Gör vår undersökning om kompetensutveckling för chansen att vinna en helt gratis utbildning från Keystone Production!

Systemförvaltning med pm3 & ITIL i samverkan

Längd
2 dagar
Längd
2 dagar
Få mer information om utbildningen, arrangörerna svarar oftast inom 48h 👍

Beskrivning av: Systemförvaltning med pm3 & ITIL i samverkan

På den här kursen lär du dig helheten inom systemförvaltning med förvaltningsmodeller, processer, organisation och roller för styrning, ledning och effektiv förvaltning av IT-system. Vi blandar teori med praktik och har stort fokus på att du snabbt och enkelt ska kunna realisera dina nya kunskaper i din normala arbetsmiljö. Under kursens workshops tillägnar du dig praktiska kunskaper för att kunna leda systemförvaltningsuppdrag och verka i en komplex organisation, både internt och mot externa kunder.

Under kursens workshops tillägnar du dig praktiska kunskaper för att kunna leda systemförvaltningsuppdrag och verka i en komplex organisation, både internt och mot externa kunder.

Systemförvaltning med pm3 & ITIL i samverkan Delivery Methods

 • 2-dagars instruktörsledd kurs

Systemförvaltning med pm3 & ITIL i samverkan Course Benefits

 • Bygga upp en fungerande organisation med tydliga roller för systemförvaltning
 • Etablering av förvaltningsmodell, förvaltningsplan och stödjande ITIL-processer
 • Planera, styra, leda och följa upp definerade förvaltningsobjekt
 • Underhålla och utveckla förvaltningsprodukter med hög kvalitet och tillgänglighet
 • Minimera osäkerhet och risk med valda metoder och processer
 • Använda nyttovärdering för att möta verksamhetsbehoven
 • Fokusera på kontinuerlig förbättring genom inbäddad inlärning på arbetsplatsen
 • Använda konceptet ”Enkla Förvaltningen” ,ett pragmatiskt synsätt på snabb och effektiv etablering

Outline

Introduktion till systemförvaltning

 • Begreppsvärld inom systemförvaltning
 • Struktur och helhetsperspektivet. Hur hänger allt ihop?
 • Helhetsåtagande ”End to End”. Behövs detta och hur?
 • Modeller och metoder, livscykler och processer
 • Jämförelser moderna metoder med traditionella metoder
 • Systemförvaltning som nyttovärdedriven leverans
 • Continuous Delivery – kontinuerliga och automatiserade förbättringar

Vad är förvaltning?

 • Generellt och systemförvaltningsspecifikt
 • Mål, målsättning, aktiviteter och kostnader
 • Övertagande från utvecklingsprojekt till förvaltning inkl checklista

Förvaltningsmodeller, stödjande processer och ramverk

 • pm3 –modellen samt en inblick i ITm5 och COBIT
 • ITIL v2 – processerna inom Service Support och Service Delivery
 • ITIL v3 - livscykelperspektivet och de nya processerna
 • Lifecycle Management (AM & SAM)
 • ITsmf – stöd och intresseorganisation
 • Trender
 • Fokusera på affärsvärde

Organisation & Roller

 • Organisationens struktur
 • Styrning vs ledning
 • Förvaltningsroller inom verksamhet & IT
 • Säkring av ”End to End” åtagande med drift, teknik och support
 • Organisatoriska mål och processmål
 • Verktyg och hjälpmedel. Förstudie, RACI-modell, intressentmatris och planeringsansvar
 • Agila arbetssätt, KANBAN

Förvaltningsplanering

 • Varför planera? Hur planera?
 • Planeringsunderlag och planeringsstruktur
 • Förvaltningsplan och operativ plan, vad ingår?
 • Årsplanering, strategisk planering, ändring och releaseplanering
 • Möten. Vilka är viktiga? Exempel på agendor och periodicitet

Ändringshantering

 • Vad betyder det att ha kontroll på ändringar?
 • Mål, effektivitetsmål
 • Change control och RFC, nyttobaserad prioritering
 • Verktygsstöd
 • Styr och kontrollfunktioner CCB/CAB/ECAB

Releasehantering

 • Vad ingår?
 • Mål, produktivitetsmål
 • Framgångsfaktorer för Releasehantering
 • Release Automation
 • Agila metoder

Konfigurationshantering

 • Konfigurationsidentifiering-kontroll, verifiering/validering och Revision
 • Konfigurationsobjekt (CI’s) och CMDB
 • Syfte och nytta
 • Verktygsstöd

Testhantering

 • Testfilosofi, "The safe assumption, untested code doesn't work."
 • Verktygsstöd
 • Test Automation

Informationssäkerhet & IT-Revision

 • Riskbedömning, Riskanalys (BIA), Riskhantering
 • Kontinuitetsplanering, katastrofplanering och tester, D/R-lösningar
 • MSB, Ledningssystem, ISO/IEC27000
 • IT-revision. Varför revision och hur kan förvaltningen hjälpa till?

Förvaltningsavtal och uppföljning

 • Mellan vilka parter? Vad ska jag tänka på?
 • Vad skall följas upp och hur? Val av KPI:er
 • Om vi inte vet var vi är, har vi svårt att se vart vi ska …

”Enkla Förvaltningen”

 • Inblick i konceptet ”Enkla Förvaltningen”
 • Tips och råd hur man etablerar enkel och fungerande förvaltning.
 • Förvaltningsetablering
 • Prioritering – ”behandla inte alla lika”
 • Förvaltningsprocessen och förvaltningens ramverk
 • Sätt rätt nivå med mognadsmodeller och jobba rätt med matriser
 • Sund relation mellan verksamhet och IT samt mot externa partners

Intresseanmälan

Beställ information

Fyll i formuläret för att få mer information om Systemförvaltning med pm3 & ITIL i samverkan, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

reCAPTCHA logo Den här hemsidan är skyddad av reCAPTCHA och Googles Integritetspolicy och Användarvillkor tillämpas.
Learning Tree International AB
Fleminggatan 7
112 26 Stockholm

Learning Tree International

Learning Tree är ett internationellt utbildningsföretag med över 40 års erfarenhet av att leverera utbildning till yrkesverksamma IT-proffs, projektledare, verksamhetsutvecklare och chefer. Vi erbjuder allt från enstaka kurser till globala utbildningsprogram, och vi hjälper våra kunder att införa hållbara processer som fungerar idag och förbereder...

Läs mer om Learning Tree International AB och visa alla utbildningar.

Highlights