Visa utbildning.se som: Mobil

Anpassad projektledarutbildning

Wenell Management AB
Kort om utbildningen
1-15 dagar
Företagsanpassad utbildning
   
Rikstäckande
Svenska

Kursbeskrivning

Projektledarutbildning

En projektledarutbildning anpassad för dig!

I anpassade utvecklingsprogram och aktiviteter för kontinuerligt lärande, där deltagarna träffas regelbundet samtidigt som de kan ges individuellt personligt stöd, ger långsiktiga effekter.

Flera tusen personer deltar årligen i olika typer av anpassade utbildningsprogram som vi genomför internt hos våra kunder, både i Sverige och internationellt. Ibland kan det handla om en avgränsad insats, där vi inför ett kommande projekt utbildar projektgrupp, beställare/styrgrupp och andra berörda, för att skapa en bra grund för kommunikation och samarbete i projektet.

I andra fall handlar det om större satsningar och då ofta kopplade till interna ”kompetenstrappor” inom projektledning. Lärandet och uppläggningen är då direkt kopplat till de krav på kompetens man definierat för olika nivåer. Det är inte heller ovanligt att man då också inkluderat certifiering av projektledare på högre nivåer.

I våra mest komplexa uppdrag hjälper vi stora svenska koncerner att implementera ett gemensamt arbetssätt i projekt globalt. I dessa fall genomförs alla utbildningar på engelska, eller i några fall på lokala språk, och lärandet sker på plats eller på distans.

För alla anpassade program formas innehållet under förberedelsearbetet och i samarbete med våra kunder. Alla våra utbildningar är ”moduluppbyggda” varför anpassningen kan göras effektivt och på relativt kort tid.

Ett smartare, anpassat program

Våra kunder talar ofta om följande fördelar med anpassade program:

  • De lägger grunden till ett gemensamt språk och en gemensam projektmetodik som underlättar kommunikationen i och kring projekt.
  • Genom att sätta samman grupperna från olika delar av verksamheten kan fruktbara diskussioner föras under utbildningen om hur de gemensamma projekten ska drivas.
  • Genom att samtidigt få med beställare, projektledare, medarbetare och linjechefer i utbildningen säkrar man ett bra samspel och tydliga roller i verksamheten.
  • De som deltar i utbildningen ser tydligare hur projektverksamheten hänger ihop med den övergripande affärsverksamheten och mål/strategier, samtidigt som man kan koppla utbildningens innehåll direkt till det egna arbetet.
  • Utbytet mellan seniora projektledare och de som ännu inte hunnit skaffa sig så mycket erfarenhet är värdefullt. Det lägger många gånger grunden till framtida nätverk och mentorskap som bidrar till organisationens samlade lärande

Även om vi har ett antal ”paketerade” moduler är det analysen av de specifika behoven hos varje kund som måste styra hur programmet ska utformas. I alla anpassade utvecklingsprogram formas innehållet under förberedelsearbetet och i samarbete med våra kunder. Alla våra utbildningar är moduluppbyggda varför anpassningen kan göras effektivt och på relativt kort tid.

Målgrupp

Vi riktar oss till alla förändrings- och projektintensiva verksamheter och där speciellt alla medarbetare som arbetar i eller med projekt.

Form och innehåll

För alla anpassade utbildningsprogram formas innehållet under förberedelsearbetet och i samarbete med våra kunder. Alla våra utbildningar är ”moduluppbyggda” varför anpassningen kan göras effektivt och på relativt kort tid.

Video

Anpassad utbildning

Investering

För närmare information kontakta något av våra kontor eller anmäl ditt intresse nedan.

» Fyll i en intresseanmälan

Kursledare

Kursledare är någon av våra anställda konsulter, som alla har omfattande erfarenhet som konsulter och kursledare. Just det faktum att våra lärare är anställda hos oss är något som våra kunder och kursdeltagare ser som den främsta förklaringen till vår genomgående höga kvalitet oavsett vem som leder utbildningen.

Intresseanmälan

Fyll i formuläret för att få mer information om Anpassad projektledarutbildning, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

Wenell Management AB

Wenell Management AB

Sedan 1 mars 2016 har vi inlett ett samarbete med Reco.se - en oberoende rekommendationstjänst på internet. Kursdeltagarna har möjlighet att ranka kursen på en femgradig skala samt att med egna ord beskriva sin upplevelse. Så här långt har över 850...


Läs mer om Wenell Management AB och visa alla utbildningar.

Kontaktuppgifter

Wenell Management AB

Arenavägen 63, plan 9.
121 77 Johanneshov

 Visa telefonnummer

Recensioner
Kursrecensioner
Bli den första att recensera Anpassad projektledarutbildning!

Arrangörsrecensioner
(4,6)
Baseras på 765 recensioner.
Alla recensioner för arrangören