Källsorterande avlopp i ny och befintlig bebyggelse

Blendow Lexnova, Distans
Pris
1 995 SEK exkl. moms
Nästa kurstillfälle
16 april, 2024 se detaljer
Utbildningsform
Onlineutbildning
Pris
1 995 SEK exkl. moms
Nästa kurstillfälle
16 april, 2024 se detaljer
Utbildningsform
Onlineutbildning
Kursen är bokningsbar via arrangörens hemsida 🤗

Kursbeskrivning

På senare tid har vi sett ett ökat fokus på, såväl som ett behov av, att spara vatten och att minska kväve- och fosforutsläpp från bebyggelse och avloppsreningsverk. Detta har medfört att intresset av källsorterande avloppslösningar har ökat. Innan ett bostadsområde förses med ett källsorterande avloppssystem behöver en juridisk och ekonomisk risk- och konsekvensanalys utföras i syfte att fatta välgrundade beslut.

Kommande kursstarter

1 tillgänglig kursstart

16 april, 2024

  • Onlineutbildning
  • Distans

Kursinnehåll

Under webbinariet utforskar Johanna Lindqvist och Philip Ahl de juridiska och praktiska aspekterna av att införa källsorterande avloppssystem. Vilka möjligheter har kommuner att påverka utformningen av enskildas avloppsanläggningar i detaljplan och genomförandeavtal? Vilka möjligheter finns att påverka fastighetsägarens val av avloppslösning vid bygglovsprövningen?

Vid inrättande av källsorterande system blir ett flertal lagar parallellt tillämpliga, samtidigt som genomförandet innefattar flera aktörer och kommunen har olika roller. Det är därför viktigt att ha kännedom om den aktuella regleringen.

Ur innehållet:

  • Vilka krav får ställas i en detaljplan på de enskilda anläggningarnas funktion och utformning?
  • Vad kan regleras i markanvisningsavtal och exploateringsavtal?
  • Va-huvudmannens möjlighet att utforma en källsorterande allmän va-anläggning enligt lagen om allmänna vattentjänster
  • Reglering genom föreskrifter för den allmänna anläggningen (ABVA)
  • Exempel på källsorterande avlopp och hur det har hanterats i praktiken

Målgrupp:

VA-chefer, bolagsjurister på fastighetsbolag, kommunjurister, bygglovshandläggare, kommunens planavdelning, advokater inom fastighet-, miljö- och entreprenadjuridik, byggbolag samt myndigheter.

Intresseanmälan

Beställ information

Fyll i formuläret för att få mer information om Källsorterande avlopp i ny och befintlig bebyggelse, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

reCAPTCHA logo Den här hemsidan är skyddad av reCAPTCHA och Googles Integritetspolicy och Användarvillkor tillämapas.
Blendow Lexnova
Humlegårdsgatan 14
114 46 Stockholm

Juridisk kompetensutveckling för jurister och beslutsfattare

Som yrkesverksam jurist eller beslutsfattare är det viktigt att hålla sig uppdaterad inom juridiken som ständigt förändras. På Lexnovas online-seminarier får du träffa landets ledande juridiska experter som ger sitt perspektiv på rättsutvecklingen och delar med sig av ovärderlig know-how....

Läs mer om Blendow Lexnova och visa alla utbildningar.

Highlights