Visa utbildning.se som: Mobil

Byggbranschens utbildningscenter

Byggbranschens Utbildningscenter

Vi säkerställer att du och dina medarbetare har rätt kompetens med aktuella och framtidsinriktade utbildningar för både yrkesarbetare och tjänstemän. Vi har ett brett utbud inom entreprenadjuridik, byggproduktion, arbetsmiljö, företagsstyrning, ledarskap, kollektivavtal och arbetsrätt.

Visa alla utbildningar med Byggbranschens Utbildningscenter

Hur påverkar COVID-19 denna arrangörs utbildningar?

Vi på utbildning.se är övertygade om att kunskap driver människor och organisationer framåt. Det gör även de arrangörer vi samarbetar med.
Många utbildningar ställs exempelvis om från klassrums- till distansutbildning.

För att ta reda på om en utbildningpåverkas med anledning av COVID-19, kontakta gärna arrangören.

Utbildningar

Utbildning
Arbetsmiljö Längd Pris Ort Snittbetyg
Arbetsmiljö - kompetenstest Från 0 SEK Distans
Arbetsmiljö för bygg- och anläggningsprogrammet (BAM) 2 dagar Från 3 500 SEK Stockholm
Arbetsmiljö Plus för Byggarbetsmiljösamordnare (BAS P/U) 2 dagar Från 7 200 SEK Stockholm
Arbetsmiljö Plus för Byggarbetsmiljösamordnare (BAS P/U) - DISTANS 2 dagar Från 7 200 SEK Distans
Arbetsmiljöansvar för chefer 1 dag Från 3 500 SEK Stockholm
BAM, Startkurs Arbetsmiljö 3 dagar Från 6 300 SEK Flera orter (19)
4,8 (6)
BAM, Startkurs Arbetsmiljö, Väg & Ban 3 dagar Från 6 300 SEK Gävle
Better Working Environment (BAM) 3 dagar Från 8 000 SEK Stockholm
De viktigaste föreskrifterna 1 dag Från 2 100 SEK Flera orter (11)
IVPAR - Samarit och räddningsgruppsutbildning 2 dagar Från 7 400 SEK Distans
Organisatorisk och social arbetsmiljö för bygg- och anläggningsbranschen 1 dag Från 2 900 SEK Flera orter (2)
Personalliggare och arbetsgivardeklaration Från 0 SEK Distans
Platschefens praktiska arbetsmiljöarbete 2 dagar Från 7 200 SEK Stockholm
Prevention I 1 dag Från 2 100 SEK Flera orter (15)
Prevention II 1 dag Från 2 100 SEK Flera orter (12)
BAS P / BAS U
BAS P och U, Byggarbetsmiljösamordning, uppdateringsutbildning 1 dag Från 3 500 SEK Flera orter (2)
BAS P och U, Byggarbetsmiljösamordning, uppdateringsutbildning - DISTANS 1 dag Från 3 500 SEK Distans
4,7 (3)
BAS P/U, Byggarbetsmiljösamordnare, 1 dag 1 dag Från 3 500 SEK Flera orter (16)
4,8 (18)
BAS P/U, Byggarbetsmiljösamordnare, 1 dag - DISTANS 1 dag Från 3 500 SEK Distans
4,8 (4)
BAS P/U, Byggarbetsmiljösamordnare, 3 dagar 3 dagar Från 9 900 SEK Stockholm
BAS P/U, Byggarbetsmiljösamordnare, 3 dagar - DISTANS 3 dagar Från 9 900 SEK Distans
4,0 (1)
Building Work Environment Co-ordinator (BAS P/U) 1 dag Från 3 500 SEK Stockholm
Building Work Environment Co-ordinator, BAS-P, continuation 1 dag Från 3 500 SEK Stockholm
Byggarbetsmiljösamordnare, BAS P, påbyggnad 1 dag Från 3 500 SEK Flera orter (3)
Bättre Arbetsmiljö – BAM
BAM, Startkurs Arbetsmiljö - DISTANS 3 dagar Från 6 300 SEK Distans
BAM, Startkurs Arbetsmiljö, Väg & Ban - DISTANS 3 dagar Från 6 300 SEK Distans
Diskriminering
Mångfald och likabehandling 1 dag Från 2 900 SEK Stockholm
Skyddsombud
Skyddsombudets dag 1 dag Från 2 600 SEK Falun
Brandskydd
Brandfarliga Arbeten på polska - DISTANS 1 dag Från 2 250 SEK Distans
Brandfarliga Arbeten
Brandfarliga Arbeten 1 dag Från 2 200 SEK Flera orter (11)
Brandfarliga Arbeten - DISTANS 1 dag Från 2 200 SEK Distans
Bygg & Anläggning
AB/ABT – Hinder och störningar under produktion 1 dag Från 1 800 SEK Stockholm
AB/ABT – Hinder och störningar under produktion - DISTANS 1 dag Från 1 800 SEK Distans
ABT 06 - Totalentreprenad 1 dag Från 3 800 SEK Stockholm
ABT 06 - Totalentreprenad - DISTANS 1 dag Från 3 800 SEK Distans
Damm på byggarbetsplatsen 1 dag Från 2 000 SEK Stockholm
Fuktmätning i betong 3 dagar Från 11 000 SEK Stockholm
Fuktsäkerhet – Fortsättningsutbildning 2 dagar Från 5 900 SEK Stockholm
Fuktsäkerhet – Grundutbildning 3 dagar Från 8 200 SEK Flera orter (3)
Fuktsäkerhet – översiktsutbildning 1 dag Från 2 750 SEK Örebro
Installationssamordning - DISTANS 4 dagar Från 13 600 SEK Distans
Internrevision i bygg- och anläggningsföretag 1 dag Från 3 500 SEK Stockholm
MER och AMA för anläggare 2 dagar Från 7 200 SEK Flera orter (2)
Murning klass I och Putsning klass I 3 dagar Från 11 000 SEK Halmstad
Platsansvarig hantverkare 1 dag Från 3 800 SEK Stockholm
Platsgjuten betong kompetensklass I 10 dagar Från 25 500 SEK Flera orter (2)
Platsgjuten betong kompetensklass II 6 dagar Från 18 000 SEK Flera orter (4)
4,5 (2)
Platsgjuten betong kompetensklass II - DISTANS 6 dagar Från 18 000 SEK Distans
PPB - Produktionsplanering Betong - fukt 1 dag Från 3 600 SEK Stockholm
PPB - Produktionsplanering Betong - Temperatur & Hållfasthet 1 dag Från 3 600 SEK Stockholm
Safe construction training - Czech Från 0 SEK Distans
Safe construction training - English Från 0 SEK Distans
Safe construction training - Svenska Från 0 SEK Distans
Schaktansvarig - Säker schakt - DISTANS 1 dag Från 3 500 SEK Distans
Teknisk Grundutbildning - DISTANS 17 dagar Från 28 500 SEK Distans
Asbest
Allmän utbildning Asbest enligt AFS 2006:1, 19 § 1 dag Från 2 800 SEK Göteborg
Asbest - Särskild utbildning enl. AFS 2006:1, 36 § 4 dagar Från 9 200 SEK Göteborg
Asbest - Särskild utbildning med anpassad längd 2 dagar Från 5 000 SEK Göteborg
Asbest- Kompletterande utbildning enl. AFS 2006:1 1 dag Från 2 800 SEK Göteborg
Information om risker med Asbest 1 dag Från 1 700 SEK Stockholm
Kontrollansvarig
Grundutbildning Kontrollansvarig (KA) - PBL 3 dagar Från 10 250 SEK Flera orter (2)
Kontrollansvarig - Uppdateringsutbildning 1 dag Från 4 250 SEK Stockholm
Lift & kran
Säkra lyft- Lastkopplare och signalman 1 dag Från 1 900 SEK Flera orter (2)
Säkra lyft- Lastkopplare och signalman - DISTANS 1 dag Från 1 900 SEK Distans
Ställningsbyggnad
Allmän utbildning Ställningsbyggnad 1 dag Från 2 200 SEK Stockholm
Handledarutbildning Ställningsbyggnad 2 dagar Från 9 000 SEK Stockholm
Ekonomi
Ekonomiska avstämningar och prognoser 1 dag Från 3 500 SEK Stockholm
Ekonomiska avstämningar och prognoser - DISTANS 1 dag Från 3 500 SEK Distans
Lön / skatt / moms
Lönehantering, grunderna i lönehantering på Byggavtalet 2 dagar Från 6 600 SEK Stockholm
Lönehantering, verksamhetsanpassade löner 2 2 dagar Från 6 600 SEK Stockholm
Hållbarhet
Cirkulärt byggande och återbruk i byggsektorn - DISTANS 1 dag Från 1 800 SEK Distans
Energibyggare - energieffektivt byggande och installation 1 dag Från 4 000 SEK Stockholm
Inköp
Inköpsjuridik 1 dag Från 3 900 SEK Stockholm
Inköpsjuridik - DISTANS 1 dag Från 3 900 SEK Distans
Offentlig upphandling
Offentlig upphandling - Bygg- och anläggningsentreprenader 1 dag Från 3 900 SEK Flera orter (3)
IT - Avancerad
Systemutveckling
BF9K - Systemansvarig i företaget 1 dag Från 3 500 SEK Stockholm
Juridik
Felansvar och garantier 1 dag Från 3 700 SEK Stockholm
Organisatorisk och social arbetsmiljö för bygg- och anläggningsbranschen - DISTANS 1 dag Från 2 900 SEK Distans
Arbetsrätt
Arbetsrätt avtal - Rätt på bygget 1 dag Från 3 300 SEK Flera orter (2)
Arbetsrätt avtal - Rätt på bygget - DISTANS 1 dag Från 3 300 SEK Distans
Kollektivavtal Från 0 SEK Distans
Entreprenadjuridik
AB 04 - Utförandeentreprenad 1 dag Från 3 800 SEK Stockholm
AB/ABT - Kalkyl 1 dag Från 3 800 SEK Stockholm
Energirenovering, del 2 - DISTANS 1 dag Från 1 100 SEK Distans
Entreprenadjuridik - fördjupningsutbildning 2 dagar Från 7 800 SEK Stockholm
Entreprenadjuridik I, grundutbildning 1 dag Från 3 900 SEK Flera orter (9)
Entreprenadjuridik I, grundutbildning - DISTANS 1 dag Från 3 900 SEK Distans
Entreprenadjuridik II, fortsättningsutbildning 1 dag Från 3 900 SEK Flera orter (5)
Entreprenadjuridik II, fortsättningsutbildning - DISTANS 1 dag Från 3 900 SEK Distans
Konsumententreprenader, 1 dag 1 dag Från 3 700 SEK Stockholm
Konsumententreprenader, 1/2 dag 1 dag Från 1 900 SEK Stockholm
Fastighetsrätt
PBL uppdateringsutbildning för kontrollansvarig - 1/2 dag 1 dag Från 1 200 SEK Stockholm
PBL – Plan & Bygglagen
Bygglagstiftning för byggare 2 dagar Från 7 500 SEK Flera orter (2)
Ledarskap
Ledarskap för platschefer 5 dagar Från 31 000 SEK Stockholm
Ledarskapsprogrammet Vägen Upp Från 39 950 SEK Stockholm
Arbetsledare
Arbetsledare 8 dagar Från 20 000 SEK Flera orter (2)
Arbetsledare - DISTANS 8 dagar Från 20 000 SEK Distans
Arbetsledarprogrammet 18 dagar Från 67 000 SEK Luleå
Företagsledning / styrelse
SME-Akademi - Företagsledarutbildning 12 dagar Från 77 000 SEK Göteborg
Förändringsledning
Företagsledning för underentreprenörer 2 dagar Från 6 200 SEK Stockholm
Samverkan och förändringsarbete 2 dagar Från 4 800 SEK Flera orter (12)
Produktionsledning
Produktionsekonomi 3 dagar Från 8 000 SEK Stockholm
Miljö / kvalitet / internrevision
Miljöansvar 2 dagar Från 7 800 SEK Stockholm
Kvalitetsledning
BF9K - Effektiv kvalitetssäkring 2 dagar Från 6 800 SEK Stockholm
4,8 (4)
Miljöledning
Miljöansvar - DISTANS 2 dagar Från 7 800 SEK Distans
Organisation / verksamhet
Affärsmannaskap / etik
Affärsetik Från 0 SEK Distans
Projektledning
Installationssamordning 4 dagar Från 13 600 SEK Flera orter (3)
Språk
Engelska
Byggengelska för produktionsledare 2 dagar Från 8 800 SEK Stockholm
Säkerhet
Schaktansvarig - Säker schakt 1 dag Från 3 500 SEK Flera orter (7)
Fallskydd
Fallskyddsutbildning 1 dag Från 1 850 SEK Stockholm
Teknik
Teknisk Grundutbildning 17 dagar Från 28 500 SEK Malmö
Energi / energideklarationer
Energirenovering, del 1 - DISTANS 1 dag Från 900 SEK Distans
Ritningsläsning
Ritningsläsning 2 dagar Från 3 600 SEK Stockholm
Ritningsläsning för yrkesarbetare, 1/2 dag 1 dag Från 1 700 SEK Stockholm
Vård
Första hjälpen
HLR, första hjälpen och krisstöd 1 dag Från 600 SEK Stockholm
5,0 (1)

Visa alla

Intresseanmälan

Fyll i formuläret om du vill komma i kontakt med Byggbranschens Utbildningscenter och veta mer om deras utbildningar.

Kontakt

Byggbranschens Utbildningscenter

Box 341 20
100 26 Stockholm

 Visa telefonnummer

Recensioner

Snittbetyg: 4,7

Baseras på 39 recensioner.

Kursdeltagare
(5)
Fantastisk utbildning
Kursdeltagare
(5)
Framförallt en trygg och kunnig utbildare/lärare, men också ett sakligt innehåll.
Kursdeltagare
(4)
Mycket information på korttid.
Intresseanmälan

För att få mer information från Byggbranschens Utbildningscenter, fyll i dina uppgifter:

Recensioner
Arrangörsrecensioner
(4,7)
Baseras på 39 recensioner.