CSDDD – så genomför du en Corporate Sustainability Due Diligence enligt kommande EU-lag

Längd
2 dagar
Pris
19 900 SEK exkl. moms
Nästa kurstillfälle
11 juni, 2024 se detaljer
Utbildningsform
Öppen utbildning
Längd
2 dagar
Pris
19 900 SEK exkl. moms
Nästa kurstillfälle
11 juni, 2024 se detaljer
Utbildningsform
Öppen utbildning
Från 19 900 SEK exkl. moms / person

Kursbeskrivning

Inom EU har man enats om innehållet i den lag som innebär att företag måste göra en så kallad Corporate Sustainability Due Diligence (CSDD). Under denna tvådagarsutbildning får du lära dig hur du genomför en CSDD enligt den nya lagen. Vi går igenom vilka områden inom klimat, miljö och mänskliga rättigheter som omfattas, vad den kommande lagstiftningen innebär, vilka företag som omfattas och hur det påverkar just ditt företag. Vi går även igenom hur du bäst förbereder dig. 

Lagförslaget om Corporate Sustainability Due Diligence, innebär att större bolag måste respektera mänskliga rättigheter och miljö. Lagen avkräver att bolag ska sätta vissa processer på plats för att genomföra due diligence (tillbörlig aktsamhet). Lagen innebär också att tillsynsmyndigheter kommer att upprättas för att kontrollera att lagen följs. Det blir möjligt att stämma företag i domstol för kränkningar av mänskliga rättigheter och miljö som skett på grund av bristande åtgärder för att skydda människor och miljö från skada. 

Kommande kursstarter

1 tillgänglig kursstart

11 juni, 2024

 • Öppen utbildning
 • Stockholm

Målgrupp

UTBILDNINGEN RIKTAR SIG TILL:
Beslutsfattare och specialister inom hållbarhet, HR, compliance, jurister och ansvariga inom leverantörsled. Viss förkunskap krävs vad gäller hållbarhet.

Kursinnehåll

UTBILDNINGEN GÅR IGENOM:

 • Vad kraven om due diligence avseende mänskliga rättigheter och miljö innebär
 • Vilka frågor om mänskliga rättigheter-, klimat- och miljöfrågor som inkluderas i CSDD
 • Hur ansvaret avgränsas i värdekedjan 
 • Hur du tar fram en policy för tillbörlig aktsamhet (due dilligence)
 • Vilka krav som ställs på styrning, ledning och styrdokument 
 • Hur du i praktiken genomför en due diligence för mänskliga rättigheter och miljö 
 • Hur staten kommer att granska företagens due diligence, vilka sanktioner som kan bli aktuella om kraven inte uppfylls och hur företag kan hållas ansvariga inför domstol 
 • Hur nationella lagar (tysk, fransk, brittisk, norsk) förhåller sig vid jämförelse, med EU-direktivet om due diligence
 • Hur du kan förbereda dig

Utbildningen varvas med föreläsning, diskussion och grupparbete. Varje modul väver in grupparbeten, case och/eller verkliga exempel.

Utbildningen sker på svenska, men en stor del av materialet är på engelska då officiella översättningar av direktivet inte är färdiga.

Upplägg

PROGRAM

Observera att tiderna är ungefärliga och kan komma att justeras under kursens gång

DAG 1
09.00 Välkomna och introduktion

09.15 MODUL 1: Översikt (inklusive paus kl 10.30)
Översikt / I ett nötskal: EUs förslag till direktiv Corporate Sustainability Due Diligence (CSDD) 

 • Bakgrund
 • Vilka företag som omfattas
 • Internationella standarder (OECD, FN) som ligger till grund för CSDDD
 • Summering av kraven 
 • Statens roll: Myndighet och domstolar
 • Sanktioner och påföljd
 • Hur långt i värdekedjan? Begränsningar, små och mellanstora
 • Hur små och medelstora bolag påverkas även om de inte direkt inkluderas i lagens scope
 • Andra lagstiftningar och hur de förväntas överlappa/interagera (CSRD / ESRS, Forced Labor Regulation, med flera)
 • Annan lagstiftning i individuella EU länder (främst Norge, Tyskland, UK och Frankrike)

12.00 Lunch

13.00 MODUL 2: Policy och styrning
 Vi går igenom grunderna för kraven på styrning och policy.

 • Due diligence-policy
 • Integrering av DD i relevanta policies och andra företagsinterna dokument
 • Integrering i riskhanteringsprocess
 • Uppförandekod för leverantörer
 • Vi tar fram en DD-policy tillsammans och granskar varandras policyer (för de som vill)
 • Styrning, ansvarsområden, styrelse och ledning
 • Klimatplan

14.40 Kaffe

15.00 MODUL 3: DD steg för steg

 • Identifiera negativ påverkan
 • Utvärdera påverkan enligt allvarlighetsgrad/riskbaserat
 • Intressentdialog och klagomålsmekanism
 • Att prioritera vilka åtgärder som bör hanteras först
 • Hur och när är ett bolag ansvarig för negativ påverkan?
 • Möjligheter att agera vid negativ påverkan
 • Verktygslåda och alla direktivets krav på åtgärder, såsom avtal, påtryckning och stöd till SME
 • Vad som förväntas av interna funktioner (risk, compliance, audit, procurement och sustainability med flera)
 • Hur kopplar jag ihop mitt DD-arbete med det som bolaget redan gör: revision, certifiering, marknadsinitiativ
 • Avslut av kontrakt eller affärsrelation
 • Följa upp åtgärder

17.00 Dag 1 avslutas

DAG 2
09.00 MODUL 3: DD steg för steg (forts.)

10.30 Paus

10.45 MODUL 4: Meningsfull dialog med intressenter, klagomål och gottgörelse

 • Vad avses med ”meningsfull” 
 • Vad avses med ”påverkad intressent”
 • När har du lyssnat tillräckligt på intressenternas perspektiv? 
 • Etisk, trygg och säker dialog
 • Olika typer av intressenter (drabbade, experter, representanter samt global vs lokal organisation)
 • Skillnad och likheter mellan hotline, visselblåsarmekanism och klagomålsmekanism
 • Gottgörelsemekanism enligt internationella standarder (FN och OECD)
 • Enkla åtgärder för att förbättra hotline och visselblåsarmekanism i linje med due diligence-direktivet
 • Upprättelse, gottgörelse, kompensation och tillgång till rättvisa – vi reder ut begreppen

12.00 Lunch

13.00 MODUL 4: (forts.)

14.00 MODUL 5: Steg mot egen implementering

 • Egenutvärdering
 • En enkel handlingsplan/checklista
 • Frågor att ställa internt
 • Frågor att ställa till leverantörer eller kunder
 • FAQ

16.30 Avrundning och utvärdering

17.00 Kursen avslutas

Kursens mål

MÅL MED UTBILDNINGEN:

Att du som deltagare ska få: 

 • Kunskap om kommande lagstiftning
 • Kunskaper och färdigheter för att genomföra due diligence med utgångspunkt i kommande lag om CSDD

Intresseanmälan

Beställ information

Fyll i formuläret för att få mer information om CSDDD – så genomför du en Corporate Sustainability Due Diligence enligt kommande EU-lag, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

reCAPTCHA logo Den här hemsidan är skyddad av reCAPTCHA och Googles Integritetspolicy och Användarvillkor tillämapas.

Recensioner

Snittbetyg: 4,3

Baseras på 61 recensioner
Skriv en recension
3/5
Kursdeltagare
12 okt 2023

3 av 5

4/5
Kursdeltagare
12 okt 2023

Bra pedagogiska bilder som ökar förståelsen. Engagerade föreläsare. Bra diskussioner.

5/5
Kursdeltagare
12 okt 2023

Den var riktig bra. Kursen hade bra struktur och relevant innehåll.

Aktuell Hållbarhet Utbildning
Stockholm

Aktuell Hållbarhet Utbildning

Aktuell Hållbarhet Utbildning är Sveriges största och ledande leverantör av utbildningar för proffs och beslutsfattare inom miljö och hållbarhet. Vår idé och vårt uppdrag är att förse dig med uppdaterad kunskap, eftertraktad kompetens och inspiration som för dig och din...

Läs mer om Aktuell Hållbarhet Utbildning och visa alla utbildningar.

Highlights