Visa utbildning.se som: Mobil

Alkohol & Droger - Identifiera och agera

Diploma Utbildning
Kort om utbildningen
1 timme
2 700 SEK exkl. moms
Nästa tillfälle: Streamad utbildning - Alla orter - Alla datum - Distans
Onlineutbildning
   
Distans

Kursbeskrivning

Alkohol & droger - Identifiera och agera

Utbildningen vänder sig till HR, medarbetare och chefer som vill lära sig förstå, identifiera och hantera beroendeproblematik på arbetsplatser. 

Streamad utbildning är populärt, går fortare, ger samma diplom och gör att fler vågar utbildas i känsliga ämnen

Utbildningen förklarar begrepp, berör frågor som värderingar, attityder och arbetsplatskulturer. Stort fokus ligger på att beröra bakomliggande orsaker och förändringar som sker i hjärnan vid beroendeproblematik.

Du får lära dig hur utvecklingen av sjukdomsförloppet ser ut och vilka konsekvenser det medför. Rent operativt får du lära dig hur man identifierar olika sorters signaler, vad som normalt hindrar dig eller en medarbetare från att agera och hur man framgångsrikt hanterar problematik med alkohol, droger, läkemedel och spel.

Spara tid med streamad version av din favoritutbildning

 • Kursen ger samma utbildningspoäng hos olika branschförbund som den gör i sin fysiska form. 
 • Kursen tar cirka 1 timme att genomföra vilket motsvarar en halvdags lärarledd utbildning.
 • Kursen leder till diplom. 

Prova utbildningen här nu direkt!


Se utbildningskatalogen för att se alla utbildningar som ingår i PREMIUM

Kursinnehåll

 • Att förstå problemet och dess omfattning
 • Svårigheter med att identifiera problemet
 • Värderingar och attityder
 • Begrepp och bakomliggande orsaker
 • Utvecklingen av sjukdomsförloppet
 • Konsekvenser på arbetsplatsen och hur det påverkar chefer och medarbetare
 • Att identifiera signaler
 • Tillvägagångssätt för att hantera beroendeproblematik
 • Hinder för att agera
 • Nyckelfaktorer för att hantera problemet framgångsrikt

Video

Tid & plats

Starta en streamad utbildning när du vill och slutför den när det passar

 • Miljövänligt - Du behöver inte resa till någon utbildning.
 • Livspussel - Du behöver inte passa tider.
 • Kostnadseffektivt - Samma utbildning med samma lärare och samma diplom digitalt.
 • Lätt att hinna med i lärarens tempo - Pausa och repetera efter behov.
 • Frihet - Börja framför datorn, fortsätt med mobilen på bussen, avsluta med läsplattan hemma i soffan. Diskutera avsnitt på projektor tillsammans med kollegor. 

Streamad utbildning är bekvämt, lätt att få livspusslet att gå ihop och ger samma diplom

Hög inlärning

 • Alla får tillgång till extra bra lärare från ledande utbildningsföretag.
 • Repetera önskat kursavsnitt exakt när du behöver det - Exempelvis svåra samtal inför ett medarbetarsamtal.
 • Tillämpa gärna 70/20/10 för bästa inlärning och verksamhetsförståelse. Ägna 10 % åt att utbilda dig, 20 % åt att reflektera över vad detta betyder för dig på din arbetsplats och 70 % av tiden åt att prova de nya kunskaperna i verksamheten.
 • Med streamad utbildning kan du därför se kursavsnitt om 10-15 minuters längd, fundera över innehållet över en kopp kaffe och sedan direkt hela förmiddagen omsätta de nya kunskaperna i verksamheten. Vi kallar det för On the job training


Företagslösningar och egna utbildningsportaler

Kontakta gärna oss på Diploma Utbildning för att lära dig mer om hur företag använder streamad utbildning för att få högre utbildningsresultat ur sina utbildningsinsatser.

Investering

Betalningsalternativ 1
1 användare av kursen Alkohol och droger - Identifiera och agera kostar 2 700 kr. Tillgång till utbildningen i 3 månader.

Betalningsalternativ 2 - PREMIUM
1 användare får tillgång till alla utbildningar på Diploma Utbildning att gå fritt och repetera under 12 månaders tid till priset 3 895 kr. Användaren kan hoppa fritt mellan över 230 utbildningar och kan gå fördjupningsnivåer. 

Samtliga priser exkl. moms. Utbildningarna är godkända för Unionens studiestöd. Efter sedvanlig ansökan där du uppfyller kraven kan Unionen stå för kostnaden.

Läs mer om PREMIUM och se utbudet som ingår här!

Kursledare

Ljung och Sjöberg är ett företag specialiserat på att hjälpa organisationer med förebyggande och rehabiliterande arbete relaterat till medarbetares användning av alkohol och droger. Ljung och Sjöberg är marknadsledande inom sitt segment och deras utbildare brinner av engagemang och kunskap. 

Ljung & Sjöberg Utbildning

Utbildningen leds av Magnus Johansson och Emma Gustavsson som tillsammans har en bred erfarenhet från både svensk arbetsmarknad och i hur företag i USA arbetar förebyggande och rehabiliterande. 

Intresseanmälan

Fyll i formuläret för att få mer information om Alkohol & Droger - Identifiera och agera, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

Diploma Utbildning

Diploma Utbildning

Traditionell utbildning möter den digitala världen

Vi på Diploma Utbildning har tagit oss an uppgiften att digitalisera landets mest populära utbildningar samtidigt som vi vill bibehålla våra omtyckta lärare i centrum. Det är trots allt deras kunskap som är värdefull. Mediet är bara ett sätt att sprida...


Läs mer om Diploma Utbildning och visa alla utbildningar.

Kontaktuppgifter

Diploma Utbildning

Hantverkargatan 52
112 31 STOCKHOLM

 Visa telefonnummer

Recensioner
Bli den första att recensera Alkohol & Droger - Identifiera och agera!