Vad är FSSC 22000?

FSSC 22000 certifiering

FSSC 22000 är en certifiering för kvalitetsledningssystem för livsmedelssäkerhet, även kallat Food Safety Management System, FSMS. Certifieringen gäller för producenter inom hela livsmedelsproduktionen, från tillverkare av livsmedelsförpackningar till matproducenter. Den baseras på ISO-standarden ISO 22000 och ISO TS22002-1 men innehåller även en del tilläggskrav.

Förkortningen FSSC står för Food Safety System Certification och utvecklades av den oberoende organisationen Foundation of Food Safety Certification tillsammans med branschorganisationen Food and Drink Industries of the European Union. Den första versionen av standarden publicerades 2009 men nya versioner tillkommer ständigt.

 

Vad är skillnaden mellan ISO 22000 och FSSC 22000 certifiering?

FSSC 22000-certifieringen är delvis baserad på kraven i ISO 22000, men innehåller utöver det även en rad tilläggskrav. ISO 22000 tillämpningsområde är bredare och kan appliceras av alla företag verksamma inom livsmedelsindustrin. FSSC 22000-certifieringen är begränsad till tillverkare av livsmedelsförpackningar, djurfoder, livsmedel och livsmedelsingredienser som tillsatser och vitaminer.

Själva certifieringsprocessen skiljer sig inte nämnvärt åt. Men kraven för en FSSC 22000-certifiering är mer omfattande och strikta än för en ISO 22000-certifiering. Fördelen med att certifiera sig enligt FSSC 22000 är att den är erkänd av Global Food Safety Initiative, GFSI, och de flesta dagligvarukedjor och livsmedelsföretag i Europa kräver denna certifiering av sina leverantörer. En annan fördel är förbättrade processer vilket kan gynna effektiviteten inom organisationen.

  

Vad krävs för att bli certifierad enligt FSSC 22000?

För att bli certifierad enligt FSSC 22000 krävs det att företagets kvalitetsledningssystem uppfyller kraven i standarden, samt att processer och rutiner är dokumenterade och implementerade i den dagliga verksamheten. Det krävs även att organisationen ständigt arbetar med ett systematiskt förbättringsarbete.

Detta säkerställs genom att ett ackrediterat certifieringsorgan genomför en FSSC 22000-revision som bekräftar att organisationen följer kraven. Minst en gång per år genomförs även en uppföljande revision av verksamheten för att säkerställa att organisationens arbetssätt fortsatt uppfyller kraven.

  Vad är FSSC 22000

Vad är giltighetstiden för FSSC 22000?

Giltighetstiden för en FSSC 22000-certifiering är tre år. Uppföljande revisioner måste genomföras minst en gång om året för att certifieringen ska fortsätta gälla. Vart tredje år genomförs en omcertifiering vars syfte är att säkerställa att ledningssystemet fungerar, och att organisationen fortsatt lever upp till kraven. Klarar organisationen omcertifieringen förlängs certifikatets giltighetstid med tre år. Uppföljande revisioner sker fortsatt minst en gång om året fram tills nästa omcertifiering.

  

FSSC 22000 och ISO 9001

ISO 9001 är en standard för kvalitetsledningssystem. Eftersom FSSC 22000 bygger på ISO 22000 delar de ett gemensamt format med ISO 9001. FSSC 22000 är ett komplement till ISO 9001 och bör inte ses som en ersättare. Genom att kombinera ert kvalitetsledningsarbete utifrån ISO 9001 standarden och FSSC 22000 säkerställer du en produktion av högsta kvalitet. FSSC kan med fördel kombineras med andra ISO standarder för miljöledning: ISO 14001 eller arbetsmiljöledning: ISO 18001. Är ni redan certifierade enligt ISO 9001 har ni en bra grund att stå på inför en FSSC 22000-certifiering.

 

Varför certifiera sig enligt FSSC 22000?

I den här korta informationsvideon förklarar organisationen bakom FSSC 22000 fördelarna med standarden, och varför ni som organisation tjänar på att implementera den.

Vad är nästa steg?

Vill du implementera FSSC 22000 i din organisation är första steget att utbilda dig i de kraven som ställs på en säker livsmedelsproduktion. Det finns exempelvis introduktionskurser för dig som är ny på området, uppdateringskurser för dig som vill lära dig de senaste nyheterna och internrevisorsutbildning för dig som vill lära dig hur du utför internrevision av ert livsmedelssäkerhetssystem.

Utbildningar inom FSSC 22000

Mathias Flink Rönnols

Mathias Flink Rönnols

VP of Growth (Visa mer)
Mathias arbetar som VP of Growth på utbildning.se och har varit på företaget sedan 2016. Hans fokus ligger på att hjälpa människor att hitta utbildningen som tar dem vidare i karriären. Ursprungligen från Stockholm men gjorde en avstickare några mil norrut för att läsa på universitetet. Har en master i Strategic Marketing Management från Uppsala universitet. Han fokuserar på djupgående innehåll och har bland annat varit med och tagit fram och skrivit ledarskapsguiden, projektledarguiden, truckkortsguiden och liftutbildningsguiden. Kan således skillnaden mellan en låglyftande plockviktstruck och en terminaldragare men också vad som är skillnaden mellan en ledare och en chef. (Mindre)

Om

Mathias arbetar som VP of Growth på utbildning.se och har varit på företaget sedan 2016. Hans fokus ligger på att hjälpa människor att hitta utbildningen som tar dem vidare i karriären. Ursprungligen från Stockholm men gjorde en avstickare några mil norrut för att läsa på universitetet. Har en master i Strategic Marketing Management från Uppsala universitet. Han fokuserar på djupgående innehåll och har bland annat varit med och tagit fram och skrivit ledarskapsguiden, projektledarguiden, truckkortsguiden och liftutbildningsguiden. Kan således skillnaden mellan en låglyftande plockviktstruck och en terminaldragare men också vad som är skillnaden mellan en ledare och en chef.

Annonser