Visa utbildning.se som: Mobil
FSSC 22000 certifiering

Vad är FSSC 22000?

FSSC 22000 är en certifiering för kvalitetsledningssystem för livsmedelssäkerhet, även kallat Food Safety Management System, FSMS. Certifieringen gäller för producenter inom hela livsmedelsproduktionen, från tillverkare av livsmedelsförpackningar till matproducenter. Den baseras på ISO-standarden ISO 22000 och ISO TS22002-1 men innehåller även en del tilläggskrav.

Förkortningen FSSC står för Food Safety System Certification och utvecklades av den oberoende organisationen Foundation of Food Safety Certification tillsammans med branschorganisationen Food and Drink Industries of the European Union. Den första versionen av standarden publicerades 2009 men nya versioner tillkommer ständigt.

 

Vad är skillnaden mellan ISO 22000 och FSSC 22000 certifiering?

FSSC 22000-certifieringen är delvis baserad på kraven i ISO 22000, men innehåller utöver det även en rad tilläggskrav. ISO 22000 tillämpningsområde är bredare och kan appliceras av alla företag verksamma inom livsmedelsindustrin. FSSC 22000-certifieringen är begränsad till tillverkare av livsmedelsförpackningar, djurfoder, livsmedel och livsmedelsingredienser som tillsatser och vitaminer.

Själva certifieringsprocessen skiljer sig inte nämnvärt åt. Men kraven för en FSSC 22000-certifiering är mer omfattande och strikta än för en ISO 22000-certifiering. Fördelen med att certifiera sig enligt FSSC 22000 är att den är erkänd av Global Food Safety Initiative, GFSI, och de flesta dagligvarukedjor och livsmedelsföretag i Europa kräver denna certifiering av sina leverantörer. En annan fördel är förbättrade processer vilket kan gynna effektiviteten inom organisationen.

  

Vad krävs för att bli certifierad enligt FSSC 22000?

För att bli certifierad enligt FSSC 22000 krävs det att företagets kvalitetsledningssystem uppfyller kraven i standarden, samt att processer och rutiner är dokumenterade och implementerade i den dagliga verksamheten. Det krävs även att organisationen ständigt arbetar med ett systematiskt förbättringsarbete.

Detta säkerställs genom att ett ackrediterat certifieringsorgan genomför en FSSC 22000-revision som bekräftar att organisationen följer kraven. Minst en gång per år genomförs även en uppföljande revision av verksamheten för att säkerställa att organisationens arbetssätt fortsatt uppfyller kraven.

  Vad är FSSC 22000

Vad är giltighetstiden för FSSC 22000?

Giltighetstiden för en FSSC 22000-certifiering är tre år. Uppföljande revisioner måste genomföras minst en gång om året för att certifieringen ska fortsätta gälla. Vart tredje år genomförs en omcertifiering vars syfte är att säkerställa att ledningssystemet fungerar, och att organisationen fortsatt lever upp till kraven. Klarar organisationen omcertifieringen förlängs certifikatets giltighetstid med tre år. Uppföljande revisioner sker fortsatt minst en gång om året fram tills nästa omcertifiering.

  

FSSC 22000 och ISO 9001

ISO 9001 är en standard för kvalitetsledningssystem. Eftersom FSSC 22000 bygger på ISO 22000 delar de ett gemensamt format med ISO 9001. FSSC 22000 är ett komplement till ISO 9001 och bör inte ses som en ersättare. Genom att kombinera ert kvalitetsledningsarbete utifrån ISO 9001 standarden och FSSC 22000 säkerställer du en produktion av högsta kvalitet. FSSC kan med fördel kombineras med andra ISO standarder för miljöledning: ISO 14001 eller arbetsmiljöledning: ISO 18001. Är ni redan certifierade enligt ISO 9001 har ni en bra grund att stå på inför en FSSC 22000-certifiering.

 

Varför certifiera sig enligt FSSC 22000?

I den här korta informationsvideon förklarar organisationen bakom FSSC 22000 fördelarna med standarden, och varför ni som organisation tjänar på att implementera den.

Vad är nästa steg?

Vill du implementera FSSC 22000 i din organisation är första steget att utbilda dig i de kraven som ställs på en säker livsmedelsproduktion. Bureau Veritas har varit verksamma i Norden i över 150 år och var ordförande i den kommitté som utarbetade den internationella standarden för livsmedelssäkerhet från första början. Utbildningen Krav för FSMS – ISO 22000 + FSSC 22000 ger dig gedigen kunskap i hur du implementerar och förvaltar ett ledningssystem för livsmedelssäkerhet enligt kraven som ställs i FSSC 22000 och ISO 22000.

 

Läs mer om utbildningen

Senast uppdaterad: 29 maj 2019

Du kanske också är intresserad av:

Senast uppdaterad: 2019-03-21

Den stora guiden till coachning – så blir du coach

Coachning är verkligen i ropet just nu och efterfrågan på utbildade coacher är högre än någonsin. Det har blivit alltmer populärt för att stödja den personliga utvecklingen men även företag och organisationer använder coachning som metod för att styra, instruera och utbilda en person eller grupp för att uppnå särskilda mål eller utveckla specifika färdigheter.

Läs mer
Senast uppdaterad: 2018-01-03

Våtrumscertifikat? All information hittar du här

Att utföra våtrumsarbeten innebär stora krav på säkerhet och noggrannhet. Idag är kunderna allt mer måna om att de hantverkare de anlitar är behöriga, det vill säga certifierade eller auktoriserade enligt byggbranschens regler.

Läs mer
Senast uppdaterad: 2019-10-10

Brandfast byter Heta Arbeten mot Brandfarliga Arbeten

Sveriges Byggindustrier ligger bakom initiativet att ta fram ett nytt säkerhetscertifikat för dig som jobbar inom industri-, fastighet- och brandskyddsbranschen. Certifikatet kommer kallas: Brandfarliga Arbeten och förhoppningarna är stora. Men kommer Brandfarliga Arbeten att kunna mäta sig med branschens gigant, Heta Arbeten?

Läs mer
Så fungerar utbildning.se

Sök och hitta en utbildning du är intresserad av


Beställ information eller boka direkt


Du blir kontaktad av utbildningsarrangören

Nyhetsbrev
Prenumerera på vårt nyhetsbrev och ta del av det senaste inom kompetensutveckling!