Inga recensioner än

Tvister om ekonomisk familjerätt II – Arv och testamente

BG Institute, i Stockholm (+1 orter)
Längd
Heldag
Pris
9 500 SEK exkl. moms
Nästa kurstillfälle
24 november, 2023 (+4 kursstarter)
Utbildningsform
Öppen utbildning, Onlineutbildning
Längd
Heldag
Pris
9 500 SEK exkl. moms
Nästa kurstillfälle
24 november, 2023 (+4 kursstarter)
Utbildningsform
Öppen utbildning, Onlineutbildning
Från 9 500 SEK exkl. moms / person

Kursbeskrivning

Välkommen att delta på våra nya kurser i ekonomisk familjerätt med de omtyckta föreläsarna Marie Wessel och Magnus Widebeck.

När någon dör ska kvarlåtenskapen fördelas genom arvskifte. Då uppstår ofta segslitna tvister mellan legala arvingar. Eller mellan testamentstagare. Eller mellan legala arvingar och testamentstagare. Eller mellan dessa och efterarvingar. Eller mellan på ena sidan laglottsberättigade eller efterarvingar och på andra sidan gåvotagare till gåva som har kränkt rätt till laglott eller efterarv.

En mängd rättsliga frågor uppstår under ett arvskifte. Frågorna är aktuella under olika skeden av tvisten. Vi tar upp arvskifte utan boutredningsman, tvångsskifte, domstolsprocess inför förestående skifte, domstolsprocess som avser klander av tvångsskifte och domstolsprocess som avser klander av testamente och/eller återbäring av gåva.

Vi analyserar och konkretiserar hur ombudet praktiskt bör gå till väga för att på bästa sätt företräda sin huvudman.

Vi fokuserar på de rättsregler och principer som tvisterna normalt handlar om. Förhållandet mellan dödsbodelägare och legatarier. Hur inverkar testamente (och förmånstagarförordnande) på arvskiftet? Är testamentet ogiltigt? Frågan om delgivning av testamente. Ska testamentet jämkas för att det kränker laglott? Vilken rätt har efterlevande make eller sambo? Vilken rätt har efterarvingar? Hur påverkar förskott på arv? Vilka tillgångar ska ingå i arvskiftet? Hur ska dessa värderas? Hur ska lottläggningen göras? Finns grund för talan mot gåvotagare? Klanderfrister. Bevisbörda och beviskrav diskuteras avseende såväl klander av testamente som det förstärkta laglottskyddet. Vilken utredning behövs?

Både civilrättsliga och processrättsliga aspekter på tvisterna tas upp.

Efter kursen ska deltagarna med större säkerhet kunna nå framgång när de företräder en part i en tvist om arv eller testamente.

Vi uppmärksammar relevanta rättsfall och säkerställer att deltagarna blir uppdaterade på den senaste rättsutvecklingen inom området.

Är du även intresserad av vår nya kurs Tvister om ekonomisk familjerätt I – Bodelning? Kurserna kompletterar varandra och går att gå i valfri ordning.

Som deltagare får du t.ex. kunskap om
 • Förhållandet mellan dödsbodelägare och legatarier
 • Hur ett testamente eller förmånstagarförordnande inverkar
 • Ogiltighet och jämkning av testamente
 • Efterlevande makes och sambos rätt
 • Efterarvingars rätt
 • Hur förskott på arv ska hanteras
 • Vilka tillgångar som ska ingå
 • Hur lottläggningen ska göras
 • Vilka grunder som ger rätt till återkrav av gåva
 • Hur en talan vid domstol bör läggas upp
 • Klanderfrister
 • Hur bevisbördan är fördelad och vilka beviskrav som gäller
 • Hur du kan uppfylla de beviskrav som ställs på din huvudman
 • Hur du kan hindra motparten från att uppfylla sina beviskrav
Målgrupp

Ombud som företräder part i tvister om arv och testamente.

Kommande kursstarter

Välj mellan 4 kursstarter

24 november, 2023

 • Öppen utbildning
 • Stockholm

24 november, 2023

 • Onlineutbildning
 • Distans

26 mars, 2024

 • Öppen utbildning
 • Stockholm

26 mars, 2024

 • Onlineutbildning
 • Distans

Intresseanmälan

Beställ information

Fyll i formuläret för att få mer information om Tvister om ekonomisk familjerätt II – Arv och testamente, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!
BG Institute
Humlegårdsgatan 14
114 46 Stockholm

BG Institute – Sveriges ledande leverantör av juridiska utbildningar!

BG Institute har Sveriges största utbud av juridiska kurser för flera branscher och anlitar de främsta föreläsarna. Vi riktar oss till dig som kommer i kontakt med juridiska frågeställningar och genomför kontinuerligt omfattande kundundersökningar för att alltid erbjuda det bästa...

Läs mer om BG Institute och visa alla utbildningar.

Highlights