Inga recensioner än

Science Based Targets – så sätter du vetenskapligt baserade klimatmål enligt SBTi

Längd
1 dag
Pris
10 900 SEK exkl. moms
Nästa kurstillfälle
19 september, 2023 se detaljer
Utbildningsform
Öppen utbildning
Längd
1 dag
Pris
10 900 SEK exkl. moms
Nästa kurstillfälle
19 september, 2023 se detaljer
Utbildningsform
Öppen utbildning
Från 10 900 SEK exkl. moms / person

Kursbeskrivning

Science Based Targets initiative (SBTi) är ett ramverk för företag för att sätta vetenskapligt baserade klimatmål som går i linje med vad som krävs för att vi ska klara målsättningarna i Paris-avtalet. Denna utbildning ger dig både kunskap i den teoretiska bakgrunden till vetenskapligt baserade klimatmål och hur du steg för steg går tillväga för att sätta mål för ditt företag. Vi går bland annat igenom vilka kriterier som måste uppfyllas och hur du ansöker för att få dem godkända av SBTi.

Science Based Targets initiative är ett samarbete mellan UN Global Compact, World Resource Institute (WRI), WWF och Carbon Disclosure Project (CDP) som syftar till att ge företag vägledning i att sätta klimatmål som går i linje med vad vetenskapen anser krävs för att klara målsättningarna i Paris-avtalet.

Kommande kursstarter

1 tillgänglig kursstart

19 september, 2023

 • Öppen utbildning
 • Stockholm

Målgrupp

UTBILDNINGEN RIKTAR SIG TILL:

Dig som ansvarar för eller arbetar med hållbarhetsfrågor eller långsiktig affärs- och verksamhetsutveckling, till exempel:

 • Miljö- eller hållbarhetsansvarig
 • Hållbarhets- och miljösamordnare
 • Affärs- och verksamhetsutvecklare

Science Based Targets initiative vänder sig till företag och endast företag kan få sina klimatmål godkända av organisationen. Metodiken kan dock användas även för offentlig sektor och andra organisationer.

Kursinnehåll

DU FÅR LÄRA DIG:

 • Vetenskapen bakom Science Based Targets
 • Processen för att sätta Science Based Targets – steg för steg
 • De 24 kriterier som måste uppfyllas för att få målen godkända
 • Specifika krav för olika branscher
 • Sectoral Decarbonization Approach – en metod för att möta branschers utmaningar
 • Att analysera vilka krav och rekommendationer som är mest utmanande för ditt företag
 • Hur du kan använda olika verktyg för att göra simuleringsberäkningar när du sätter klimatmål
 • Hur du bryter ner klimatmålet till delmål för olika delar av verksamheten och tar fram en konkret åtgärdsplan

Upplägg

PROGRAM

09.00 Välkomna och allmän introduktion

09.15 Bakomliggande vetenskap och standarder

 • Vad är Science Based Targets?
 • Vetenskaplig grund som Science Based Targets vilar på
 • Greenhouse Gas Protocol

09.45 Processen för att sätta Science Based Targets

 • Process från start till mål
 • De 24 behörighetskriterierna och rekommendationer
 • Metodval
 • Avgränsningar

10.30 Paus

10.45 Processen för att sätta Science Based Targets (fortsättning)

11.15 Grupparbete med företagscase: Uppfyllande av krav och metodval

 • Vilka krav och rekommendationer är mest utmanande för gruppens företag?
 • Vilka metodval lämpar sig bäst för gruppens företag?

12.00 Lunch    

13.00 Sectoral Decarbonization Approach – en metod för att möta branschers utmaningar

 • Sectoral Decarbonization Approach (SDA) anpassar klimatmålet utifrån branschers särskilda utmaningar

13.30 Simuleringsberäkningar vid sättande av målet

 • Science Based Targets Initiatives verktyg
 • Andra verktyg för att ta fram klimatmål

14.00 Grupparbete med företagscase: Sätt klimatmål som uppfyller Science Based Targets kriterier

 • Gruppen tar fram ett företags mål utifrån de metoder och hjälpmedel som finns.
 • Diskussion och argumentation kring målet

15.00 Fika

15.15 Process för att lämna in och få Science Based Target godkänt

15.30 Bryt ner målet och ta fram åtgärdsplan

 • Nedbrytning av mål avseende tid och åtgärdsområden
 • Upprättande av en åtgärdsplan

16.00 Utvecklingen av net-zero-targets

16.30 Diskussion och sammanfattning av kursen

17.00 Kursen avslutas

Intresseanmälan

Beställ information

Fyll i formuläret för att få mer information om Science Based Targets – så sätter du vetenskapligt baserade klimatmål enligt SBTi, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!
Aktuell Hållbarhet Utbildning
Stockholm

Aktuell Hållbarhet Utbildning

Aktuell Hållbarhet Utbildning är Sveriges största och ledande leverantör av utbildningar för proffs och beslutsfattare inom miljö och hållbarhet. Vår idé och vårt uppdrag är att förse dig med uppdaterad kunskap, eftertraktad kompetens och inspiration som för dig och din...

Läs mer om Aktuell Hållbarhet Utbildning och visa alla utbildningar.

Highlights