Visa utbildning.se som: Mobil

Försäkringsersättning

Svenska Försäkringsföreningen
Kort om utbildningen
Längd: 1 dag
Pris: 5 900 SEK exkl. moms
Nästa tillfälle: 2018-03-14 09:00 - Stockholm
Sista ansökan: 2018-03-09
   
Ort: Stockholm

Beskrivning av: Försäkringsersättning

forsakringsersattning

Frågan om vid vilken tidpunkt försäkringsersättning förfaller till betalning har stor praktisk betydelse. Den i Försäkringsavtalslagen (FAL) angivna tidpunkten – en månad efter det att den ersättningsberättigade lagt fram den utredning som skäligen kan begäras – är allt annat än exakt angiven. Avgörande betydelse är en avvägning mellan försäkringsgivarens skaderegleringsplikt på ena sidan och den ersättningsberättigades skyldighet att lägga fram nödvändig utredning på den andra.

Vid kursen analyseras och diskuteras denna avvägning i syfte att klargöra vad som konkret krävs för att den bestämda månadsfristen skall börja löpa.

Målgrupp

Kursen riktar sig i första hand till dig som är exempelvis skadereglerare, försäkringsjurist, skadechef, ombud eller advokat.

Kursinnehåll

  • Aktuell lagstiftning och annat källmaterial
  • Vad innebär försäkringsbolagets skaderegleringsplikt?
  • Vad innebär den ersättningsberättigades skyldighet att lägga fram erforderlig utredning?
  • I vilken utsträckning inverkar försäkringsbolagets passivitet?

Tid & plats

Kursen hålls i Svenska Försäkringsförenigens lokaler på Karlavägen 108, 6 trappor.

Registrering med kaffe och smörgås från 8.30. Undervisning mellan 9.00-16.00.

Mat & logi

Lunch och fika ingår i kursavgiften.

Kursledare

Kursen leds av Marcus Radetzki, professor i civilrätt vid Stockholms universitet, specialist inom försäkrings- och skadeståndsrätt med lång erfarenhet av utbildning i näringslivet.

Intresseanmälan

Fyll i dina uppgifter om du är intresserad och vill veta mer om kursen: Försäkringsersättning.


En intresseanmälan ger dig möjlighet att komma i kontakt med utbildningsarrangören


Du blir kontaktad och får mer information - För att kunna ta rätt beslut


En intresseanmälan är ingen bokning. Du förbinder dig inte till något

Errors
Valfritt
Valfritt
Valfritt
Valfritt
Valfritt

Svenska Försäkringsföreningen

Svenska Försäkringsföreningen

Svenska Försäkringsföreningen (SFF) är en fristående ideell förening som arbetar med kompetensutveckling och nätverkande i pensions- och försäkringsfrågor. Utbildningsverksamheten Svenska Försäkringsföreningens mål är att öka medlemmarnas attraktionskraft genom att utveckla och tillhandahålla både yrkesspecifik som generell kompetensutveckling inom försäkringsområdet samt...


Läs mer om Svenska Försäkringsföreningen och visa alla utbildningar.

Kontaktuppgifter till Svenska Försäkringsföreningen

Svenska Försäkringsföreningen

Karlavägen 108, 6tr
11526 Stockholm

 Visa telefonnummer