestöd. Efter sedvanlig ansökan där du uppfyller kraven kan Unionen stå för kostnaden. 

Läs mer om PREMIUM och se utbudet som ingår här!

Kursledare

Ulf Löwenhav är specialiserad på att skapa värde i företag. Han analyserar information och utvecklar organisationers struktur och rustar medarbetare till att kunna bygga mer värde. 

Bakgrunden till uppdragen kan vara företagsförvärv, att ett företag vill börsintroduceras eller att alla medarbetare ska bli bättre på att förstå ledningens affärsmässiga mål. Ulf utbildar dagligen ledningsgrupper och medarbetare i företagsekonomi. 

Reaktion Value Labs är specialiserat på att bygga värde i företag

Reaktion Value Labs är specialiserat på att rusta sina klienter till att ta kontroll över det egna börsvärdet, kapitalanskaffning och till att skapa bra kapitalmarknadsstrategier. 

Reaktion Value Labs kartlägger omvärldens syn på kundens företag och skapar ett åtgärdsprogram innefattande strategiska, organisatoriska och kommunikativa förbättringar syftandes till att företaget ska kunna nå sitt optimala värde. I det arbetet ingår att rusta och utbilda ledning, chefer och nyckelpersoner i 30-talet ämnen företag normalt förbiser. 

Intresseanmälan

Fyll i dina uppgifter om du är intresserad och vill veta mer om kursen: Företagsekonomi för små företag och entreprenörer.


En intresseanmälan ger dig möjlighet att komma i kontakt med utbildningsarrangören


Du blir kontaktad och får mer information - För att kunna ta rätt beslut


En intresseanmälan är ingen bokning. Du förbinder dig inte till något

Errors
Valfritt
Valfritt
Valfritt
Valfritt
Valfritt

Diploma Utbildning

Diploma Utbildning

Traditionell utbildning möter den digitala världen

Diploma Utbildning har tagit oss an uppgiften att digitalisera landets mest populära utbildningar samtidigt som vi vill bibehålla våra omtyckta lärare i centrum. Det är trots allt deras kunskap som är värdefull. Mediet är bara ett sätt att sprida kunskapen. Vi...


Läs mer om Diploma Utbildning och visa alla utbildningar.

Kontaktuppgifter till Diploma Utbildning

Diploma Utbildning

Hantverkargatan 52
112 31 STOCKHOLM

 Visa telefonnummer