Visa utbildning.se som: Mobil

Försäkringsersättning

Svenska Försäkringsföreningen
Kort om utbildningen
Längd: 1 dag
Pris: 5 900 SEK exkl. moms
   
Ort: Stockholm
Typ: Öppen utbildning

Kursbeskrivning

forsakringsersattning

Frågan om vid vilken tidpunkt försäkringsersättning förfaller till betalning har stor praktisk betydelse. Den i Försäkringsavtalslagen (FAL) angivna tidpunkten – en månad efter det att den ersättningsberättigade lagt fram den utredning som skäligen kan begäras – är allt annat än exakt angiven. Avgörande betydelse är en avvägning mellan försäkringsgivarens skaderegleringsplikt på ena sidan och den ersättningsberättigades skyldighet att lägga fram nödvändig utredning på den andra.

Vid kursen analyseras och diskuteras denna avvägning i syfte att klargöra vad som konkret krävs för att den bestämda månadsfristen skall börja löpa.

Målgrupp

Kursen riktar sig i första hand till dig som är exempelvis skadereglerare, försäkringsjurist, skadechef, ombud eller advokat.

Kursinnehåll

  • Aktuell lagstiftning och annat källmaterial
  • Vad innebär försäkringsbolagets skaderegleringsplikt?
  • Vad innebär den ersättningsberättigades skyldighet att lägga fram erforderlig utredning?
  • I vilken utsträckning inverkar försäkringsbolagets passivitet?

Tid & plats

Kursen hålls i Svenska Försäkringsförenigens lokaler på Karlavägen 108, Stockholm .

Registrering med kaffe och frukostfralla från 8.30. Undervisning mellan 9.00-16.00.

Investering

Företagsmedlem: 5 900 kr
Personlig medlem: 7 900 kr
Fullt pris: 8 500 kr

Alla priser anges exkl. moms.

Mat & logi

Frukostfralla, lunch och fika ingår i kursavgiften.

Kursledare

Kursen leds av Marcus Radetzki, professor i civilrätt vid Stockholms universitet, specialist inom försäkrings- och skadeståndsrätt med lång erfarenhet av utbildning i näringslivet.

Intresseanmälan

Fyll i formuläret för att få mer information om Försäkringsersättning, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

Svenska Försäkringsföreningen

Svenska Försäkringsföreningen

Svenska Försäkringsföreningen (SFF) är en fristående ideell förening som arbetar med kompetensutveckling och nätverkande i pensions- och försäkringsfrågor. Utbildningsverksamheten Svenska Försäkringsföreningens mål är att öka medlemmarnas attraktionskraft genom att utveckla och tillhandahålla både yrkesspecifik som generell kompetensutveckling inom försäkringsområdet samt...


Läs mer om Svenska Försäkringsföreningen och visa alla utbildningar.

Kontaktuppgifter

Svenska Försäkringsföreningen

Karlavägen 108, 6tr
11526 Stockholm

 Visa telefonnummer