Vidareutbildning för modersmålslärare

Som modersmålslärare undervisar du elever som har modersmål än svenska i sitt modersmålsspråk. Du arbetar ofta självständigt med allt från planering och genomförande av lektioner, inte sällan på flera olika skolor. Här kan du läsa mer om vilja möjligheter till vidareutbildning det finns för modersmålslärare. 

Vidareutbildning för modersmålslärare

Som modersmålslärare undervisar du elever som har modersmål än svenska i sitt modersmålsspråk. Du arbetar ofta självständigt med allt från planering och genomförande av lektioner, inte sällan på flera olika skolor. 

Förslag på vidareutbildning för dig som modersmålslärare

För dig som arbetar som lärare i modersmål och vill vidareutbilda dig finns det flera möjligheter. Bland annat blir det på dagens arbetsmarknad allt viktigare för lärare att hålla sig uppdaterade inom den senaste tekniken. Därför kan det vara bra att vässa din kompetens i Microsoft Office.

Undersökningar visar även att lärare som får fortbildning i pedagogik presterar bättre. För att bättre kunna hantera de konflikter som kan uppstå i relationerna mellan lärare, elever och föräldrar eller vårdnadshavare kan det dessutom vara bra för dig som lärare att gå en kurs i konflikthantering och motiverande samtal.

En kurs i stresshantering eller mindfulness kan vara ett bra sätt att främja både din och dina elevers hälsa. För att kunna hjälpa dina elever och medarbetare om en olycka inträffar bör du dessutom ha kunskap om Första hjälpen och HLR. Behöver du en särskild språkkurs för att utvecklas inom ditt område finns det många möjligheter. Flera utbildningsföretag arrangerar exempelvis skräddarsydda språklektioner på alla nivåer. 

Vill du tar mer ansvar för den pedagogiska verksamheten? Då kan du välja att vidareutbilda dig till skolledare. Det finns också kursen som riktar sig till dig som leder utan att vara chef, till exempel om du har rollen som arbetslagsledare.

Att tänka på om du vill vidareutbilda dig

Ett första steg när du bestämt dig för att du vill läsa en utbildning kan vara att kolla upp det finns en policy för kompetensutveckling på din arbetsplats. Om så är fallet kan det finnas en möjlighet att din arbetsgivare kan bekosta utbildningen. Nästa steg är att bestämma dig för en utbildning. Om du har svårt att komma igång kan ett bra första steg vara att försöka kartläggadina egna kunskapsluckor och se om det finns något område du skulle kunna bli bättre på. Om du har svårt att välja vilken utbildning du vill läsa kan du tala med dina kollegor, kanske har de tips på en kurs eller arrangör som varit bra.

Svårt att få tiden att räcka till för att kompetensutveckla dig? I dag finns ett allt större utbud av e-learning och blended-learning, där du själv kan bestämma var och när du studerar.

Framtidsutsikter

Arbetsmarknaden för lärare ser generellt sett mycket god ut på såväl fem till tio års sikt. Den bedömningen gör Arbetsförmedlingen i sin prognos Yrkeskompassen. Tillgången på utbildade lärare bedöms bli otillräcklig, samtidigt som andelen elever med utländsk bakgrund ökar i svenska skolor och flera utredningar pekar på vikten av att barn med ett annat modersmål än svenska får undervisning i sitt modersmål så tidigt som möjligt.

Relaterade yrken

[Facebook:recommend]

« Tillbaka till alla yrken inom pedagogik
« Tillbaka till Karriärguidens startsida
« Alla yrken A–Ö


Behöver du hjälp att hitta vidareutbildning?

Berätta för oss vad du letar efter, så hjälper vi dig hitta rätt!

Hur funkar det?

Efter att du skickat in din förfrågan tar vi genom intresseanmälningar kontakt med de utbildare som bäst matchar dina önskemål. Du får en bekräftelse direkt till din mail och inom 1–2 dagar kontaktar utbildningsarrangörerna dig med all information du behöver för att eventuellt gå vidare och boka utbildningen. Vi hör av oss till dig om vi behöver kompletterande uppgifter. 

This field is used for controlling automatic form submits. Please leave it blank:
Fyll i

Vår utbildningsrådgivning är kostnadsfri och inte bindande.


Annonser