Gör vår undersökning om kompetensutveckling för chansen att vinna en helt gratis utbildning från Keystone Production!

Skylift utbildning

Nå som högst. Skyliftutbildning är till för dig som vill ta ett skyliftkort för att få hantera denna mobila arbetsplattform och arbeta på höga höjder. Säkerheten måste gå först, då allt arbete på höjd sker i en utsatt arbetsmiljö.
Filtrera efter
Utbildningsform
Kategori
Plats
Visa alla filter
Visar 1-25 av 26 träffar
1
2
Annonser

Populära ämnen

Populära platser

Skylift, skyliftkort och utbildning

En skylift är en teleskopshöjbar arbetsstation som är monterad på ett fordon av något slag. Det kan ta form av en lastbil eller något mer truckliknande, beroende på funktion och storlek. Vissa är mindre och rymmer en person men det finns också betydligt större varianter som kräver anordningar som måste säkras i marken. Generellt kan sägas att en skylift är en mobil arbetsplattform på höjd.

Vilken utbildning ska jag gå?

Utbildningen som krävs kallas i de flesta fall liftutbildning eller mobila arbetsplattformar. Denna kombineras i många fall med en grundutbildning i fallskydd.

I Arbetsmiljöverkets föreskrifter finns det krav på både praktiska och teoretiska kunskaper som måste kunna dokumenteras. Men det är upp till den enskilda arbetsgivaren att avgöra om en viss utbildning innehåller de kunskaper som arbetstagaren behöver. Det finns med andra ord ingen certifiering eller specifik ackreditering att leva upp till för anordnaren av utbildningen.

Däremot har organisationen Swedish Rental Association tillsammans med Arbetsmiljöverket och företag inom lift-branschen tagit fram en läroplan för liftutbildning (LLP), som definierar vad som bör ingå i en grundläggande liftutbildning. Läroplanen är baserad på den internationella branschstandarden ISO 18878:2013.

Vem får använda en skylift?

Utbildningskrav gäller både vid användning och manövrering av skyliftens lyftanordning samt för personen som arbetar uppe på plattformen. För körning gäller rätt körkortstillstånd där B-körkort tillåter körning av skylift på upp till 3,5 ton. Allt över 3,5 ton kräver C-körkort.

Arbetsmiljöverkets krav (AFS 2008:3)

Kraven på lyftredskap är inkluderade i EU:s AFS 2008:3. Vilket betyder att lyftredskap räknas som maskiner och måste därför vara CE-märkta ifall de tillverkas eller används inom EU.

Rätt utbildning för säkra lyft

Skyliftkort

För att erhålla ett skyliftkort krävs det att du har genomgått både teoretisk och praktisk utbildning samt avlagt ett prov på dina kunskaper. Utbildningsbeviset och skyliftkorter gäller i fem år, sedan måste du gå en repetitionsutbildning. Giltighetstiden för skyliftkortet står på kortet. Detta är ett krav som är uppställt enligt branschorganisationen Liftutbildningsrådet, det är inget lagstadgat krav men är en branschstandard som bör följas för att arbetet ska gå säkert till.

Vem får använda motorsåg i en skylift?

Enbart du som har motorsågskörkort på rätt nivå har behörighet att använda motorsåg vid t.ex. trädbeskärning när du arbetar utifrån en mobil arbetsplattform.

Säkring och sele

Riskbedömning avgör i de fall du måste ha säkring eller inte. Det är alltså upp till dig och din arbetsgivare att bedöma om arbetssituationen är farlig nog att du behöver en extra säkerhetsanordning.

Vid risk för påkörning som exempelvis vid arbete på väg eller vid trädbeskärning är det alltid krav på säkert fallskydd.

Skyliftutbildning

Utbildningarna som finns hos oss kommer i olika form. För det mesta är utbildningarna öppna, vilket betyder att utbildningen kan göras av vem som helst på utsatt tid eller efter anordnarnas instruktioner. Företagsanpassade utbildningar har förmågan att formas efter ditt företags behov. Med dessa utbildningar finns oftast möjligheten att anordnaren själv kan komma ut till er för att hålla utbildningen i era lokaler.

Utbildningen i sig brukar vara en mix av olika praktiska och teoretiska kunskaper som du behöver kunna för att tillgodose dig som kapabel att utföra arbeten och manövrering med en skylift.

Nedan följer några vanligt förekommande punkter från skyliftutbildningar.

  • Ditt ansvar och din säkerhetsskyldighet.
  • Föreskrifterna i AFS 2006:6.
  • Manövrering och hantering av skylift.
  • Snöröjning.
  • Trädbeskärning.
  • Besiktning, kontroll och underhåll.
  • Risker och regler.
  • Klassificeringar av skylift.

Nå högre, med en skyliftutbildning.

Källa Arbetsmiljöverket och Liftutbildningsrådet.