Vidareutbildning för gymnasielärare

Trots att läraren ofta undervisar självständigt ställer arbetet höga krav på din samarbetsförmåga. Du arbetar ofta tätt med övriga lärare, skolläkare, kuratorer eller studie- och yrkesvägledare. Ofta arbetar gymnasielärare i arbetslag där det är möjligt för dig att lyfta frågor och synpunkter som uppkommit i din undervisning.

Vidareutbildning för gymnasielärare

Många gymnasielärare arbetar inom kommunala eller fristående gymnasieskolor men det är också möjligt att arbeta inom vuxenutbildning, exempelvis på Komvux. Den huvudsakliga arbetsuppgiften för dig som gymnasielärare är att undervisa men även planering, uppföljning och handledning ingår i en gymnasielärarens vardag. Gymnasielärare undervisar ofta i två ämnen.

Trots att du som gymnasielärare ofta undervisar självständigt ställer arbetet höga krav på din samarbetsförmåga. Du arbetar ofta tätt med övriga lärare, skolläkare, kuratorer och studie- och yrkesvägledare. Ofta arbetar gymnasielärare i arbetslag där det är möjligt för dig att lyfta frågor och synpunkter som uppkommit i din undervisning.

Förslag på vidareutbildning för dig som gymnasielärare

Arbetet som gymnasielärare kan vara stressigt och det är viktigt att du kan strukturera din tid. Om du känner att du skulle vilja bli bättre på att hantera stress kan en kurs inom personlig effektivitet eller stresshantering ge dig de verktyg och kunskaper som krävs för att undvika utbrändhet eller andra stressrelaterade sjukdomar.

Det allra viktigaste för dig som gymnasielärare är att ha en god pedagogisk förmåga. Arbetet handlar till stor del om kunskapsförmedling och för att bli en riktigt duktig lärare krävs att du både är en skicklig pedagog och att du kan presentera ditt budskap på ett sätt som gör eleverna intresserade och motiverade. För lärare som vill bli ännu bättre på sitt arbete kan en utbildning inom pedagogik, retorik eller presentationsteknik vara bra.

Om en olycka inträffar på din arbetsplats är det bra om du som gymnasielärare har kunskaper inom första hjälpen eller hjärt- lungräddning. Tänk på att kunskaper inom första hjälpen är bra att underhålla, om du läst utbildningen för ett par år sedan är det en god idé att läsa utbildningen på nytt för att dina kunskaper inte ska falla i glömska. Det kan även hända att konflikter uppstår i skolan och om du som gymnasielärare vill bli bättre på att hantera och lösa konflikter kan en utbildning inom konflikthantering vara passande.

En populär metod för att hjälpa människor till förändring är motiverande samtal. Motiverande samtal handlar om att skapa en medvetenhet om de problem som finns och de risker och konsekvenser som ett särskilt beteende för med sig för att sedan hjälpa personen att själv förändra sitt beteende. Motiverande samtal används bland annat för att hjälpa personer som har problem med exempelvis alkohol, tobak eller droger. Motiverande samtal används av flera olika yrkesgrupper inom till exempel kriminalvård, hälso- och sjukvård, socialvård, psykiatri och skola och kan vara lämplig för dig som gymnasielärare.

Att tänka på om du vill vidareutbilda dig

Har du som gymnasielärare bestämt dig för att satsa på vidareutbildning är ett första steg att ta upp frågan med din chef. Ta inledningsvis reda på om din arbetsplats har en policy för kompetensutveckling. Om din arbetsplats har en policy för kompetensutveckling kan denna innebära att du får utbildningen finansierad av din arbetsgivare eller att du får möjlighet att vara ledig ett par dagar från ditt arbete för att utbildas.

Är du osäker på vilken slags utbildning som passar dig bäst kan du höra om dina kollegor eller din chef har deltagit i en utbildning som de tyckt varit särskilt lärorik som de kan tipsa om. Att diskutera vidareutbildning med dina kollegor kan göra att du får nya idéer om utbildningar som skulle kunna gynna din karriär.

Framtidsutsikter

Enligt Arbetsförmedlingens yrkeskompass kommer arbetsmarknaden för gymnasielärare att vara god både på kort och på lång sikt. Störst möjlighet att hitta ett nytt jobb har gymnasielärare som arbetar i Stockholm, Västra Götaland och Skåne.

För gymnasielärare som undervisar i matematik och naturvetenskapliga ämnen finns det ännu fler jobbmöjligheter. På grund av den ökade invandringen till Sverige efterfrågas även gymnasielärare med utbildning inom svenska eller svenska som andra språk i ökad grad. Arbetsmarknaden är något hårdare för lärare inom de humanistiska ämnena.

Relaterade yrken

[Facebook:recommend]

« Tillbaka till alla yrken inom pedagogik
« Tillbaka till Karriärguidens startsida
« Alla yrken A–Ö


Behöver du hjälp att hitta vidareutbildning?

Berätta för oss vad du letar efter, så hjälper vi dig hitta rätt!

Hur funkar det?

Efter att du skickat in din förfrågan tar vi genom intresseanmälningar kontakt med de utbildare som bäst matchar dina önskemål. Du får en bekräftelse direkt till din mail och inom 1–2 dagar kontaktar utbildningsarrangörerna dig med all information du behöver för att eventuellt gå vidare och boka utbildningen. Vi hör av oss till dig om vi behöver kompletterande uppgifter. 

This field is used for controlling automatic form submits. Please leave it blank:
Fyll i

Vår utbildningsrådgivning är kostnadsfri och inte bindande.


Annonser