Rektorsutbildningar & Skolledarutbildningar

Rektorsutbildning

Nedan hittar du utbildningar för dig som arbetar som ledare inom skolväsendet. Här erbjuder vi bland annat rektorsutbildningarna för dig som vill ta steget och bli rektor.

Om du vill ha kostnadsfri information hemskickad eller önskar bli kontaktad av en utbildningsarrangör har du även möjlighet att fylla i ett intresseformulär för varje utbildning.

Vi på utbildning.se önskar dig lycka till med att hitta den kompetensutveckling du söker!

NET - Nils-Eric Tedgård är konsultföretaget som specialiserat sig inom organisationsutveckling, kommunikation, ledarskap och projekt- och processledning. Vi har verkat inom skola och näringsliv i 20 år. 

Rektorsprogrammet
Skolverket
3 år
Flera orter (6)
Rektorer, förskolechefer och biträdande rektorer har en nyckelroll för stagligt reglerade och läroplanstyrda verksamheter. Uppdraget är att skapa en skola...
Offentlighet och sekretess inom skola och förskola
JP Infonet AB
1 dag
4 300 SEK
Stockholm
Reglerna om offentlighet, sekretess och tystnadsplikt är något som de flesta som arbetar inom förskola och skola kommer i kontakt...
Framtidens skola
Teknologisk Institut AB Sverige
2 dagar
2 995 SEK
Flera orter (2)
Vad säger aktuell forskning om framtidens skola? Hur kommer den digitala utvecklingen påverka läromedlen och därmed utbildningen? Vilka krav ställer...
Ny som chef och ledare i förskola och skola
Confex - Öppna utbildningar
2 dagar
7 995 SEK
Stockholm
För dig som är chef eller ledare inom förskola eller skola. Vår kursledare Carina Lätt ger dig vertygen som krävs...
Skolan i en digital värld - ett praktiskt juridiskt perspektiv
JP Infonet AB
1 dag
4 300 SEK
Stockholm
Konsekvenserna av den tekniska utvecklingen syns ofta tidigt inom skolan. De högre skolkraven gör att man inte alltid lägger ner den tid...
Kollegialt lärande
Pilou
6 dagar
11 800 SEK
Ängelholm
Välkommen till sex inspirerande dagar på Margretetorps Gästgifvaregård! Under denna utbildning får du praktiska verktyg och modeller för att organisera...
Räknesvårigheter
Kompetensteamet
2 dagar
6 180 SEK
Stockholm
Arbetar du med elever med räknesvårigheter? Då är du varmt välkommen till denna tvådagarskurs i utredning och pedagogiska åtgärder vid...
Skoljuridiken i praktiken - den rättsliga regleringen av skolan
JP Infonet AB
1 dag
4 300 SEK
Stockholm
Den nya Skollagen har inneburit omfattande förändringar. Så långt som möjligt ska samma regler tillämpas i såväl offentliga som i fristående skolor....
Bild i skolan
Kompetensteamet
2 dagar
5 495 SEK
Stockholm
I årets upplaga av Bild i skolan finner du uppdaterade favoriter från 2016 såsom inspirerande föreläsningar om film och foto,...
Skolgången för nyanlända barn
JP Infonet AB
3 timmar
2 700 SEK
Flera orter (2)
Barn och ungdomar som nyligen kommit till Sverige är ingen homogen grupp men förenas av att de i princip alltid...
Kontaktcenter
Teknologisk Institut AB Sverige
2 dagar
8 550 SEK
Stockholm
Dagens medborgare ställer stora krav på framtidens kontaktcenter så som ökad tillgänglighet, hög kvalitet samt god service. Är ditt kontaktcenter...
Lågstadieläraren
Kompetensteamet
2 dagar
5 495 SEK
Stockholm
Konferensen är speciellt framtagen för dig som arbetar som förskollärare och grundskollärare i årskurs 1 3. Under två matnyttiga dagar...
Skolkuratordagarna 2017
Teknologisk Institut AB Sverige
2 dagar
6 750 SEK
Stockholm
Arbetet som skolkurator i en värld i ständig förändring ställer oerhörda krav på dig att hänga med. På konferensen får...
Svensklärare
Kompetensteamet
2 dagar
5 495 SEK
Stockholm
För dig som vill utveckla kunskaperna inom högaktuella frågor som genomsyrar svensklärarens vardag. Läsförståelse, skrivförmåga, informationssökning och källkritik, bedömning och betygsättning...
Fritidspedagogen
Kompetensteamet
2 dagar
5 495 SEK
Stockholm
Under två dagar kommer du att få praktiska verktyg och konkreta tips till att förbättra, uppdatera och utveckla ditt arbete....
Musikläraren
Kompetensteamet
2 dagar
3 695 SEK
Stockholm
I årets upplaga av Musikläraren bjuder programmet på nyheter såsom inspirerande föreläsningar inom digitala verktyg, ensemblespel och musikskapande i praktiken....
NO-läraren
Kompetensteamet
2 dagar
3 495 SEK
Stockholm
Konferensen är speciellt framtagen för dig som arbetar som NO lärare på högstadie eller gymnasieskola. Under två lärorika dagar kommer...
Resursfördelning i utbildningsförvaltningen
Teknologisk Institut AB Sverige
2 dagar
6 980 SEK
Stockholm
Få tips på hur du kan agera vid sjunkande elevantal, hur du tar hänsyn till socioekonomiska parametrar och vilka effekter...
Skolmåltid
Kompetensteamet
2 dagar
5 980 SEK
Stockholm
Under två välfyllda dagar får du kunskap, inspiration och tips inom högaktuella ämnen som präglar din yrkesvardag. Hur gör du skolmaten...
Förskolan och juridiken
JP Infonet AB
1 dag
4 300 SEK
Stockholm
Kursen innehåller en genomgång av den juridik som har praktisk betydelse för förskolan. Bland annat går den igenom skollagens inflytande,...
Idrottslärare
Kompetensteamet
         
(1)
2 dagar
4 100 SEK
Stockholm
I årets upplaga av konferensen för idrottslärare får du möta nya och efterfrågade föreläsare från hela Sverige. Under två fullspäckade...
Systematiskt kvalitetsarbete
Pilou
6 dagar
11 800 SEK
Ängelholm
Utbildningen i systematiskt kvalitetsarbete ges under sex dagar och sträcker sig över en längre tid för att möjliggöra arbete på...
Coachande ledarskap för lärare
Tuff ledarskapsträning AB
1 dag
2 300 SEK
Stockholm
Viktigt för din utveckling som lärare är att ringa in och bli varse fallgropar och styrkor. Denna utbildning innehåller därför mycket...
Processledarutbildning 1.0
Pilou
         
(5)
5 tillfällen
8 900 SEK
Ängelholm
Vår grundläggande processledarutbildning ges på fem dagar och syftar till att stödja förskolors, skolors och andra verksamheters långsiktiga utvecklingsarbeten. Den...
Studio 3 – förstå och bemöta människor med utmanande beteenden
Lära
3 dagar
5 950 SEK
Flera orter (19)
I utbildningen går vi igenom aktuell lagstiftning och juridiska aspekter kring vad man får och inte får göra i hotfulla...
Företagsanpassad utbildning
Synligt lärande - Hattie omsatt i praktiken
NET Nils-Eric Tedgård
         
(19)
Kontakta oss för mer information
Rikstäckande
Alla vill ha goda resultat, kvalitet, i skolan men det verkar svårt att nå samstämmighet kring hur det ska gå till....
Entreprenöriellt förhållningssätt i skolan
Pilou
Anpassad
Rikstäckande
Hur man kan organisera sin verksamhet så att entreprenörskapet får plats att växa och som leder fram till att barn...
Ord och normer / Bilder av normen
Kuppproduktion
Anpassas efter era behov
Rikstäckande
Ord och normer är en workshop antingen för vuxna lärare som vill lära sig mer om hur en kan använda...
Utbildning för utbildare - Företagsanpassad
Framfot företagsutbildning
2 dagar
Rikstäckande
             Utbildningspedagogik som ger effekt Att utbilda är bland de roligaste som finns och det...
Med kultur som läromedel
Kuppproduktion
Anpassas efter era behov
Rikstäckande
Med den nya läroplanerna kom det in krav på att prata om sex och samlevnad i flera ämnen. Det här...
Studio 3 – förstå och bemöta människor med utmanande beteenden
Lära
3 dagar
Rikstäckande
I utbildningen går vi igenom aktuell lagstiftning och juridiska aspekter kring vad man får och inte får göra i hotfulla...
  • = = Reportage kopplat till arrangören
  • = = Film
Visar 1-31 av 31 träffar
 

Mer om Rektorsutbildningar & Skolledarutbildningar

Rektorer kontrollerar läroplanen och förvaltningen av offentliga och privata skolor och de flesta har en magisterexamen och många års erfarenhet av undervisning. De vidareutbildningar i pedagogiskt ledarskap som du hittar på utbildning.se förbereder yrkesverksamma lärare att möta de krav som finns på licensiering av rektorer och skoladministratörer. Från och med mars 2010 är det krav på att rektorer ska ha genomfört utbildningen ”Rektorsprogrammet”.

Programmet riktar sig till rektorer, biträdande rektorer eller förskolechefer som arbetar som skolledare i läroplanstyrda organisationer och som aldrig genomfört den statliga befattningsutbildningen för rektorer.

Obligatorisk utbildning för att bli en rektor

Rektorsutbildningen inkluderar kurser i personaladministration, budgetanslag, pedagogisk lag och etik, läroplaner, utvärdering och programplanering . Förutom pedagogiskt ledarskap får deltagarna även en förståelse för organisationsutveckling. Programmet pågår under 3 år och innefattar både egna studier och seminarier samt vissa internatperioder.

Vad för kompetens ger en rektorsutbildning?

Rektorer måste ha utmärkta färdigheter inom skriftlig och muntlig kommunikation för att kunna interagera med lärare, personal, föräldrar och elever. Rektorer måste även vara bra på att tala offentligt, kunna vara starka som beslutsfattare samt kunna förhandla. Förutom att vara bra ledare måste man också kunna motivera sina elever och personal. Bokförings- och datorkunskaper är viktigt, inklusive vana av ordbehandling- och kalkylprogram.

Lärosäten

Utbildningen kan genomföras på följande lärosäten:

  • Örebro universitet, Mälardalens högskola och Högskolan Dalarna i samverkan.
  • Uppsala universitet
  • Stockholms universitet
  • Umeå universitet
  • Linnéuniversitetet (tidigare Växjö universitet och Kalmar högskola)
  • Karlstads universitet