Visa utbildning.se som: Mobil

Säkerhetsrådgivare för Farligt Gods utbildningsprogram

Active Safety Dangerous Goods Consulting AB
Kort om utbildningen
Längd: Beroende av önskat examinationsinnehåll
Nästa tillfälle: Se respektive kursslag för datum - Stockholm
   
Ort: Stockholm
Språk: Svenska

Kursbeskrivning

SÄKERHETSRÅDGIVARE FÖR FARLIGT GODS

Vårt utbildningsprogram består av ett antal delkurser, där deltagaren själv kan sätta ihop ett program som överensstämmer med egna önskemål och förkunskaper samt vilken typ av behörighet man önskar examinera sig för (väg, järnväg, sjö, flyg)

Vi bistår gärna med råd och information eller upprättar en personlig utbildningsplan om önskemål finns.

En säkerhetsrådgivare har, som exempel, till uppgift att se till att bestämmelser för transport av farligt gods följs, arbeta olycksförebyggande, införa instruktioner och rutiner lämpliga för verksamheten, se till att verksamheten informerar och utbildar berörd personal.

Målgrupp

Verksamheter som avsänder och/eller transporterar farligt gods omfattas av kravet på Säkerhetsrådgivare för transport av farligt gods.

De skall utse en eller flera säkerhetsrådgivare.

Repetitionsutbildning - Förnyelse av behörighet Säkerhetsrådgivare

Delkurser

SR Farligt Gods Juridik & Säkerhetsrådgivare, 2 dgr
SR Examinationsseminarium RepEx, 4 dgr
Tentamen, 1 dgr

Se varje delkurs för utförlig beskrivning.

Grundutbildning - Förstagångsexamination Säkerhetsrådgivare

Delkurser

Grundutbildningarna i respektive transportsätt:
Vägtransport - ADR, 2 dgr
Järnvägstransport - RID, 1 dgr
Flygtransport - IATAs DGR, 2 dgr
Sjötransport - IMDG-koden, 2 dgr

3-dagars kursblock särskilt för Säkerhetsrådgivare:
Farligt Gods Juridik och Säkerhetsrådgivare Grund, 2 dgr
Säkerhetsrådgivare Allmän dag Grund, 1 dgr

Tentamen, 1 dgr

Se varje delkurs för utförlig beskrivning.

Tentamen - Examinerad säkerhetsrådgivare

För att verka som säkerhetsrådgivare krävs att man avlagt en tentamen med godkänt resultat hos MSBs (Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap). Examinationen är giltig i fem år, därefter får man avlägga ny tentamen. Flera tentamenstillfällen finns per termin.

Examinationen består första gången av tre olika avdelningar:

1. Allmänna frågor främst rörande risker och egenskaper hos farligt gods samt farligt gods juridik
2. Transportrelaterade frågor för väg-, järnväg-, sjö- och flygtransport
3. Fallstudie, en skriftlig redogörelse över säkerhetsrådgivarens roll och arbetsuppgifter med
    utgångspunkt från vissa givna förutsättningar, som ges av MSBs (Myndigheten för Samhällsskydd och 
    Beredskap)  vid provtillfället.

Vid tentamenstillfället får man medta internationella och nationella regler och transportregelverken.

Vid repetitionstentamen bortfaller punkt 3. Fallstudien.

Investering

Kostnaden beror på vilka transportslag man vill tentera för.

Se respektive kursslag.

Intresseanmälan

Fyll i dina uppgifter om du är intresserad och vill veta mer om kursen: Säkerhetsrådgivare för Farligt Gods utbildningsprogram.


En intresseanmälan ger dig möjlighet att komma i kontakt med utbildningsarrangören


Du blir kontaktad och får mer information - För att kunna ta rätt beslut


En intresseanmälan är ingen bokning. Du förbinder dig inte till något

Errors
Valfritt
Valfritt
Valfritt
Valfritt
Valfritt

Active Safety Dangerous Goods Consulting AB

Active Safety Dangerous Goods Consulting AB

ACTIVE SAFETY Utbildnings- och konsultföretaget inom transport av farligt gods och säkerhet. Vi vill genom våra utbildningar och vår rådgivning, bidra till säkrare transporter av farligt gods och ökad kunskap. Vi vägleder företag och organisationer som avsänder, transporterar och/eller på annat...


Läs mer om Active Safety Dangerous Goods Consulting AB och visa alla utbildningar.

Kontaktuppgifter

Active Safety Dangerous Goods Consulting AB

Fagerstagatan 6
163 53 SPÅNGA-LUNDA

 Visa telefonnummer