Supplier Quality Manager

Sandholm Associates AB, i Stockholm
Längd
15 dagar
Pris
76 000 SEK exkl. moms
Nästa kurstillfälle
3 oktober, 2024 se detaljer
Utbildningsform
Öppen utbildning
Längd
15 dagar
Pris
76 000 SEK exkl. moms
Nästa kurstillfälle
3 oktober, 2024 se detaljer
Utbildningsform
Öppen utbildning
Från 76 000 SEK exkl. moms / person

Kursbeskrivning

Supplier Quality Manager

Inom många organisationer/företag spelar leverantörer en viktig roll för hur den egna verksamheten lyckas. Därför är det viktigt att fokusera på att bygga effektiva och värdeskapande leverantörsrelationer. Något som delvis ställer helt nya krav på de personer som arbetar med leverantörskvalitet och leverantörsutveckling.

Genom detta utbildningsprogram ges deltagarna de kunskaper som krävs för att framgångsrikt driva detta arbete i rollen som Leverantörsutvecklare, Supplier Quality Manager, Supplier Quality Assurance Engineer eller liknande roller rörande leverantörskvalitet.

Syfte

Deltagarna ska efter kursen kunna leda arbete med att införa effektiva metoder för att utveckla, säkra och styra kvalitet och leveranssäkerhet på inköpta varor och tjänster.

Kommande kursstarter

1 tillgänglig kursstart

3 oktober, 2024

 • Öppen utbildning
 • Stockholm

Målgrupp

Personer som arbetar med eller leder arbetet med att utveckla och kvalitetssäkra verksamhetens leverantörer i roller så som Leverantörsutvecklare, Supplier Quality Manager, Supplier Quality Assurance Engineer eller liknande.  

Kursinnehåll

 • Utvecklingen av relationen mellan organisationen och dess leverantörer
 • Kvalitet, inköp och leverantörskvalitet
 • Inköpsstrategier med fokus på kvalitet och goda resultat
 • Klassning utifrån betydelse och påverkan på den egna verksamhetens resultat
 • Identifiera och bedöma potentiella leverantörers förmåga
 • Effektiv upphandling, ledningssystem och standarder som berör leverantörer
 • Att ställa krav på samt utvärdera leverantörers kvalitetsarbete och förbättringsförmåga
 • IATF 16949, PPAP och APQP – viktiga lärdomar om metodkrav (SPS, MSA, FMEA)
 • Utbildning och träning av leverantörer samt kravställande av kvalitets- oh förbättringskunskap
 • Kvalitetskontroll och bedömning av utfallsprov
 • Leverantörsrevisioner och leverantörsuppföljning
 • Partnerskap inom kvalitetsområdet och förbättringssamarbete
 • Värdeskapande leverantörsrelationer
 • Leverantörsutveckling mot hållbarhet
 • Introduktion till förbättringsarbete och kundorienterad verksamhetsutveckling
 • Ekonomisk potential, kvalitetsbristkostnader och kundrelaterade förbättringsmöjligheter
 • Sex Sigma och Lean – bakgrund och innebörd
 • Förbättringsarbetets organisation – roller och ansvar
 • Ledarskap för ständiga förbättringar
 • Att identifiera förbättringsmöjligheter och välja strategiskt viktiga förbättringsprojekt
 • Planera och leda mindre förbättringsprojekt
 • Att förstå variationer – Slumpmässiga och systematiska variationer
 • Användning av Minitab
 • Styrdiagram och SPS
 • Utvärdering av mätetal i tidsföljd: I-mR Chart, Xbar-R Chart, P Chart
 • Estimate och stages
 • När skall man styra/reagera och när stör man processen om man agerar?
 • Att använda kunskap om processens tidigare variationer
 • Faran av att summera data i tidsföljd
 • Processutfall och processduglighet (Cp och Cpk)
 • Kartläggning av produkt- och kundflöden – nuvarande tillstånd
 • Att skilja på värdeskapande och icke-värdeskapande arbete
 • Identifiering av slöserier och förluster
 • Resurseffektivitet och flödeseffektivitet
 • Hur kan man åstadkomma ett leanflöde?
 • Balansering av flöden
 • Dragande- och tryckande system – Kanban
 • Ställtidsreduktion – SMED
 • Flaskhalsar
 • Utjämning av flöde
 • Minskad partistorlek och enstycksflöde
 • Kvalitetsrevisioner som en del av verksamhetens kvalitetsarbete
 • Ledningssystem för kvalitet, kvalitetsstandarder och ISO 9001
 • Revisionsmetodik och ISO 19011
 • Systemdokumentation, revisionsunderlag och förberedelser
 • Planering av revisioner av olika slag
 • Revisorns roll, uppträdande och intervjuteknik
 • Genomförande av revisioner och hantering av vanliga svårigheter
 • Hantering av avvikelser, problemlösning, uppföljning och förbättringsarbete
 • Utvärdering och förbättring av revisionsprocessen

Upplägg

Utbildningen genomförs blandat med föreläsningar, diskussioner och gruppövningar. Mellan kurstillfällena ingår digitala coachning tillfällen. Parallellt med utbildningen arbetar deltagarna med projektuppgifter för att omsätta teori i praktik. 

Dokumentation
Böckerna:
– Ständiga förbättringar av Lars Sörqvist
– Lean av Lars Sörqvist och Marita Bergendahl
– Sex Sigma av Lars Sörqvist och Folke Höglund
– Kvalitetsbristkostnader av Lars Sörqvist
Kompendium:
– Kvalitetsrevision
– Praktisk statistik Basic av Jörgen Gustafsson
- PDF-kopior på visade ppt-bilder.

Tid & plats

Utbildningen genomförs i Sandholms kurslokaler på Tegnergatan 40 i Stockholm eller online via Zoom.

Kurstillfällen hösten 2024:
Modul 1, 3-4 oktober – Leverantörskvalitet och värdeskapande leverantörsrelationer
Modul 2, 17 och 24-25 oktober – Problemlösning med förbättringsverktyg
Modul 3, 12 och 18-19 november – Statistisk processanalys
Modul 4, våren 2025 – Värdeflödesanalys och processutveckling (4 dagar i klassrum fördelade i två block)
Modul 5, våren 2025 – Kvalitetsrevision (3 dagar)

Datum för våren 2025 kommer under maj 2024

Mat & logi

Vid sammankomster i Sandholms lokaler ingår förmiddagsfika, lunch och eftermiddagsfika i kursavgiften. 

Kursledare

Jon Fangel Seniorkonsult och utbildare

Jon Fangel verkar inom Sandholm Associates som seniorkonsult och utbildare. Han har en masterexamen inom processmetallurgi som Bergsingenjör från KTH. Jon är specialiserad på praktisk förändrings- och förbättringshantering med datainsamling, analys och visualisering. Han har mycket goda kunskaper om- samt lång erfarenhet av utvecklingsarbete kring Lean och är expert på affärsutveckling och företagsomvandling.

Hans utbildningsområden är inom leverantörskvalitet, Lean och visualisering av processer. I rollen som konsult har han erfarenhet av att stötta och coacha organisationer med implementering av Lean, förbättringsarbete, processutveckling, affärsutveckling och företagsomvandling.

Examen, diplom m.m.

  

Efter genomförd utbildning och godkända projektuppgifter diplomeras deltagarna som Supplier Quality Manager. Som del i kursen ges deltagarna även diplomering som Lean Sex Sigma Green Belt.

Intresseanmälan

Beställ information

Fyll i formuläret för att få mer information om Supplier Quality Manager, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

reCAPTCHA logo Den här hemsidan är skyddad av reCAPTCHA och Googles Integritetspolicy och Användarvillkor tillämapas.
Sandholm Associates AB
Tegnérgatan 40
113 59 Stockholm

Sandholm Associates AB Sandholm Associates AB har i över 50 år erbjudit konsultation och utbildning samt varit den ledande aktören gällande kvalitet, förbättringsarbete, Sex Sigma och Lean i Skandinavien. Bland uppdragsgivarna finns många företag som framgångsrikt arbetat med förbättringsarbete, tex...

Läs mer om Sandholm Associates AB och visa alla utbildningar.

Highlights