Visa utbildning.se som: Mobil

Sandholm Associates AB

Sandholm Associates AB har i över 50 år erbjudit konsultation och utbildning samt varit den ledande aktören gällande kvalitet, förbättringsarbete, Sex Sigma och Lean i Skandinavien.

Bland uppdragsgivarna finns många företag som framgångsrikt arbetat med förbättringsarbete, tex ABB, Banverket, Cementa, DHL, Elgiganten, Försvarsmakten, Sodexo, Swedbank, Volvo samt flertalet regioner och kommuner.

Parallellt med konsultverksamheten har Sandholm Associates fortlöpande utvecklat utbildningsprogram med inriktning på kvalitet, förbättringsarbete och verksamhetsutveckling.

”The Sandholm Way”
Utgör en central värdegrund inom företaget och är baserad på mångårig erfarenhet
av hur ett framgångsrikt verksamhetsutvecklingsarbete bör bedrivas.

Resultatfokus
Vår avsikt med kvalitets- och förbättringsarbete är att fina resultat skall uppnås.

Verksamhets- och situationsanpassat angreppssätt
Vi anser att angreppssätten i kvalitets- och förbättringsarbetet måste
anpassas till den aktuella verksamheten och situationen.

Hjälp till självhjälp
Vi anser att kvalitetsarbetet primärt skall bedrivas av chefer och medarbetare
i den egna organisationen. Konsulter skall inte ta över ansvaret utan verka för kompetensuppbyggnad, rådgivning och mentorskap.

Metod- och kunskapsutveckling
Vi är engagerade i forskningen kring kvalitetsutveckling då vår strävan är att
ständigt utveckla de koncept, metoder och verktyg som används.

Praktiskt lärande och erfarenhetsuppbyggnad
Våra utbildningar baseras i hög grad på övningar, praktikfall och eget projektarbete.

Ledarskap och kulturförändring
Vi anser att bra ledar- och medarbetarskap, tillsammans med en organisationskultur där man sätter verksamhetens kunder i centrum, är viktiga för att nå goda resultat.  

Våra kunders resultat är grunden för vår framgång
Vår viktigaste marknadsföring är de fina resultat och effekter som våra kunder uppnått till följd av nya angreppssätt och kunskaper som vi hjälpt dem med.

Visa alla utbildningar med Sandholm Associates AB

Utbildningar

Utbildning
Hållbarhet Längd Pris Ort Snittbetyg
Resultatinriktat hållbarhetsarbete 2 dagar Från 11 900 SEK Flera orter (3)
4,7 (12)
Kvalitet & Ledningssystem
Kvalitetschefskurs 20 dagar Från 98 900 SEK Flera orter (3)
4,6 (13)
Internrevision
Kvalitetsrevision 3 dagar Från 19 800 SEK Flera orter (3)
4,8 (12)
Organisation / verksamhet
Verksamhetsutveckling
Förändringsledning med fokus på förbättring 3 dagar Från 19 800 SEK Flera orter (3)
4,8 (12)
Leverantörskvalitet 2 dagar Från 12 500 SEK Flera orter (3)
4,6 (12)
Mätsystemanalys 1 dag Från 6 300 SEK Flera orter (3)
4,8 (12)
Processer och processorientering 3 dagar Från 19 800 SEK Flera orter (3)
4,7 (12)
Processutveckling mot Lean 12 dagar Från 59 800 SEK Stockholm
Six Sigma Black Belt 22 dagar Från 98 800 SEK Flera orter (3)
4,6 (13)
Six Sigma Black Belt Workshop 2 dagar Från 13 500 SEK Flera orter (3)
4,8 (13)
Six Sigma Green Belt 6 dagar Från 35 800 SEK Flera orter (3)
4,7 (12)
Six Sigma Yellow Belt 3 dagar Från 19 800 SEK Stockholm
Sponsorutbildning för Sex Sigma och Lean 1 dag Från 6 300 SEK Flera orter (3)
4,8 (12)
Statistisk processanalys 3 dagar Från 18 400 SEK Flera orter (3)
4,6 (16)
Tillämpad statistik och dataanalys 14 dagar Från 63 800 SEK Flera orter (3)
4,6 (12)
Värdeflödesanalys och processutveckling 4 dagar Från 26 800 SEK Flera orter (3)
4,6 (12)

Visa alla

Intresseanmälan

Fyll i formuläret om du vill komma i kontakt med Sandholm Associates AB och veta mer om deras utbildningar.

Kontakt

Sandholm Associates AB

Tegnérgatan 40
113 59 Stockholm

 Visa telefonnummer

Recensioner

Snittbetyg: 4,6

Baseras på 270 recensioner.

Kent Bengtsson
(5)
Genom att delta i övningarna blir inlärning av Leanteorier enkel och lätt att förstå. Staffan som kursledare var toppen.
Håkan
Flödesaffektivitet kontra resurseffektivitet, vilken skillnad på synsätt. Mycket bra kurs.
Anna
Bra kurs, Leanspel gav verkligen nya perspektiv.
Recensioner
Arrangörsrecensioner
(4,6)
Baseras på 270 recensioner.
Intresseanmälan

För att få mer information från Sandholm Associates AB, fyll i dina uppgifter: