Visa utbildning.se som: Mobil

Farligt Gods RID Grundutbildning Järnvägstransport

Active Safety Dangerous Goods Consulting AB
Kort om utbildningen
Längd: 1 dag
Pris: 5 595 SEK exkl. moms
   
Ort: Stockholm
Språk: Svenska

Kursbeskrivning

Grundutbildning Järnvägstransport Farligt Gods RID

Kursen ger en grundläggande utbildning om bestämmelser för transport av farligt gods på järnväg. Kursdeltagaren skall efter genomgången utbildning kunna tillämpa sina kunskaper med hjälp av regelverket RID och RID-S som är ett  europeiskt regelverk för transport av farligt gods på järnväg.

Observera: 1 dags Tilläggskurs till Grundutbildning Vägtransport Farligt Gods ADR

Målgrupp

Personal som är sysselsatt med transport av farligt gods på företag som avsänder, transporterar eller på annat sätt hanterar farligt gods på järnväg.

Ur kursinnehåll:

Områden som kursen omfattas av:
Lagstiftning
Om Farligt gods
Regelverket RID/RID-S
Utbildningskrav
Ansvarsbestämmelser
Klassificering
Förpackningsbestämmelser
Etikettering o märkningskrav
Dokumentationskrav
Lättnader från bestämmelser
Kombitrafik
Expressgods
Bestämmelser om lastning-, lossning-, och hantering
Bilaga S

Påbyggnadskurser:

Grundkurser i övriga transportsätt
Säkerhetsrådgivare
Se även övriga kurser

Investering

1 dags utbildning - 5 595 kronor (exkl moms)

Intresseanmälan

Fyll i dina uppgifter om du är intresserad och vill veta mer om kursen: Farligt Gods RID Grundutbildning Järnvägstransport.


En intresseanmälan ger dig möjlighet att komma i kontakt med utbildningsarrangören


Du blir kontaktad och får mer information - För att kunna ta rätt beslut


En intresseanmälan är ingen bokning. Du förbinder dig inte till något

Errors
Valfritt
Valfritt
Valfritt
Valfritt
Valfritt

Active Safety Dangerous Goods Consulting AB

Active Safety Dangerous Goods Consulting AB

ACTIVE SAFETY Utbildnings- och konsultföretaget inom transport av farligt gods och säkerhet. Vi vill genom våra utbildningar och vår rådgivning, bidra till säkrare transporter av farligt gods och ökad kunskap. Vi vägleder företag och organisationer som avsänder, transporterar och/eller på annat...


Läs mer om Active Safety Dangerous Goods Consulting AB och visa alla utbildningar.

Kontaktuppgifter

Active Safety Dangerous Goods Consulting AB

Fagerstagatan 6
163 53 SPÅNGA-LUNDA

 Visa telefonnummer