Biologisk mångfald för företag – analysera påverkan, bedöma risker och rapportera

Längd
1 dag
Pris
10 900 SEK exkl. moms
Nästa kurstillfälle
17 januari, 2024 se detaljer
Utbildningsform
Öppen utbildning
Längd
1 dag
Pris
10 900 SEK exkl. moms
Nästa kurstillfälle
17 januari, 2024 se detaljer
Utbildningsform
Öppen utbildning
Från 10 900 SEK exkl. moms / person

Kursbeskrivning

Det globala hotet mot biologisk mångfald och de livsnödvändiga ekosystemtjänsterna är en av våra mest akuta hållbarhetsutmaningar. Denna utbildning handlar om hur du kan identifiera och redovisa hur ditt företag är beroende av och påverkar biologisk mångfald. Vi går även igenom finansiella risker kopplat till biologisk mångfald, framtida krav, EU-taxonomin och hur du sätter mål för biologisk mångfald.

Att förstå vad biologisk mångfald är och hur den egna verksamheten påverkar och påverkas är utmanande. Frågorna är komplexa och rör även samspel och målkonflikter med klimatarbetet. Under denna utbildning får du lära dig vad biologisk mångfald handlar om och hur det kopplar till forskningen och de planetära gränserna, samt vad vi kan förvänta oss de närmaste åren när det gäller olika initiativ, politiska strategier och styrmedel.

Kommande kursstarter

1 tillgänglig kursstart

17 januari, 2024

 • Öppen utbildning
 • Stockholm

Målgrupp

UTBILDNINGEN RIKTAR SIG TILL: 
Dig som arbetar med hållbarhet på strategisk och taktisk nivå i alla sektorer och branscher, till exempel: 

 • Hållbarhets- och miljöchefer 
 • Hållbarhets- och miljösamordnare 
 • Inköpare 
 • Kommunikatörer 
 • Konsulter

Kursinnehåll

UTBILDNINGEN GÅR IGENOM:

 • Biologisk mångfald – vad det handlar om och vad forskningen säger 
 • Synergier och målkonflikter mellan biologisk mångfald och klimat 
 • Olika branschers och verksamheters beroende av, och påverkan på, biologisk mångfald 
 • Hur du kan arbeta systematiskt med att screena din verksamhets påverkan på, och beroende av, biologisk mångfald 
 • Finansiella risker kopplat till biologisk mångfald: 1) fysiska risker orsakade av förändringar i biologisk mångfald och 2) omställningsrisker, till exempel lagstiftning, skatter och kundpreferenser 
 • Framtida krav på riskhantering och redovisning, till exempel genom kommande TNFD, Task Force on Nature-related Financial Disclosures 
 • Den biologiska mångfaldens roll i EU-taxonomin 
 • Hur du kan rapportera din verksamhets påverkan på biologisk mångfald i till exempel GRI-redovisningen 
 • Hur du kan ställa krav på biologisk mångfald i leverantörskedjan 
 • Hur du kan sätta mål för biologisk mångfald, till exempel genom kommande SBTN Science Based Targets for Nature

Upplägg

PROGRAM

9.00 Välkomna! 

9.15 Vad biologisk mångfald är och hur det berör ditt företag 

 • Definitionen av biologisk mångfald och ekosystemtjänster 
 • Vad forskningen säger 
 • Kopplingen till FN:s globala mål 
 • Vad som gör att biologisk mångfald kommer få allt större betydelse och beröra de allra flesta företag

10.00 Kartläggning av din organisations påverkan på den biologiska mångfalden 

 • Hur du kan kartlägga och värdera olika verksamheters påverkan på biologisk mångfald 
 • Konkreta exempel från företag som arbetar aktivt med biologisk mångfald inom den egna verksamheten och i sin värdekedja

10.30 Kaffe

10.45 Gruppövning – identifiera olika verksamheters beroende av biologisk mångfald 
Under denna gruppövning får du lära dig hur du i praktiken kan identifiera olika verksamheters beroende av biologisk mångfald och hur du kan känna igen olika verksamheters betydande påverkan. 

11.15 Biologisk mångfald och klimat 
Synergier och målkonflikter mellan biologisk mångfald och klimat och hur det kan påverka ett företag eller en organisation 

12.00 Lunch 

13.00 Riskhantering 
Under detta pass går vi igenom hur du kan analysera och hantera finansiella risker och möjligheter för att rusta företaget för framtiden och göra det attraktivare för investerare och kunder: 

 • Fysiska risker, orsakade av förändringar i biologisk mångfald 
 • Omställningsrisker, till exempel regler, skatter och kundpreferenser 

14.00 Regelverk och redovisning idag och imorgon 

 • Hur biologisk mångfald hanteras och redovisas i GRI och IIRC 
 • Det kommande TNFD (Task Force on Nature-related Financial Disclosures)

14.30 EU-taxonomin och biologisk mångfald 
Vi går igenom vilken roll biologisk mångfald har i EU:s förordning om gemensam taxonomi för ekonomiska verksamheter 

 • Tröskelvärden i EU-taxonomin kopplade till biologisk mångfald

15.00 Fika 

15.15 Gruppövning – risker kopplat till biologisk mångfald i olika branscher 
Vi identifierar vilka risker relaterade till biologisk mångfald som finns utifrån olika branschers värdekedjor och hur en övergripande strategi skulle kunna se ut för att hantera riskerna. 

 • Vilka riktlinjer vi kan förvänta oss från TNFD 

16.15 Sätta mål för biologisk mångfald 
Här går vi igenom hur mål för biologisk mångfald översiktligt kan definieras och anpassas till verksamheten, utifrån till exempel det kommande Science Based Targets for Nature. 

16.45 Summering av dagen 

17.00 Kursen avslutas

Kursens mål

MÅL MED UTBILDNINGEN:
Att du som deltagare ska få kunskaper i: 

 • Vad biologisk mångfald är och hur den är sammankopplad med andra hållbarhetsutmaningar som till exempel klimatförändringar 
 • Vilka krav på företag som förväntas komma inom de närmaste åren 
 • Hur du kartlägger risker och möjligheter i en verksamhet med avseende på biologisk mångfald 
 • Att redovisa och rapportera verksamheters påverkan på biologisk mångfald.

Intresseanmälan

Beställ information

Fyll i formuläret för att få mer information om Biologisk mångfald för företag – analysera påverkan, bedöma risker och rapportera, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

reCAPTCHA logo Den här hemsidan är skyddad av reCAPTCHA och Googles Integritetspolicy och Användarvillkor tillämapas.
Aktuell Hållbarhet Utbildning
Stockholm

Aktuell Hållbarhet Utbildning

Aktuell Hållbarhet Utbildning är Sveriges största och ledande leverantör av utbildningar för proffs och beslutsfattare inom miljö och hållbarhet. Vår idé och vårt uppdrag är att förse dig med uppdaterad kunskap, eftertraktad kompetens och inspiration som för dig och din...

Läs mer om Aktuell Hållbarhet Utbildning och visa alla utbildningar.

Highlights