Kompetensfördelningsfrågor mellan allmän domstol och mark- och miljödomstol

Blendow Lexnova, Distans
Pris
1 995 SEK exkl. moms
Pris
1 995 SEK exkl. moms
Kursen är bokningsbar via arrangörens hemsida 🤗

Kursbeskrivning

I slutet av 2023 kom två avgöranden från Mark- och miljööverdomstolen som förtydligar och befäster praxis gällande mark- och miljödomstols behörighet att även pröva civilrättsliga frågor i VA-mål. Detta medför en mer omfattande kompetens för mark- och miljödomstol då dessa frågor normalt hanteras av allmän domstol.

Kursinnehåll

Under webbinariet redogör Elisabeth Werner och Jesper Blomberg för MÖDs nya praxis på området och vilka konsekvenser den kan få. Det finns en risk att talan väcks vid fel forum och att man tillämpar fel lagstiftning.

De behandlar även två andra områden där kompetenskonflikter kan uppstå. Det handlar om vissa skadeståndsfrågor där den skadelidande kan välja mellan att få sin skada prövad i allmän domstol eller i mark- och miljödomstol, samt om fastighetsfrågor där vissa nyttjanderättstvister prövas av allmän domstol medan andra prövas av mark- och miljödomstol.

Ur innehållet:

  • Prövning av civilrättsliga frågor i mark- och miljödomstol?
  • Prövning av skada i allmän domstol eller mark- och miljödomstol?
  • Prövning av servitut i allmän domstol eller mark- och miljödomstol?                

Målgrupp:

Advokater, domare, bolagsjurister, kommunjurister och icke-jurister som arbetar med mark- och miljörättsliga frågor.

Intresseanmälan

Beställ information

Fyll i formuläret för att få mer information om Kompetensfördelningsfrågor mellan allmän domstol och mark- och miljödomstol, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

reCAPTCHA logo Den här hemsidan är skyddad av reCAPTCHA och Googles Integritetspolicy och Användarvillkor tillämapas.
Blendow Lexnova
Humlegårdsgatan 14
114 46 Stockholm

Juridisk kompetensutveckling för jurister och beslutsfattare

Som yrkesverksam jurist eller beslutsfattare är det viktigt att hålla sig uppdaterad inom juridiken som ständigt förändras. På Lexnovas online-seminarier får du träffa landets ledande juridiska experter som ger sitt perspektiv på rättsutvecklingen och delar med sig av ovärderlig know-how....

Läs mer om Blendow Lexnova och visa alla utbildningar.

Highlights