Visa utbildning.se som: Mobil

Har covid-19 påverkat dina planer på att läsa en utbildning? Svara på vår korta undersökning och hjälp oss att hjälpa dig!

Learning Tree InternationalPraktisk, lärarledd utbildning för IT-specialister, projektledare och chefer

Learning Tree är ett internationellt utbildningsföretag med över 40 års erfarenhet av att leverera utbildning till yrkesverksamma IT-proffs, projektledare, verksamhetsutvecklare och chefer.

Vi erbjuder allt från enstaka kurser till globala utbildningsprogram, och vi hjälper våra kunder att införa hållbara processer som fungerar idag och förbereder organisationen för framtida utmaningar.

Genom egen kursutveckling och samarbeten med viktiga aktörer såsom Microsoft, APMG, CompTIA, Scrum Alliance ICAgile, PMI och många fler kan Learning Tree erbjuda ett av Sveriges största kursutbud inom IT, projektledning och ledarskap.

Utbildningsformer 

  • Öppen, schemalagd utbildning
  • Onlinekurser, live via AnyWare
  • Företagsintern utbildning
  • Coachning och workshops

Live, Online, AnyWare™- ditt klassrum finns där du befinner dig.

AnyWare är vår oslagbara plattform för lärarledda kurser live, online. Du får samma praktiska utbildning som på våra utbildningscenter, men du deltar hemifrån, på jobbet eller på närmaste AnyWare™ Center. 

Genom AnyWare kan du välja bland hundratals lärarledda kurser och kurstillfällen som hålls runt om i världen

Välkommen till Learning Tree!

Visa alla utbildningar med Learning Tree International AB

Hur påverkar COVID-19 denna arrangörs utbildningar?

Vi på utbildning.se är övertygade om att kunskap driver människor och organisationer framåt. Det gör även de arrangörer vi samarbetar med.
Många utbildningar ställs exempelvis om från klassrums- till distansutbildning.

För att ta reda på om en utbildningpåverkas med anledning av COVID-19, kontakta gärna arrangören.

Utbildningar

Utbildning
Ekonomi
Ekonomi för icke-ekonomer Längd Pris Ort Snittbetyg
Ekonomi och redovisning för icke-ekonomer 3 dagar Från 26 500 SEK Distans
Försäljning
Förhandlingsteknik
Negotiation Skills for Project Managers 1 dag Från 4 950 SEK Distans
IT - Avancerad
Administering Relational Databases on Microsoft Azure Training (DP-300) 4 dagar Från 27 000 SEK Distans
Advanced Tableau Training 3 dagar Från 27 500 SEK Distans
Analyzing Data with Power BI Training (DA-100) 4 dagar Från 27 000 SEK Distans
Applied Data Visualization with R and ggplot2 Training 1 dag Från 9 900 SEK Distans
Applied Deep Learning with PyTorch 2 dagar Från 17 500 SEK Distans
ASP.NET Core for ASP.NET Developers Training 3 dagar Från 23 950 SEK Distans
Automating Administration With Windows PowerShell Training (10961) 5 dagar Från 30 950 SEK Flera orter (2)
Azure Administration for AWS SysOps (AZ-010) 2 dagar Från 20 900 SEK Distans
Azure Data Factory Training: Designing and Implementing Data Integration Solutions 3 dagar Från 23 950 SEK Distans
Azure Stack HCI Training (WS-013) 3 dagar Från 23 000 SEK Distans
BCS Certificate in Modelling Business Processes 3 dagar Från 30 750 SEK Distans
Building Applications and Solutions with Microsoft 365 Core Services (MS-600) 5 dagar Från 32 000 SEK Distans
Certified Authorisation Professional (CAP) Certification and Training 5 dagar Från 35 100 SEK Distans
COBIT® 2019 Foundation Training 2 dagar Från 26 500 SEK Distans
Data Visualization with Python Training 3 dagar Från 26 500 SEK Distans
Data Wrangling with Python Training 3 dagar Från 26 500 SEK Distans
Deep Learning for Natural Language Processing 3 dagar Från 23 000 SEK Distans
Deploying and Managing Office 365 Hybrid Deployments Training (10984) 3 dagar Från 27 500 SEK Distans
Designing an Azure Data Solution Training (DP-201) 2 dagar Från 27 400 SEK Distans
Designing and Deploying SAP on Azure Training (AZ-120) 4 dagar Från 31 500 SEK Distans
Designing and Implementing a Data Science Solution on Azure (DP-100) 3 dagar Från 28 000 SEK Distans
Designing and Implementing Microsoft DevOps Solutions Training (AZ-400) 5 dagar Från 32 900 SEK Distans
Developing Solutions for Microsoft Azure Training (AZ-204) 5 dagar Från 32 900 SEK Distans
DevOps Foundation® (DOFO) 2 dagar Från 14 200 SEK Distans
DevOps Leader® (DOL) 2 dagar Från 16 000 SEK Distans
DevSecOps Foundation (DSOF) 2 dagar Från 16 000 SEK Distans
Diversity in the Workplace Training: Building Bridges of Understanding 2 dagar Från 15 400 SEK Distans
Dynamics 365 Fundamentals Training (MB-901) 2 dagar Från 13 000 SEK Distans
Getting Started With Kubernetes 2 dagar Från 20 400 SEK Distans
Implementing an Azure Data Solution Training (DP-200) 3 dagar Från 27 400 SEK Distans
Implementing Microsoft Azure Cosmos DB Solutions (20777) 3 dagar Från 26 500 SEK Distans
Introduction to Application Development with TensorFlow and Keras Training 2 dagar Från 20 900 SEK Distans
Introduction to Data Science, Machine Learning & AI using Python Training 5 dagar Från 32 500 SEK Distans
Introduction to Data Science, Machine Learning & AI using R 5 dagar Från 30 950 SEK Flera orter (2)
4,7 (10)
Introduction to Decision Analysis 4 dagar Från 30 750 SEK Distans
Introduction to Docker Training 2 dagar Från 15 400 SEK Distans
Introduction to SharePoint 2019 Training 4 dagar Från 30 750 SEK Distans
Introduction to Statistics 2 dagar Från 20 900 SEK Distans
Introduction To Technical Writing Training 4 dagar Från 27 950 SEK Distans
Machine Learning with AWS Training 2 dagar Från 15 400 SEK Distans
Managing Microsoft Teams Training (MS-700) 5 dagar Från 33 000 SEK Distans
Managing Modern Desktops (MD-101) 5 dagar Från 32 900 SEK Distans
Mastering Bots: Design and Build an Advanced Digital Workforce 3 dagar Från 16 500 SEK Distans
Microsoft 365 Messaging Training (MS-203) 5 dagar Från 33 000 SEK Distans
Microsoft Azure Architect Design Training (AZ-304) 4 dagar Från 30 300 SEK Distans
Microsoft Azure Architect Technologies Training (AZ-303) 5 dagar Från 31 300 SEK Distans
Microsoft Azure Fundamentals Training (AZ-900T00) 2 dagar Från 20 900 SEK Distans
Microsoft Azure IoT Developer Training (AZ-220) 4 dagar Från 26 500 SEK Distans
Microsoft Azure Solutions for AWS Developers Training (AZ-020) 3 dagar Från 26 500 SEK Distans
Microsoft Azure Technologies for AWS Architects Training (AZ-030) 4 dagar Från 27 000 SEK Distans
Microsoft Dynamics 365 + Power Platform Solution Architect Training (MB-600) 3 dagar Från 23 000 SEK Distans
Microsoft Dynamics 365 Core Finance and Operations Training (MB-300) 3 dagar Från 23 000 SEK Distans
Microsoft Dynamics 365 Customer Service Training (MB-230) 1 dag Från 9 500 SEK Distans
Microsoft Dynamics 365 Field Service Training (MB-240) 3 dagar Från 23 000 SEK Distans
Microsoft Dynamics 365 Finance and Operations Apps Developer Training (MB-500) 3 dagar Från 23 000 SEK Distans
Microsoft Dynamics 365 Finance Training (MB-310) 4 dagar Från 27 000 SEK Distans
Microsoft Dynamics 365 Marketing Training (MB-220) 4 dagar Från 27 000 SEK Distans
Microsoft Dynamics 365 Sales Training (MB-210) 1 dag Från 9 500 SEK Distans
Microsoft Dynamics 365 Supply Chain Management Training (MB-330) 4 dagar Från 27 000 SEK Distans
Microsoft Dynamics 365 Supply Chain Management, Manufacturing Training (MB-320) 4 dagar Från 27 000 SEK Distans
Microsoft Power Apps and Power Automate (Flow) Training - Building No Code Solutions 3 dagar Från 26 500 SEK Distans
Microsoft Power Platform + Dynamics 365 Core (MB-200) 5 dagar Från 29 900 SEK Distans
Microsoft Power Platform Fundamentals Training (PL-900) 2 dagar Från 13 000 SEK Distans
Microsoft PowerApps + Dynamics 365 Developer Training (MB-400) 3 dagar Från 23 000 SEK Distans
Migrate Open Source Data Workloads to Azure Training (DP-070) 1 dag Från 7 200 SEK Distans
Migrating Application Workloads to Azure (WS-050) 2 dagar Från 20 900 SEK Distans
Model Based System Engineering with SysML Training 3 dagar Från 23 950 SEK Distans
Nintex O365 Forms Training 2 dagar Från 20 900 SEK Distans
Nintex O365 Workflow Training 3 dagar Från 26 500 SEK Distans
SharePoint Hybrid Deployment and Migration Training (MS-050) 5 dagar Från 32 900 SEK Distans
Systemförvaltning med pm3 & ITIL i samverkan 2 dagar Från 20 900 SEK Distans
The Power of PowerShell 1 dag Från 4 950 SEK Distans
Agil
Achieving Agile Project Management (AgilePM®) Foundation & Practitioner Certification 5 dagar Från 34 000 SEK Distans
Agil testning – strategier och metoder 3 dagar Från 26 500 SEK Distans
Agile Software Development With Azure DevOps 3 dagar Från 30 750 SEK Distans
AgileSHIFT Certification Training: Agile for Everyone 2 dagar Från 14 200 SEK Distans
Agilt ledarskap 3 dagar Från 26 500 SEK Distans
Applied Leadership Training for Traditional and Agile Projects 3 dagar Från 26 500 SEK Distans
Effective User Stories Training 1 dag Från 5 500 SEK Distans
Grunderna i Agile – Scrum, Kanban, Lean och XP 3 dagar Från 19 700 SEK Flera orter (2)
5,0 (19)
Grunderna i DevOps (ICP-FDO Certification) 3 dagar Från 26 500 SEK Distans
Introduction to Scrum Training 1 dag Från 4 950 SEK Distans
Leading SAFe® (SA Certification) Training 2 dagar Från 20 900 SEK Distans
SAFe® Agile Software Engineering Training 3 dagar Från 14 500 SEK Distans
SAFe® DevOps (SDP Certification) 2 dagar Från 20 900 SEK Distans
SAFe® for Teams v5.0 (SP Certification) Training 2 dagar Från 18 200 SEK Distans
SAFe® Product Owner/Product Manager (POPM Certification) 2 dagar Från 20 900 SEK Distans
SAFe® Scrum Master (SSM Certification) 2 dagar Från 20 900 SEK Distans
AI
Designing and Implementing an Azure AI Solution (AI-100) 3 dagar Från 28 000 SEK Distans
Databas / SQL
Administering a SQL Database Infrastructure Training (20764) 5 dagar Från 30 950 SEK Flera orter (2)
4,8 (12)
Administering Microsoft SQL Server 2014 Databases (20462) 5 dagar Från 30 950 SEK Flera orter (2)
Administration av Oracle Database 12<i>c</i> 5 dagar Från 34 000 SEK Distans
Big Data – inblick, teknik och trender 1 dag Från 4 950 SEK Distans
Developing SQL Data Models Training (20768) 3 dagar Från 26 500 SEK Distans
Developing SQL Queries for Oracle Databases 4 dagar Från 27 950 SEK Distans
Developing SQL Server 2016 Databases (20762) 5 dagar Från 30 950 SEK Flera orter (2)
Extracting Business Value from Big Data with Pig and Hive 4 dagar Från 27 950 SEK Distans
Hadoop Architecture & Administration for Big Data Solutions 4 dagar Från 27 950 SEK Distans
Implementing a Data Warehouse with Microsoft SQL Server 2014 (20463) 5 dagar Från 34 000 SEK Distans
Implementing a SQL Data Warehouse (20767) 5 dagar Från 34 000 SEK Distans
Introduction to SQL Databases (10985) 3 dagar Från 26 500 SEK Distans
Introduktion till Big Data 3 dagar Från 23 950 SEK Flera orter (2)
4,7 (22)
Introduktion till SQL-programmering 3 dagar Från 18 600 SEK Flera orter (2)
4,8 (27)
Migrate NoSQL Workloads to Azure Cosmos DB Training (DP-060) 1 dag Från 7 200 SEK Distans
Migrate SQL Workloads to Azure Training (DP-050) 2 dagar Från 20 900 SEK Distans
Oracle PL/SQL Programming Training 5 dagar Från 30 750 SEK Distans
Performance Tuning and Optimizing SQL Databases (10987) 4 dagar Från 26 500 SEK Distans
Querying Data with Transact-SQL Training (20761) 5 dagar Från 30 950 SEK Flera orter (2)
4,8 (6)
Relational Database Design, Tools and Techniques 4 dagar Från 27 950 SEK Distans
Skriva SQL-frågor 1 dag Från 8 900 SEK Distans
SQL Server Integration Services för Business Intelligence 4 dagar Från 30 750 SEK Distans
SQL Server Reporting Services: Analysing Data with SSRS (10990) 5 dagar Från 26 500 SEK Distans
SQL Server with Management Studio Training 4 dagar Från 30 750 SEK Distans
Tableau: Presenting Analytic Visualisations 3 dagar Från 26 500 SEK Distans
Updating Your Skills to SQL Server 2017 (10998) 2 dagar Från 20 900 SEK Distans
Writing Advanced SQL Queries Training 3 dagar Från 26 500 SEK Distans
Writing Powerful SQL Queries for SQL Server 1 dag Från 4 950 SEK Distans
Writing SQL Queries with SQL Server Management Studio 1 dag Från 4 950 SEK Distans
IT Säkerhet
(ISC)² Certified Cloud Security Professional (CCSP) Exam Preparation 5 dagar Från 44 000 SEK Distans
Certified Ethical Hacker (CEH) Certification Exam Preparation 5 dagar Från 37 500 SEK Distans
Certified Information Security Manager (CISM) Exam Preparation 4 dagar Från 27 500 SEK Distans
Certified Information Systems Auditor (CISA) Exam Preparation 4 dagar Från 38 700 SEK Distans
Certified Risk and Information Systems Control (CRISC) Training 4 dagar Från 38 200 SEK Distans
Certified Secure Software Lifecycle Professional (CSSLP) Training 5 dagar Från 37 300 SEK Distans
CertNexus Certified Cyber Secure Coder Training 3 dagar Från 26 500 SEK Distans
CompTIA Advanced Security Practitioner + (CASP+) Certification Exam Preparation 5 dagar Från 30 750 SEK Distans
CompTIA Cybersecurity Analyst CySA+ Certification Training 5 dagar Från 34 000 SEK Distans
CompTIA Security+ Certification Training 5 dagar Från 28 500 SEK Distans
Cyber Security Risk Assessment & Management 4 dagar Från 30 750 SEK Distans
Cyber Security Risk Assessment & Management for the U.S. Government 4 dagar Från 27 950 SEK Distans
CyberSec First Responder Certification Training 5 dagar Från 34 000 SEK Distans
Defending the Perimeter from Cyber Attacks 4 dagar Från 30 750 SEK Distans
Disaster Recovery Planning: Ensuring Business Continuity 4 dagar Från 30 750 SEK Distans
Identity Management 4 dagar Från 30 750 SEK Distans
Introduction to Cyber Security - a Starter Guide 1 dag Från 5 500 SEK Distans
Introduktion till system- och nätverkssäkerhet 4 dagar Från 27 950 SEK Flera orter (2)
4,6 (21)
Managing PKI 1 dag Från 4 950 SEK Distans
Network Access Control Using the Risk Management Framework 4 dagar Från 30 750 SEK Distans
Official (ISC)2® CISSP Training and Certification Prep (with Exam Voucher) 5 dagar Från 37 500 SEK Distans
Penetrationstest – verktyg och tekniker 4 dagar Från 30 750 SEK Distans
Systems Security Certified Practitioner (SSCP) Training 5 dagar Från 32 900 SEK Distans
Vilka kompetenser kommer behövas för att möta morgondagens cyberhot? 1 tillfällen Stockholm
Vulnerability Assessment: Protecting Your Organization 4 dagar Från 30 750 SEK Distans
ITIL
Achieving AgilePM® Foundation Certification Training 2 dagar Från 12 700 SEK Distans
Internet of Things (IoT) Practitioner Training 3 dagar Från 26 500 SEK Distans
ITIL 4 Leader: Digital and IT Strategy Training 3 dagar Från 23 000 SEK Distans
ITIL® 4 Foundation Bridge Training 1 dag Från 9 900 SEK Distans
ITIL® 4 Foundation Training 3 dagar Från 18 200 SEK Distans
ITIL® 4 Managing Professional (MP) Transition Module 5 dagar Från 34 000 SEK Distans
ITIL® 4 Specialist: Create, Deliver, and Support Training 3 dagar Från 18 200 SEK Distans
ITIL® 4 Specialist: Drive Stakeholder Value Training 3 dagar Från 18 200 SEK Distans
ITIL® 4 Specialist: High Velocity IT Training 3 dagar Från 18 200 SEK Distans
ITIL® 4 Strategist: Direct, Plan and Improve Training 3 dagar Från 18 200 SEK Distans
Kravhantering
Agil testautomatisering 2 dagar Från 18 200 SEK Distans
BCS Certificate in Requirements Engineering Training 3 dagar Från 26 500 SEK Distans
Developing Requirements for IT Systems with Use Cases 3 dagar Från 30 750 SEK Distans
User Requirements Training: How To Write User Requirements 4 dagar Från 27 950 SEK Flera orter (2)
4,8 (20)
Nätverk / Server
Active Directory Services with Windows Server Training (10969) 5 dagar Från 34 000 SEK Distans
Administering the Web Server (IIS) Roles of Windows Server (10972) 5 dagar Från 34 000 SEK Distans
Administering Windows Server 2012 Training Course (20411) 5 dagar Från 34 000 SEK Distans
Advanced Automated Administration with PowerShell Training (10962) 3 dagar Från 26 500 SEK Distans
AWS Training: A Comprehensive Introduction Course 4 dagar Från 30 750 SEK Distans
CompTIA A+ Certification Exam Prep 5 dagar Från 29 700 SEK Distans
CompTIA Network+ Certification Training 5 dagar Från 23 950 SEK Distans
Configuring and Operating a Hybrid Cloud with Microsoft Azure Stack Training (20537) 5 dagar Från 34 000 SEK Distans
Driftsätta VMware vSphere 4 dagar Från 30 750 SEK Distans
Identity with Windows Server 2016 Training (20742) 5 dagar Från 34 000 SEK Distans
Installation, Storage and Compute with Windows Server 2016 Training (20740) 5 dagar Från 34 000 SEK Distans
Introduction to Cloud Computing Training 3 dagar Från 26 500 SEK Distans
Introduktion till nätverk och datakommunikation 4 dagar Från 27 950 SEK Flera orter (2)
5,0 (18)
Network Configuration and Troubleshooting 4 dagar Från 30 750 SEK Distans
Networking with Windows Server 2016 Training (20741) 5 dagar Från 34 000 SEK Distans
Securing Windows Server 2016 Training (20744) 5 dagar Från 34 000 SEK Distans
Supporting and Troubleshooting Windows 10 Training (10982) 5 dagar Från 34 000 SEK Distans
Upgrading Your Skills to MCSA: Windows Server 2016 Training (20743) 5 dagar Från 30 950 SEK Flera orter (2)
4,0 (2)
Operativsystem
Introduktion till Linux 4 dagar Från 27 950 SEK Flera orter (2)
4,7 (18)
Linux Administration and Support Training 4 dagar Från 30 750 SEK Distans
Linux och UNIX – verktyg och hjälpmedel 4 dagar Från 27 950 SEK Distans
Shell Programming 3 dagar Från 23 950 SEK Distans
UNIX Introduction 4 dagar Från 27 950 SEK Distans
Programmering
.NET Best Practises and Design Patterns Training 3 dagar Från 30 750 SEK Distans
.NET Web Services Training: WCF, Web API and SignalR 4 dagar Från 30 750 SEK Distans
Advanced C# Programming Training: Programming Extended Features 3 dagar Från 27 950 SEK Distans
Advanced Python: Best Practises and Design Patterns 4 dagar Från 30 750 SEK Distans
Android Application Development & Programming Training 4 dagar Från 27 950 SEK Distans
Apache Spark with Scala Training for Big Data Solutions 4 dagar Från 30 750 SEK Distans
Applied Data Science with Python and Jupyter 1 dag Från 7 200 SEK Distans
Building ASP.NET Web Forms Applications Training 4 dagar Från 27 950 SEK Distans
Building REST and SOAP Web Services with Java Training 4 dagar Från 27 950 SEK Distans
Introduction to .NET Programming Training 3 dagar Från 30 750 SEK Distans
Introduction to Python for Data Analytics 1 dag Från 5 500 SEK Distans
Introduction to Python Training 3 dagar Från 21 900 SEK Flera orter (2)
4,4 (27)
Introduction to XML Training 4 dagar Från 27 950 SEK Flera orter (2)
4,6 (16)
Introduktion till Java-programmering 4 dagar Från 27 950 SEK Flera orter (2)
4,7 (9)
Java 8 New Features Training 3 dagar Från 26 500 SEK Distans
Java Best Practises and Design Patterns Training 4 dagar Från 27 950 SEK Flera orter (2)
4,6 (22)
Java Spring and Hibernate Training: Developing Enterprise Java Applications 4 dagar Från 27 950 SEK Distans
JavaScript Essentials for the Full Stack Developer Using ECMAScript 4 dagar Från 30 750 SEK Distans
Programming in C# (20483) 5 dagar Från 26 500 SEK Distans
Programming in HTML5 with JavaScript and CSS3 Training (20480) 5 dagar Från 34 000 SEK Distans
Utveckla moderna Java EE-applikationer: JPA, EJB3, & JSF 4 dagar Från 27 950 SEK Distans
Utveckla webbapplikationer med Java 3 dagar Från 30 750 SEK Distans
Visual Basic Programming for .NET 4 dagar Från 27 950 SEK Distans
Web Application Development with Blazor: No More JavaScript 2 dagar Från 20 900 SEK Distans
Systemutveckling
Implementing DevOps (ICP-IDO Certification) 2 dagar Från 20 300 SEK Distans
Introduction to Microservices Architecture Training 2 dagar Från 23 950 SEK Distans
Preparing for TOGAF<sup>®</sup> Certification 4 dagar Från 30 750 SEK Distans
Software Change, Configuration and Release Management 3 dagar Från 23 950 SEK Distans
Test / kvalitetssäkring
Effective Software Testing Strategies 1 dag Från 4 950 SEK Distans
ISTQB Certified Tester Foundation Level (CTFL) Training 3 dagar Från 18 500 SEK Distans
Webbutveckling
Angular Training 4 dagar Från 27 950 SEK Flera orter (2)
4,8 (26)
Building Web Applications with React and Redux 4 dagar Från 27 950 SEK Distans
CSS3 Responsive Web Design Training 4 dagar Från 30 750 SEK Distans
Developing ASP.NET MVC 5 Web Applications (20486) 5 dagar Från 30 950 SEK Flera orter (2)
4,3 (3)
Getting Started with HTML and CSS 1 dag Från 4 950 SEK Distans
HTML5, CSS3 and JavaScript Training: Platform-Independent Web Development 4 dagar Från 30 745 SEK Distans
Java/C# Secure Coding Training for Web Applications and Services 4 dagar Från 30 750 SEK Distans
jQuery Best Practices for Legacy and Today 3 dagar Från 27 950 SEK Distans
Utveckla webbapplikationer med AngularJS 4 dagar Från 30 745 SEK Distans
IT- Microsoft Office
Introduction to SharePoint Online 4 dagar Från 30 750 SEK Distans
Manage SharePoint and OneDrive in Microsoft 365 Training (MS-040) 3 dagar Från 32 900 SEK Distans
Microsoft 365 Fundamentals (MS-900) 1 dag Från 7 200 SEK Distans
Microsoft 365 Identity and Services Training (MS-100) 5 dagar Från 32 900 SEK Distans
Microsoft 365 Mobility and Security Training (MS-101) 4 dagar Från 20 400 SEK Distans
Microsoft 365 Security Administrator (MS-500) 4 dagar Från 31 300 SEK Distans
Microsoft Azure Administrator (AZ-104) 4 dagar Från 32 500 SEK Distans
Microsoft Azure Fundamentals Training (AZ-900T01) 1 dag Från 7 200 SEK Distans
Microsoft Azure Security Technologies Training (AZ-500) 4 dagar Från 32 900 SEK Distans
Windows 10 (MD-100) 5 dagar Från 32 900 SEK Distans
Access
Microsoft Access Introduction 4 dagar Från 27 950 SEK Distans
Excel
Analysing Data with Excel Training (20779) 3 dagar Från 26 500 SEK Distans
Automating Excel with Macros Training 1 dag Från 4 950 SEK Distans
Creating & Designing Excel Workbooks 1 dag Från 4 900 SEK Distans
Data Analysis Fundamentals using Excel (10994) 2 dagar Från 20 900 SEK Distans
Excel Data Analysis Training 2 dagar Från 12 000 SEK Distans
Introduction to Microsoft Excel 3 dagar Från 8 700 SEK Distans
Power Pivot for Excel: Mining Data for Business Intelligence 2 dagar Från 20 900 SEK Distans
VBA Programming Introduction 4 dagar Från 30 750 SEK Distans
MS Project
Microsoft Project Introduction 3 dagar Från 26 500 SEK Distans
Officepaketet
Office 365 Administration and Troubleshooting Training (10997) 3 dagar Från 26 200 SEK Distans
Office 365 Administrator (MS-030) 5 dagar Från 34 000 SEK Distans
Office 365 Training: Maximising the Productivity Potential 3 dagar Från 17 500 SEK Distans
SharePoint
Advanced Technologies of SharePoint 2016 (20339-2) 5 dagar Från 34 000 SEK Distans
Building a Project Plan Using SharePoint (PMIS) 3 dagar Från 23 950 SEK Distans
Creating Dashboards with SharePoint Training 4 dagar Från 27 950 SEK Distans
Developing SharePoint InfoPath Forms Training 3 dagar Från 23 950 SEK Distans
Introduktion till SharePoint 2013 4 dagar Från 27 950 SEK Flera orter (2)
4,4 (21)
Nintex Forms Training 2 dagar Från 18 950 SEK Distans
Nintex Workflow Training: Creating Comprehensive Solutions 3 dagar Från 27 500 SEK Distans
No-Code SharePoint 2013/2016 Workflows with SharePoint Designer (55048) 3 dagar Från 23 950 SEK Distans
Planning and Administering SharePoint 2016 Training (20339-1) 5 dagar Från 34 000 SEK Distans
SharePoint 2016 Branding and Customisation Training 4 dagar Från 27 950 SEK Distans
SharePoint 2016 Content Management for End Users 1 dag Från 4 950 SEK Distans
SharePoint 2016 Introduction Training 4 dagar Från 27 000 SEK Flera orter (2)
IT- Webbdesign/grafik/layout
Webbdesign
User Experience (UX) - design för optimal användarupplevelse 3 dagar Från 26 500 SEK Distans
Kommunikation
Kommunicera handlingskraftigt och övertygande 3 dagar Från 26 500 SEK Distans
Utbildning och kurs: Effektiv kommunikation 3 dagar Från 18 600 SEK Flera orter (2)
4,8 (15)
Skrivande/copywriter
Business and Report Writing Introduction 3 dagar Från 23 950 SEK Distans
Kundservice
Customer Service Essentials 1 dag Från 4 950 SEK Distans
Ledarskap
21st Century Leadership: Inspiring Excellence and Engagement 3 dagar Från 26 500 SEK Distans
Business Relationship Management: Aligning IT & the Business 3 dagar Från 26 500 SEK Distans
Critical Thinking and Creative Problem Solving 3 dagar Från 26 345 SEK Distans
Developing Your Leadership Voice for Presence and Impact 3 dagar Från 26 500 SEK Distans
Emotional Intelligence Essentials 1 dag Från 4 950 SEK Distans
Emotional Intelligence Training 3 dagar Från 18 500 SEK Distans
IT Management Skills Training 3 dagar Från 30 750 SEK Distans
Leading and Managing Virtual Teams 2 dagar Från 20 900 SEK Distans
Management Skills Training 3 dagar Från 18 000 SEK Flera orter (2)
4,9 (24)
Organisational Change Management: APMG CM™ Practitioner Certification 5 dagar Från 34 000 SEK Distans
Positiv påverkan 3 dagar Från 26 500 SEK Distans
Strategic Planning and Implementation 3 dagar Från 26 500 SEK Distans
Strategic Thinking for Operational Management 3 dagar Från 23 950 SEK Distans
Konflikthantering
Conflict Management and Resolution Essentials 1 dag Från 4 950 SEK Distans
Produktionsledning
Introduction to Kubernetes Training 2 dagar Från 15 400 SEK Distans
Organisation / verksamhet
BCS Certificate in Business Analysis Practice 3 dagar Från 26 500 SEK Distans
BCS Foundation Certificate in Business Analysis 3 dagar Från 26 500 SEK Distans
IIBA<sup>®</sup> Business Analysis Body of Knowledge<sup>®</sup> (<i>BABOK<sup>®</sup></i>) Certification Training 3 dagar Från 23 950 SEK Distans
IIBA<sup>®</sup> CBAP<sup>®</sup> Training and Certification — Case Studies 1 dag Från 9 950 SEK Distans
IIBA<sup>®</sup> CCBA<sup>®</sup> Exam Prep and Certification Training — Essential Knowledge 1 dag Från 9 950 SEK Distans
Introduction to Modelling for Business Analysis 4 dagar Från 30 750 SEK Distans
Introduktion till verksamhetsanalys - lyckas som Business Analyst 3 dagar Från 26 500 SEK Distans
Mjuka värden för analytiker 3 dagar Från 26 500 SEK Distans
The Strategic Role of the Business Analyst 1 dag Från 4 950 SEK Distans
Business Intelligence
Crystal Reports 2 dagar Från 27 950 SEK Distans
Implementing a Business Intelligence Solution 2 dagar Från 21 950 SEK Distans
Risk- / krishantering
Risk Management for Projects, Programmes and Operations 4 dagar Från 27 950 SEK Distans
Verksamhetsutveckling
Lean IT Foundation-certifiering 2 dagar Från 20 900 SEK Distans
Personlig effektivitet
Time Management 2 dagar Från 20 900 SEK Distans
Time Management Essentials 1 dag Från 5 500 SEK Distans
Personlig utveckling
Personlig utveckling för professionell framgång 3 dagar Från 30 750 SEK Distans
Presentationsteknik
Public Speaking Training: Create Compelling Speeches & Presentations 3 dagar Från 26 500 SEK Distans
Projektledning
Building an Effective Business Case Training 2 dagar Från 18 950 SEK Distans
Building and Evolving a Project Management Office 3 dagar Från 26 500 SEK Distans
Introduction to Business Process Improvement (BPI) 3 dagar Från 26 500 SEK Distans
Introduction to Project Management Training 3 dagar Från 18 000 SEK Flera orter (2)
4,7 (67)
MSP<sup>®</sup>: Achieving Practitioner Certification 5 dagar Från 27 950 SEK Distans
PMI-Agile Certified Practitioner (PMI-ACP)<sup>®</sup> Exam Prep 3 dagar Från 23 950 SEK Distans
Program Management – lyckas med programledning 4 dagar Från 30 750 SEK Distans
Project Leadership: Building and Leading High-Performance Teams 4 dagar Från 26 500 SEK Flera orter (2)
4,7 (27)
Projektledning vid programvaruutveckling 4 dagar Från 30 750 SEK Distans
Agil projektledning
Hantera agila projekt med JIRA 3 dagar Från 27 950 SEK Flera orter (2)
3,8 (21)
Diplomering / certifiering
CAPM® Certification Training Course 3 dagar Från 23 950 SEK Distans
PMP® Certification Training Course 5 dagar Från 30 750 SEK Flera orter (2)
4,9 (20)
PRINCE2 Practitioner Certification Training 3 dagar Från 15 300 SEK Distans
PRINCE2® 2017 Foundation and Practitioner Certification Training 5 dagar Från 26 200 SEK Distans
PRINCE2® Agile Achieving Practitioner Certification Training 3 dagar Från 16 400 SEK Distans
PRINCE2® Agile Foundation Certification Training 2 dagar Från 16 500 SEK Distans
PRINCE2<sup>®</sup> Achieving Foundation Certification 3 dagar Från 14 200 SEK Distans
Projektledning-Grund
Project Management Fundamentals Training 1 dag Från 9 800 SEK Distans

Visa alla

Intresseanmälan

Fyll i formuläret om du vill komma i kontakt med Learning Tree International AB och veta mer om deras utbildningar.

Kontakt

Learning Tree International AB

Lindhagensgatan 126
112 51 Stockholm

 Visa telefonnummer

Recensioner

Snittbetyg: 4,6

Baseras på 1063 recensioner.

Kursdeltagare
(4)
Mycket bra innehåll och kunnig lärare..
Kursdeltagare
(4)
Mycket bra kurs, men alltför stressat tempo..
Kursdeltagare
(5)
Mycket informativ kurs även fast man endast skrapat lite på ytan och inte gick in så djupt på ett specifikt område..
Intresseanmälan

För att få mer information från Learning Tree International AB, fyll i dina uppgifter:

Recensioner
Arrangörsrecensioner
(4,6)
Baseras på 1063 recensioner.