Visa utbildning.se som: Mobil

Miljöledningssystem – certifiering med ISO 14000 och EMAS

Miljöledningssystem, miljöpolicyer, certifieringar och fallgropar


Att arbeta med miljöpolicyer handlar inte bara om att ett företag ska skaffa sig en certifiering på papperet utan det är tänkt att vara ett bra verktyg för organisationen, baserat på ett affärsmässigt tankesätt samtidigt som det ska gynna miljön. I Sverige är den vanligaste använda certifieringen ISO 14000, men även EMAS-certifieringen finns.Miljöpolicy och miljöarbete

När man inför en miljöpolicy är det viktigt att fastställa en övergripande miljöpolicy och kommunicera ut den tydligt inom organisationen och till eventuella andra intressenter. Bestäm i förväg hur uppföljning ska göras och ha tydliga roller med uttalade ansvarsområden. Dessutom bör organisationen regelbundet se över miljöpolicyn för att göra förbättringar och följa upp delar som fungerar mindre bra.

Både en bättre miljö och en bättre affär

Att en organisation har en miljöpolicy och följer ett miljöledningssystem kan även gynna dem affärsmässigt. Genom att organisationen arbetar aktivt med miljöarbete via miljöledningssystem kan den enskilda organisationen få lägre kostnader för exempelvis avfallshantering. Det bidrar också till en bättre gemensam miljö.

Ha en tydlig kommunikation och bra dialog med intressenter, öppenhet och integrera många delar av företaget. Tänk på att miljöfrågorna ofta har ett längre tidsperspektiv än vanliga företagsfrågor.

ISO 14000 och ISO 14001

ISO 14000 är det samlade begreppet för de standarder som handlar om miljöledning. Redan i början av 1990-talet tog näringslivet initiativet till standarder på miljöledningsområdet vilket resulterade i ISO 14000.

Standarderna i sig skapar ett miljöledningssystem som kan integreras i den befintliga organisationen. Standarderna ger alltså en arbetsmodell och miljöledningssystemet är ett frivilligt verktyg. För att organisationen eller företaget ska kunna certifiera sig mot ISO 14001 behöver de uppfylla särskilda krav.

Idag finns det 5.851 stycken ISO 14001:2004 -certifierade företag i Sverige vilket betyder 11.023 arbetsställen.

Läs mer om kraven för ISO 14000-certifiering på sis.se.

EMAS certifiering

EMAS är EU:s frivilliga miljölednings- och miljörevisionsordning. EMAS är baserat på ISO 14001 och syftet är att förbättra och effektivisera miljöarbetet i organisationer och företag. EMAS tillför ytterligare delar som normalt sett inte ingår i ett miljöledningssystem och den årliga miljöredovisningen ska vara offentlig och publiceras på Naturvårdsverkets webbplats.

Idag finns det 38 svenska företag och organisationer som är certifierade mot EMAS, vilket betyder 46 arbetsställen.

Läs mer om EMAS på Naturvårdsverkets webbplats.

Undvik de vanliga fallgroparna vid miljöcertifiering:

Här är några vanliga fallgropar att tänka på när ditt företag eller organisation funderar på att införa ett miljöledningssystem och miljöpolicy:

  • Skaffa inte bara ett certifikat för att det är snyggt på papperet
  • Om en medarbetare får uppdraget att ta fram en miljöpolicy behöver personen även få avsätta den tid som behövs för att genomföra det. Och medarbetaren kan även behöva utbilda sig om hen saknar kunskap.
  • Genomför inte bara enkla åtgärder.
  • Krångla inte till det för mycket.
  • Se till att företagsledningen stöder projektet och att alla mellanchefer är med på banan. De behöver stödja projektet för att hela organisationen ska kunna arbeta effektivt efter miljöledningssystemet.

Text: Mia Wahlberg
Publicerad: 2015-02-25
Källa: SIS, Naturvårdsverket och Certifiering.nu.


Tips på utbildningar inom miljöarbete

Här är några sidor med samlade kurser och utbildningar inom områden som kan vara intressanta för dig som arbetar med er organisations miljöpolicy och handlingsplaner:

Senast uppdaterad: 20 sep 2019

Du kanske också är intresserad av:

Senast uppdaterad: 2020-03-10

5 skäl till att bli hälsocoach

Tycker du att välbefinnande och hälsa är det viktigaste som finns? Som hälsocoach gör du verklig skillnad för personer, företag och organisationer. Vi listar 5 skäl till varför du ska börja med hälsocoaching!

Läs mer
Senast uppdaterad: 2019-10-10

Brandfast byter ’Heta Arbeten’ -certifikatet mot ’Brandfarliga Arbeten’

Sveriges Byggindustrier ligger bakom initiativet att ta fram ett nytt säkerhetscertifikat för dig som jobbar inom industri-, fastighet- och brandskyddsbranschen. Certifikatet kommer kallas: Brandfarliga Arbeten och förhoppningarna är stora. Men kommer Brandfarliga Arbeten att kunna mäta sig med branschens gigant, Heta Arbeten?

Läs mer
Senast uppdaterad: 2019-05-29

Vad är FSSC 22000?

FSSC 22000 är en certifiering för kvalitetsledningssystem för livsmedelssäkerhet, även kallat Food Safety Management System, FSMS. Certifieringen gäller för producenter inom hela livsmedelsproduktionen, från tillverkare av livsmedelsförpackningar till matproducenter. Den baseras på ISO-standarden ISO 22000 och ISO TS22002-1 men innehåller även en del tilläggskrav.
Läs mer
Så fungerar utbildning.se

Sök och hitta en utbildning du är intresserad av


Beställ information eller boka direkt


Du blir kontaktad av utbildningsarrangören

Nyhetsbrev
Prenumerera på vårt nyhetsbrev och ta del av det senaste inom kompetensutveckling!